En ny studie viser at tilgang til elektrisk strøm, i likhet med utdannelse, fører til at kvinner føder færre barn. Studien baserer seg på data fra rurale strøk i Bangladesh. Her et illustrasjonsbilde av unge skolejenter i uniform i landsbyen Susondha, Bangladesh. Foto: GMB Akash

Strøm til landsbygda fører til færre fødsler

Ny forskning tyder på at tilgang til elektrisitet fører til at familier får færre barn.

Publisert

Studien ble utført blant husholdninger på landsbygda i Bangladesh. Den baserer seg på data fra undersøkelser som ble utført i henholdsvis 2005 og 2010. Nå har denne studien blitt publisert som en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Journal of Development Economics.

Formålet med studien var å undersøke forholdet mellom fertilitet og tilgang på elektrisitet, skriver forskerne Tomoki Fujii og Abu S. Shonchoy, som utførte undersøkelsen. De undersøkte hvordan tilgjengeliggjøring av elektrisitet i rurale strøk påvirket henholdsvis fertilitet, forbruk og tidsbruk.

Forskerne: funnene overrasker ikke

Funnene fra studien tyder på at tilgang til elektrisitet over fem år fører til at fertiliteten reduseres med omtrent 0,2 barn i gjennomsnitt per familie. Dette er ingen overraskelse, ifølge Fujii og Shonchoy.

Funnene indikerer at tilgjengeliggjøring av elektrisitet har stor innvirkning på sosiale forhold på landsbygda. Resultatene tyder også på at påvirkning fra tv er en av de viktigste årsakene til at kvinner føder færre barn.

Det ser ut til at ihvertfall noe av årsaken til dette er økt forståelse for familieplanlegging, skriver de to forskerne.

Forventer økt tilgang i utviklingsland

Mangelen på elektrisk strøm er særlig stor i rurale områder (landsbygda, red.anm.) i utviklingsland. I dag mangler rundt én milliard mennesker tilgang til elektrisk strøm. Over 40 prosent av disse menneskene bor i asiatiske utviklingsland, skriver de to forskerne.

De viser til rapporten «Energy Access Outlook 2017», som ble utgitt av Det internasjonale energibyrået (IEA).

Det er sannsynlig at antall mennesker med tilgang til elektrisk strøm i disse landene vil øke. Innen 2030 vil 99 prosent av innbyggerne i asiatiske utviklingsland ha tilgang på elektrisk strøm, ifølge IEAs estimater.

Den antatte veksten gjør de nye funnene svært relevante, både for Bangladesh og for andre asiatiske utviklingsland, mener Fujii og Shonchoy.

- Ettersom det forventes at et høyt antall mennesker vil få tilgang til elektrisk strøm i løpet av de nærmeste tiårene, er funnene fra våre analyser svært relevante (...), skriver de.

Powered by Labrador CMS