Arbeidere som demonstrerte ble møtt med vold i 44 land i fjor, ikludert på Sri Lanka. Her demonstrerer havnearbeidere i Colombo tidligere denne måneden.

Ny rapport:

Arbeidstakeres rettigheter under økende press 

22 fagforeningsaktivister ble drept i fjor. I 74 land ble fagforeningsaktivister arrestert. Belarus, Bangladesh og Tyrkia er de tre landene med de verste overgrep mot arbeidstakere. – De som jobber for å organisere arbeidstakere angripes både av myndigheter i en rekke land og av kriminelle, sier Rolf Vestvik som er internasjonal sekretær i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund.

Publisert Oppdatert

Global Rights Index er en årlig rapport om tilstanden i internasjonalt arbeidsliv i 157 land. Denne uken ble årets rapport presentert i Genève. Den viser blant annet at:

  • 22 fagforeningsaktivister ble drept i 2023
  • De 10 verste landene når det gjelder brudd på arbeidstakeres rettigheter er: Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filippinene, Tunisia og Tyrkia.
  • I 87 prosent av verdens land brytes streikeretten.
  • Arbeidere ble arrestert og internert i 74 land.
  • Arbeidere opplevde vold i 44 land.
  • – Det er dessverre et dystert internasjonalt bilde og utviklingen går feil vei. Det økende presset på arbeidstakeres rettigheter henger blant annet sammen med at demokratiet og grunnleggende menneskerettigheter også er under press globalt, sier Rolf Vestvik, internasjonale sekretær i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS).

– Menneskeskapt utvikling

 YS har bidratt i arbeidet med rapporten. Den viser blant annet at Midtøsten og Nord-Afrika er den regionen hvor problemene med arbeiderrettigheter er aller størst. I Asia-Stillehavsregionen, med land som blant annet Myanmar, Kambodsja og Bangladesh, er det også store utfordringer.

Vestvik understreker at denne negative utviklingen på ingen måte skjer av seg selv, men drives at aktører som har politiske og økonomiske interesser av at arbeidstakeres rettigheter svekkes.

Rolf Vestvik, internasjonal sekretær i YS.

– Dette er definitivt en menneskeskapt utvikling. I en del land er det først og fremst myndighetene som står bak, i andre land kan det være kriminelle grupperinger som ikke ønsker at arbeidstakere skal ha rettigheter. Ofte er de både myndighetene, kommersielle interesser og kriminelle som står bak, sier Vestvik.

Påvirker Norge

 Han mener at denne negative globale utviklingen også påvirker utviklingen i Norge.

– De grove bruddene på arbeidstakeres rettigheter er også en utfordring for norsk arbeidsliv. Blant annet fungerer fravær og brudd på disse rettighetene i praksis som en slags konkurransevridning og kan gjøre det billigere å produsere i en del land. Dersom vi aksepterer denne type brudd ett sted på kloden vil man kunne få et kappløp mot bunnen der rettigheter kommer under press også andre steder, sier Vestvik.

Etterlyser mer bistand

YS ønsker nå at Norge skal bruke mer bistandspenger på å styrke arbeidstakeres rettigheter. 

Vestvik viser at Hurdals-plattformen til regjeringen har flere punkter om at styrking av arbeidstakeres rettigheter skal være en del av utviklingspolitikken. Det står blant annet at regjeringen skal "vektlegge arbeidstakerrettigheter i arbeidet for å fremme menneskerettigheter" og "Sikre gjennomføring av ILOs kjernekonvensjoner."

 – Vi i YS krever nå at norske myndigheter engasjerer seg sterkere i arbeidet for arbeidstakeres rettigheter internasjonalt. Et viktig verktøy er bistandsbudsjettet. Skal man få til økonomisk vekst og velstand, må arbeidstakeres rettigheter styrkes. Derfor bør en større andel av bistandsbudsjettet gå til dette. Det kan være mange typer programmer og prosjekter, alt fra opplæring i fagforeningsarbeid på grasrotnivå til å støtte ILO sitt globale arbeid for arbeidstakere, sier Vestvik.

Powered by Labrador CMS