Bønder høster mais fra åkre i Blantyre, Malawi, i april 2021. Dette er ett av landene regjeringen vil øke samarbeidet med i sin nye strategi for matsikkerhet. Foto: Joseph Mizere / Xinhua / NTB

Ny strategi: Satser på småbønder for å hindre sult

I sin nye strategi for å motvirke sult gjennom økt selvforsyning vil Norge trappe opp samarbeidet med fem afrikanske land som har store utfordringer innenfor matsikkerhet.

Publisert Oppdatert

– Det er absurd at Afrika importerer mat for vel 60 milliardar dollar i året. Afrika har potensial til å brødfø seg selv, og denne omdreiningen skal Norge bidra til, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i en pressemelding.

Hun lover økt satsing i Ghana, Malawi, Mosambik, Sør-Sudan og Tanzania. Land Norge allerede har en betydelig innsats i.

Dette innebærer økt politisk dialog og samarbeid, både med nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner i landene.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Økt selvforsyning

Gjennom den nye strategien vil regjeringen styrke den norske innsatsen for matsikkerhet i utviklingsland.

Dette skal gjøres gjennom satsing på småskalaprodusenter og verdikjedene deres.

– Småskalaprodusenter av mat må settes i stand til å stå imot klimaendringene. De trenger kunnskap, teknologi og investeringer, og tilgang til lokale markeder. Vi skal bidra til at det blir mulig for dem å ha stabile inntekter og langsiktig matsikkerhet også i framtida, sier Tvinnereim.

– Pandemi, klima og krig gjør at vi kan stå overfor en global matkrise uten sidestykke.

828 millioner mennesker manglet tilgang til nok, trygg og ernæringsriktig mat i fjor. For 345 millioner er situasjonen akutt og 50 millioner er på randen av hungersnød, skriver regjeringen i sin pressemelding.

Plan International Norge ønsker økt samarbeid med de afrikanske landene velkommen.

– Særlig viktig blir det å jobbe slik på Afrikas Horn og i Sahel-regionen som er hardt rammet av både klimaendringer og konflikt og der sultsituasjonen nå er prekær, sier generalsekretær Kari Helene Partapuoli.

– Vi er glade for at strategien skal prioritere forebygging av sultkriser, og bedre samspill mellom humanitær innsats og langsiktig bistand.

Generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli. Foto: Astrid Hexeberg/Plan International Norge

Kvinners rettigheter

I strategien står det blant annet at Norge vil fremme kvinnelige småskalaprodusenters rettigheter og vilkår, særlig rettet mot tilgang til finansiering og tilpasset teknologi.

Plan International Norge viser til FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) som har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100–150 millioner.

– Vi er spente på de neste skrittene regjeringen vil ta for å følge opp en strategi som er god på papiret. Vi forventer at bevilgningene til matsikkerhet nå trappes opp og at innsatsen når de mest sårbare gruppene som barn, tenåringsjenter og kvinner, sier Partapuoli.

Powered by Labrador CMS