Millioner av mennesker står i fare for å lide av hungersnød på Afrikas Horn og et stor antall mennesker er drevet på flutk som følge av vedvarende tørke. Her drikker 60 år gamle Hawa Mihamed Isack vann ved en vannstasjon i Muuri-leiren for internt fordrevne i Somalia.

Øker bistanden til Afrikas Horn med 200 millioner kroner

Landene på Afrikas Horn opplever den verste tørken på over 40 år, og står overfor en humanitær katastrofe. Nå trapper Norge opp støtten og styrker innsatsen mot nød og sult i Somalia, Etiopia og Kenya.

Publisert Oppdatert

For en drøy uke siden advarte FN om at 20 millioner mennesker kan bli rammet av sult som følge av tørken i Somalia, Etiopia og Kenya.

Regnet som skulle falt i slutten av mars og begynnelsen av april, er uteblitt – for fjerde år på rad. Afrikas Horn opplever dermed den verste tørken på over 40 år, ifølge FN-organet Verdens matvareprogram (WFP).

Landene står følgelig overfor en humanitær katastrofe. Flere har fått avlingene sine ødelagt, husdyr har måttet bøte med livet og mange er tvunget på flukt fra hjemmene sine på jakt etter mat og vann.

I Kenya er antallet mennesker som har behov for humanitær hjelp, firedoblet på under to år, ifølge WFP. I Somalia trues 40 prosent av befolkningen av matusikkerhet, og i Etiopia lider 7,2 millioner mennesker som følge av tørken. Nesten halvparten av befolkningen i Etiopias nordlige Tigray-region lider av ekstrem matmangel som følge av konflikten mellom lokale opprørsgrupper og regjeringsstyrker.

I tillegg er rammes landene av konflikt, høye matvarepriser som følge av krigen i Ukraina, ettervirkninger av koronapandemien og gresshoppestormer.

Les også: Tørken som går verden hus forbi

Trapper opp

– WFP og andre humanitære organisasjoner har siden i fjor advart verdenssamfunnet om at denne tørken kunne bli katastrofal hvis vi ikke handlet umiddelbart, men finansieringen har ikke kommet opp på det nivået som trengs, sa Michael Dunford, WFPs regionale direktør for Øst-Afrika, i en pressemelding 19. april.

I forkant av konferansen som fant sted i går, ba FN-organet om 4,2 millioner kroner for å kunne yte livreddende nødhjelp på tvers av de tre landene i de kommende seks månedene. Under forrige giverkonferanse i februar fikk de bare inn fire prosent av midlene de ba om.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltok på vegne av Norge.

– Tørken er katastrofal. Vi må handle raskt for å bidra til å løse krisen og i arbeidet med å forebygge nye sultkatastrofer. Norge prioriterer matsikkerhet og en mer klimatilpasset matproduksjon i utviklingspolitikken, sier hun i en pressemelding.

Videre heter det at Norge arbeider med en ny matsatsning som vil styrke matsikkerhet og klimatilpasning, spesielt rettet mot småskala matprodusenter og lokale verdikjeder.

Norge er en betydelig giver til landene på Afrikas Horn, og kjernestøtte er allerede blitt utbetalt til humanitære partnere tidligere i år, opplyser UD.

Som følge av den prekære situasjonen har Norge besluttet å gi nye 200 millioner kroner i bistand til Afrikas Horn.

– 20 millioner mennesker trues nå av sult som følge av tørken på Afrikas horn. Norge styrker derfor innsatsen for å bidra til å lindre nød og forebygge hungersnød i Somalia, Etiopia og Kenya, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS