Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim mener det vil styrke evalueringsavdelingens uavhengighet å flytte den ut av Norad og til Førde.

Evaluering av norsk bistand flyttes til Førde

Regjeringen flytter arbeidsplasser som evaluerer norsk bistand fra Oslo til Førde. Minst 15 årsverk vil bli berørt. – Dyr og dårlig løsning, mener Norads tillitsvalgte.

Publisert Oppdatert

Dette arbeidet er i dag plassert organisatorisk under Norad i Oslo. Regjeringen har som mål at statlige arbeidsplasser skal være til stede i større deler av landet.

– Det er et sterkt og godt fagmiljø for bistandsarbeid i Førde, så evalueringsvirksomheten av norsk bistand passer som hånd i hanske, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Hun viser til at evalueringsvirksomheten skal være uavhengig. Det er derfor ønskelig at evalueringsavdelingen ikke lenger skal ligge under Norad.

Flyttingen av denne avdelingen gjelder ni årsverk. Regjeringen vil se på hvilke andre funksjoner som også kan flyttes for å nå antallet på minst 15 årsverk.

Evalueringsavdelingen som blir flyttet, skal samlokaliseres med Norec (tidligere Fredskorpset), som flyttet til Førde for seks år siden.

Frykter dårligere kvalitet 

Arbeidstakerorganisasjonene i Norad (AK, NTL, Parat og UNIO) er svært overrasket over regjeringens beslutning. 

– Vi har forståelse for at når helt nye statlige instanser og arbeidsplasser opprettes, at disse vurderes etablert utover hele landet og ikke bare Oslo. Men vi er helt imot at allerede etablerte arbeidsplasser flyttes, sier de i en felles uttalelse til Panorama.

De understreker at Evalueringsavdelingen i Norad allerede i dag har en uavhengig funksjon, den er underlagt egen instruks og rapporterer direkte til utenriksråden i UD og departementsråden i Klima- og miljødepartementet. Den er i dag organisatorisk og administrativt forankret i Norad. 

– Vår frykt nå med denne beslutningen, er at evalueringen av norsk bistand kvalitativt vil bli svekket, sier de tillitsvalgte.

De mener en stor fordel med dagens løsning er at Evalueringsavdelingen har en nærhet til og innsikt i forvaltningen av norsk bistand, og at det bidrar til å styrke kvaliteten på evalueringene. Frykten er at denne innsikten nå forsvinner når kompetansen flyttes til en annen statlig instans langt unna Norad.

 – Evalueringsavdelingen har utviklet spisskompetanse på både metode, bistand og inkluderende arbeidsprosesser og ble vurdert å holde svært høy kvalitet av OECD/DAC i 2019. Denne flyttingen kan i likhet med andre flytteprosesser, ende opp med å bli både en dyr og dårlig løsning, med referanse til Utenriksdepartementets egen rapport i forbindelse med flyttingen av Fredskorpset til Førde. I verste fall kan dette svekke evalueringsfunksjonen i flere år framover, og kan dermed utgjøre en risiko for at forvaltningen av over 50 milliarder kroner blir mindre kunnskapsbasert.

– Dyr og dårlig løsning

Norads tillitsvalgte er også bekymret for belastningen beslutningen kan føre til for ansatte som må ta stilling til om de skal flytte til en helt annen kant av landet.   

– For de berørte vil det være svært vanskelig å bryte opp fra sitt eksisterende nærmiljø, spesielt når dette også berører barn og familie, sier de.

Ifølge de tillitsvalgte, viser erfaringer fra andre utflyttinger at mye verdifull kompetanse går tapt ved å bryte opp etablerte fagmiljøer.

– Flyttingen av Evalueringsavdelingen i Norad til Førde, fremstår derfor hverken som godt faglig fundert eller samfunnsøkonomisk hensiktsmessig i en dyrtid for det norske samfunnet. Dette er fremstår som distriktspolitikk hvor resultatet er en dyr og dårlig løsning, avslutter de.

Powered by Labrador CMS