FNs generalsekretær Antonio Guterres taler under Transforming Education Summit ved FN hovedkvarteret i New York sist uke.

Debatt

Må ta modige grep for at ungdom skal lykkes i arbeidslivet

Toppmøtet Transforming Education Summit ble avsluttet i FNs Generalforsamling sist uke, og det er nå på tide å ta modige og nødvendige grep for å sikre at unge mennesker som mangler tilstrekkelig støtte får gode utdanningsmuligheter, slik at de lykkes i å komme seg inn i et anstendig arbeidsliv.

  • Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten er skribentens egne. Vi gjør oppmerksom på at dette innlegget først ble publisert i Devex.

I dag holdes mer enn 280 millioner unge mennesker over hele verden utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

For den enkelte er det en tapt mulighet til å få verdifull kompetanse og erfaring som er nødvendig for å få arbeid. For samfunnet er det en tapt mulighet for menneskelig og økonomisk utvikling.

Det står ikke på global innsats og initiativ.

Mål 8.6 i FNs bærekraftsmål har som ambisjon å senke andelen ungdom som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning.

COVID-19-pandemien forsinket dessverre denne innsatsen kraftig, og vi er nå langt unna å komme tilbake på sporet.

Fremme fred og bærekraft

Aktive unge mennesker med anstendige jobber vil være akseleratorer for å fremme fred og bærekraftig utvikling rundt om i verden, og jeg vil derfor oppfordre regjeringer og private og frivillige aktører til å gjøre sitt for å sikre at vi gjør fremskritt med SDG 8.6 slik at unge mennesker får den fremtiden de fortjener. Her er noen viktige tiltak jeg mener vi må satse på:

1. Gi passende utdanning og læringsmuligheter til barn i sårbare situasjoner

Gi tilgang til høyere utdanning og livslang læring for ungdom i utsatte og sårbare situasjoner gjennom stipend eller andre støtteordninger, og arbeid aktivt for inkludering av barn som vokser opp uten foreldreomsorg. Muligheter må utnyttes for å lukke kompetansegapet ved å fremme teknisk og yrkesrettet utdanning, som en enestående vei for tilegne seg ny kompetanse for unge.

2. Sikre engasjementet hos privat næringsliv

Myndigheter må gi insentiver til privat sektor for å nå SDG-målet gjennom praksisplasser, veiledning og lærlingprogrammer. Programmer for entreprenørskap og inkubatorer må ha særlig fokus på ungdommer i sårbare situasjoner og finansiering må gjøres tilgjengelig også for ungdom som har vokst opp uten trygg foreldreomsorg.

3. Fremskynde veier til digital tilgang

Invester i digital infrastruktur for å gjøre det mulig for lokalsamfunn å få tilgang til nettbasert utdanning og subsidiert internettilgang og initiativ som styrker unges digitale kompetanse, slik at de på den andre siden av det digitale gapet kan tilpasse seg stadig mer digitaliserte arbeidsmarkeder.

Å gjennomføre disse tre tiltakene krever en koordinert og helhetlig tilnærming. Spesielt for å sikre effektiv politisk koordinering og for å fatte konkrete samarbeidstiltak. Privat sektor, akademiske institusjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner er nøkkelpartnere som myndigheter må samarbeide med for å realisere disse tiltakene.

Multisektorpartnerskap utjevner konkurransevilkårene

Unge mennesker som vokser opp uten trygg foreldreomsorg eller alternativ omsorg er uforholdsmessig utsatt ettersom de ikke har samme støtte som jevnaldrende når de går over i voksen alder.

De må bli økonomisk uavhengige i en altfor tidlig alder og hopper ofte inn i den uformelle økonomien med liten, om noen, sosial beskyttelse og få karrieremuligheter.

Jeg har erfart hvordan suksess oppstår i et samarbeidsmiljø.

SOS-barnebyer har over 70 års erfaring med å støtte ungdom uten foreldreomsorg, eller som står i fare for å miste den, til å få en kvalitetsutdanning.

I 2021 nådde vi mer enn 200 000 barn, unge og voksne gjennom ulike utdanningsrelaterte programmer. Vi støtter unge voksne etter at de har fylt 18 år for å få tilgang til formell utdanning fra både universiteter eller gjennom yrkesopplæring.

Det er viktig å styrke og støtte unge mennesker på deres vei til selvstendighet. Dette gjør vi gjennom multisektorpartnerskap.

I 2021 nådde vårt globale program for å få ungdom inn i anstendig arbeid, YouthCan! Med direkte involvering av partnere i privat sektor og 14 000 unge mennesker for å utvikle ferdighetene og selvtilliten de trenger for å komme inn i arbeidslivet.

La oss ikke kaste bort tid. Hvis vi ikke gir konkret støtte til unge mennesker, særlig ungdom i de mest sårbare og utsatte situasjonene, vil millioner bli fanget i arbeidsløshet og bli frarøvet muligheten til et godt og selvbestemt liv.

Dette er ikke bare riktig for unge mennesker selv. Vi vet at å investere i unge mennesker har ringvirkninger langt utover enkeltmennesket.

Powered by Labrador CMS