Lørdag for to uker siden marsjerte arge vinarbeidere i Cape Towns gater.
Lørdag for to uker siden marsjerte arge vinarbeidere i Cape Towns gater.

Vinarbeidernes kamp fortjener samarbeid, ikke konflikt

MENINGER: Sørafrikanske vinarbeidere jobber under sterkt kritikkverdige forhold og krever bedre lønns- og arbeidsvilkår. Arbeiderne fortjener at de gode kreftene som jobber for deres sak, samarbeider og spiller hverandre gode, heller enn å snakke hverandre ned.

Markedsprisen på vin påvirker vinarbeidernes lønn. Fairtrade er et verktøy for å heve prisen.

I Bistandsaktuelts nettutgave leser vi om vinarbeidere i Sør-Afrika og deres fagforening CSAAWU som har overlevert krav om levelønn og bedre arbeidsforhold til de nordiske vinmonopolene. Det er ikke vanskelig å sympatisere med vinarbeidernes ønsker om en lønn det går an å leve av og arbeidsforhold som ikke diskriminerer dem og utsetter dem for fare. Det er også lett å forstå at vinarbeiderne og deres fagforening er utålmodige og ønsker raske forbedringer.

Med marsjen mot de nordiske konsulatene i Cape Town 21. september, ville CSAAWU markere sin motstand mot sertifiseringer som de mener ikke har effekten de burde ha for vinarbeidere, samt overrekke til de nordiske vinmonopolene sine krav om å få forhandle direkte med dem og at vinmonopolene setter CSAAWUS‘ krav som innkjøpskriterier for sertifiserte vingårder.

Viktig verktøy

Sterke, uavhengige fagforeninger er etter Fairtrades oppfatning et av de aller viktigste verktøyene for bedre arbeids- og lønnsvilkår for verdens arbeidstakere. Derfor krever Fairtrade, i tillegg til en rekke standarder for trygge arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, at arbeidere ved sertifiserte vingårder skal ha reell organisasjonsfrihet og at kollektive forhandlinger skal finne sted.

Både i Sør-Afrika og i mange andre land, samarbeider Fairtrade med fagforeninger, myndigheter og organisasjoner om å styrke arbeiderrepresentasjon og øke organiseringsgraden i jordbrukssektoren. CSAAWU og Fairtrade har ved flere anledninger samarbeidet om å styrke vinarbeidernes rettigheter og organisasjonsfrihet i Sør-Afrika.

Fairtrade krever at arbeidere minst skal ha nasjonal minstelønn, men vi vet at denne ofte ikke er høy nok til å kunne kalles levelønn. Fairtrades kanskje aller viktigste bidrag til jordbrukssektoren, er derfor å stille krav om en råvarepris som gjør det mulig å dyrke og leve mer bærekraftig.

Tar ansvar

Ifølge Bistandsaktuelt er den internasjonale markedsprisen på sørafrikansk vin blant verdens laveste. Sør-Afrika har en spesielt utfordrende historisk og kulturell situasjon, men også her har prisen vingårdseierne får betalt for vinen de selger til de utenlandske markedene, mye å si for hvilke lønninger de kan gi til vingårdsarbeiderne. De sertifiserte gårdene får ikke automatisk solgt hele produksjonen til en Fairtrade-pris, og er avhengig av at flere importører og forbrukere vil være med på spleiselaget Fairtrade er.

De nordiske vinmonopolene er store innkjøpere av vin fra Sør-Afrika og bør fortsette å ta sin del av ansvaret for at arbeiderne som dyrker druer og lager vinen de selger, blir gitt en lønn og arbeidsforhold som gjør det mulig å leve gode liv. Et av verktøyene de nordiske vinmonopolene har valgt i sitt samarbeid om mer bærekraftige verdikjeder, er å kjøpe Fairtrade-merket vin fra gårder sertifisert av Fairtrade.

Fairtrade innser at sosiale sertifiseringer alene ikke kan gi vinarbeiderne forholdene de fortjener, og ønsker at CSAAWU fortsetter å peke på hva Fairtrade kan gjøre bedre. Vi synes imidlertid det er synd at CSAAWU ikke anerkjenner den positive rollen som seriøse sertifiseringer kan spille i internasjonal handel med råvarer. Jo mer Fairtrade-sertifisert vin Vinmonopolet kjøper, jo mer realistisk er det for CSAAWU å kunne avkreve vingårdseiere den lønnen vinarbeiderne fortjener.

Powered by Labrador CMS