Norsk bistand handler om mer enn nødhjelp. Det handler også om å støtte private selskapers investeringer. Bildet er fra solcelleanlegg i Mocuba i Mosambik, ett av det norske energiselskapet Scatec sine prosjekter i Afrika med norsk støtte.

Slik vil norske selskaper skape grønn omstilling i Afrika

Private investeringer i fornybar energi er risikofylt. Derfor må aktører som Norad i større grad bidra til å redusere risiko, mener NABA-leder Eivind Fjeldstad.

Publisert Oppdatert

Investeringer i fornybar energi i utviklingsland kan gi stor gevinst, men hva skal til for at norske selskaper velger å satse? Dette ble debattert på gårsdagens seminar om fornybar energi i fremvoksende markeder og fattige land.

Investeringer i Afrika

­­Afrika er kontinentet som både er hardest rammet av klimakrisen og som har størst mangel på ren energi. Likevel er investeringene i fornybar energi få. Under gårsdagens seminar, hvor representanter fra næringslivet og politikere møttes, pekte Eivind Fjeldstad, leder av Norsk-afrikansk næringsforening (NABA), på at behovet for fornybare investeringer er stort.

– Fossile energikilder står for 91,5 prosent av Afrikas energiforbruk, men kun to prosent av verdens investeringer i fornybar energi finner sted på det afrikanske kontinentet.

Til Bistandsaktuelt sa Fjeldstad videre at risikoen forbundet med å investere i afrikanske land kan hindre selskaper i å investere.

– Blant utfordringene er tidsdimensjonen, hvor prosjektutviklingen ofte tar lang tid. I tillegg kan det være utfordringer knyttet til korrupsjon, mye byråkrati og reguleringer eller usikkerhet rundt landrettigheter, ifølge Fjeldstad.

Til tross for risikoen, hevdet han at både fornybar-potensialet og investeringsmulighetene for norske selskaper i Afrika er store.

Eivind Fjeldstad leder Norsk-afrikansk næringsforening (NABA), som er en medlemsorganisasjonen med over 150 medlemmer, hvor 20 prosent av medlemmene er fra energisektoren.

– Tilbakemeldingene fra våre afrikanske partnere er veldig tydelige, tilgang til energi er hovedutfordringen. Skal vi bidra til at en større andel av denne energien er grønn, er det nå vi må investere.

Ikke bare en solskinnshistorie

Norske Scatec er blant selskapene som har investert i Afrika. Selskapet er i dag den største operatøren av solanlegg i Afrika og har etablert seg i land som Sør-Afrika, Uganda og Mosambik.

– Det er ikke noe plankekjøring å utvikle prosjekter. Man støter på hindringer overalt, men det vi har fått til er også et bevis på at det er mulig, sa Raymond Carlsen, leder av Scatec, på seminaret.

Han poengterte videre at prosjektene har positive virkninger utover klimagevinsten.

– Folk får ofte en jobb for første gang, som gjør at de kan brødfø familien sin senere. Det er også utvikling.

Løsninger fra næringslivet

For å få flere til å gjøre fornybare investeringer i fattige land og fremvoksende økonomier, som i Afrika, foreslo aktørene fra næringslivet flere løsninger. Blant disse, at aktører som Norad i større grad bør bidra til å redusere risiko ved investeringer.

– For å øke norske investeringer i fornybar energi, må risikoen reduseres. Norad spiller allerede en viktig rolle i å bistå med risikoreduksjon gjennom bedriftsstøtteordningen sin, men rammen for denne bør økes – og budsjettposten til den nye «garantiordningen» bør bli langt mer ambisiøs, sa Eivind Fjeldstad.

Andre foreslåtte tiltak fra næringslivsaktørene innebærer støtte til infrastruktur, å fremme norsk kompetanse ute, finne bedre løsninger for små og mellomstore bedrifter og ha tett dialog med næringslivet.

Potensiell gevinst

Det er en vanskelig spagat at verden parallelt med klimakrisen står overfor en energikrise, hvor rundt 700 millioner mennesker lever uten tilgang til strøm. For ved å fase ut kull vil man potensielt forsterke energibehovet. Dette med mindre man samtidig sikrer en omstilling til fornybar energi.

– Hvis vi skal lykkes med å løse klimakrisen, må kull fases ut og fornybar energi må fases inn og bygges ut i stor skala – også i land som mangler nødvendig kapital, sa Sigrun Gjerløw Aasland på seminaret.

Ved å bidra til en grønn omstilling vil dermed norske selskaper kunne bidra til å løse både klima- og energikrisen på det afrikanske kontinentet gjennom grønne investeringer.

Powered by Labrador CMS