Produktiviteten i Brasils kvegdrift er svært lav, mener forskere. Manglende gjødsling og kalking av beitemarkene er vanlige problemer. Foto: Ken Opprann

Ny rapport: Produktiviteten kan tredobles

En ny rapport fra ledende forskningsinstitusjoner i Brasil konkluderer med at landets landbruk er håpløst umoderne. Den gode nyheten er at det finnes et enormt potensial for økt produksjon. Uten å hogge et eneste tre

«Produktiviteten i Brasils landbruk tilsvarer bare en tredjedel av sitt potensial. Bare ved å øke produktiviteten til halvparten av sitt potensial vil man kunne dekke forventet vekst i etterspørsel etter kjøtt, kornavlinger, treprodukter og biodrivstoff fram til minst 2040. Dette vil kunne skje uten noen ytterligere avskoging», heter det i rapporten.

Den nåværende produktiviteten på Brasils beitemarker (94 millioner dyr) utgjør 32-34 prosent av anslått bæreevne (274 – 293 millioner dyr). Dette indikerer et betydelig potensial for økt produktivitet, konkluderer forskerteamet under ledelse av Benjamin Strassburg fra Universitetet i Rio de Janeiro.

Les også: Brenne skog? Den tid er forbi

Forskerne har funnet en rekke ulike årsaker til lav produktivitet. Blant de mest framtredende årsakene er et gjennomgående lavt teknologisk nivå. Overbeiting og manglende vedlikeholdsgjødsling er vanlig. På sikt svekker dette kvaliteten på beiteområdene og bidrar til en mangelfull dyreforvaltning (helse, ernæring og avl).

Spekulasjon med landbrukseiendommer er et annet problem, der lovverket åpner for at jord som ikke brukes kan beslaglegges. I denne sammenhengen blir kvegdrift et virkemiddel for å sikre seg eiendommer, mens målet er å selge videre, mener forskerne.

Usikre forhold knyttet til eiendomsrett og –registre er et tredje problem, som tjener til å svekke investeringsviljen rundt bedre teknologi. Mangel på tilgang til langsiktige lån og miljøsertifikater for å få lån, er andre hindringer for myndighetenes krav om at bønder må ha økonomisk omstilling. Tilsvarende er det begrensninger i tilgangen til opplæring og kursing i hvordan bøndene kan forbedre produktiviteten i kveg­driften.

Brakkland

Det anslås at mer enn 50 prosent av det totale området beitemark i ­Cerrado-biomet (pampasen) og mer enn 60 prosent i Amazonas-biomet har svekket jordsmonn. Store områder er også rent brakkland.

Den gode nyheten er at det også finnes eksempler på mer intensiv, bærekraftig beitemark- og kvegproduksjon i Brasil. Å etablere og drifte slike produksjonssystemer forutsetter likevel mer kapital og arbeidskraft enn under dagens tradisjonelle kvegdrift.

En svært god nyhet er det også at økt produktivitet kan frigjøre enorme områder til gjenplanting av skog. Om beitemarksproduktiviteten øker med 70 prosent av sin bæreevne vil 36 millioner hektar jord kunne frigjøres. Det betyr samtidig at skogen vil binde store mengder klimagasser.

Powered by Labrador CMS