Mer enn 40 millioner mennesker i Indias nordlige delstater Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal og Assam var i år rammet av flom, skriver ambassaderåd Baard Hjelde ved Norges ambassade i India.

Flommen i Sør-Asia druknet i USA-orkan

Mens orkanreportasjer fra USA har dominert internasjonale nyheter, frykter flomofrene i Sør-Asia å bli glemt. I disse landene omkom over 1200 mennesker i flommer og jordskred. Det er omlag 20 ganger flere enn dødsfallene etter orkanen Irma i Karibia og USA.

Publisert

Antall drepte

  • Årets flom i Sør-Asia har kostet omlag 1200 mennesker livet.
  • Orkanen "Irma" nylig forårsaket 55 drepte i Karibia og USA, hvorav 12 i USA. I tillegg døde seks mennesker på et pleiehjem i Florida, etter strømbrudd.
  • Orkanen "Harvey" som blant annet rammet Texas i august førte til 18 drepte.

145 døde, 8,5 millioner rammet i Bangladesh

"Årets flom i Bangladesh er den mest omfattende på mange år. 145 menneskeliv har gått tapt, mens over 8,5 mill. mennesker er direkte rammet, hus og avlinger er ødelagt. I storflommene i 1998 og 1988 mistet henholdsvis 1000 og 2000 mennesker mistet livet.

Det lave antallet omkomne i år viser at systematisk satsing på flomberedskap og varslingssystemer gir resultater. Bygging av opphøyde veier, skoler, moskeer og lagerlokaler sørger for at befolkningen, og husdyrene deres, har tilfluktsmuligheter når vannet stiger. Varslingssystemer og systematisk opplæring bidrar til at befolkningen kommer seg i sikkerhet i tide. De humanitære utfordringene for de som er rammet er allikevel store. Mange landsbyer er isolert i lengre tid, skoler brukes som tilfluktssteder og må stenge undervisningen, og det er farer for spredning av sykdommer.

Frivillige organisasjoner og myndigheter bidrar med matvarehjelp og såkorn og planter til neste avling til de hardest rammede områdene. Risikoen for matmangel og sult er derfor liten sammenlignet med tidligere."

- Ambassadør Sidsel Bleken / Bangladesh

800 døde, 40 millioner rammet i India

"Etter to dårlige sesonger var det i utgangspunktet godt nytt for indiske bønder at årets monsun var god, men god regntid betyr også oversvømmelser og flomkatastrofer. Indias store elver med utspring i Himalaya-fjellene flommer over slettelandet på vei mot Bangladesh. Mer enn 40 millioner mennesker i Indias nordlige delstater Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal og Assam var i år rammet i disse områdene, som utgjør Indias mest folkerike delstater.

I tillegg til massive materielle ødeleggelser skal mer enn 800 mennesker være døde, hvorav 440 i Bihar. Delstaten Gujarat på Indias nordlige vestkyst har vært hardt rammet av det voldsomme nedbørsmengder, og også storbyen Mumbai var hardt rammet i år, noe som blant annet førte til at en bygning kollapset og etterlot 21 døde.

Vannmengdene har de siste ukene trukket seg tilbake, og befolkningen er i ferd med å returnere til sine hjem. Statsminister Modi har annonsert store finansielle hjelpepakker til de flomrammede delstatene. Oversvømmelser er forventet under monsuntiden, men årets flom skal ha større vannmengder enn det normale. Flommen har også tatt livet av hundrevis av dyr i naturreservatene i Assam, inkludert flere neshorn og elefanter. Også en tiger ble funnet druknet i Assam, noe som førte til store oppslag i både indiske og utenlandske medier."

- Ambassaderåd Baard Hjelde / India

130 døde, risavlinger ødelagt i Nepal

Flomvannet som førte til store ødeleggelser i Nepal har nå i stor grad gått tilbake. Den sørlige delen av Nepal (Terai), på grensen mot India, ble hardest rammet, og her bor også flest mennesker som lever under fattigdomsgrensen.

Flommen rammet på et spesielt uheldig tidspunkt, i forbindelse med innhøsting av avlinger. Store deler av Nepals risproduksjon dyrkes i Terai, og ødelagte avlinger vil få konsekvenser for landets matsikkerhet. Bøndene i lavlandet har få eller ingen inntektskilder utover jordbruk og er avhengige av maten de selv kan produsere.

Sårbare grupper som kvinner og barn er i krisetider spesielt utsatt for menneskehandel, og vil ha behov for forsterkede beskyttelsestiltak.

Etter jordskjelvene i 2015 har mekanismer for tidlig respons blitt styrket. FN melder at de 56 krisesentrene som har blitt etablert i distriktene alle er aktivert og funksjonelle. Systemene for tidlig varsling av naturkatastrofer (jordskjelv, skred og flom) rapporteres også å fungere godt, og har bidratt til at flere landsbyer har blitt evakuert i tide.

Norge har bidratt med nødhjelp gjennom FNs Central Emergency Response Fund (CERF) og UNFPAs humanitære fond.

- Ambassadør Lasse Bjørn Johannessen / Nepal

Norsk og internasjonal presse har vært full av orkanreportasjer de siste par månedene. I dag meldes det at orkanen "Maria" feier gjennom Karibia, på vei mot USA.

Mens orkanen, "Irma", tok strømmen fra omlag ti millioner av mennesker i Florida, melder FN at flommen i Sør-Asia har rammet 40 millioner mennesker i Bangladesh, India og Nepal, der konsekvensene er langt mer omfattende. Mange flomrammede steder er uten basistjenester som rent vann, mat, veier, telekommunikasjon og strøm.

Monsunregnet får hvert år elvene i disse landene til å gå over sine bredder og oversvømme landsbyer og åkerland. Årets flommer var de kraftigste på et tiår, ifølge forskere.

– Flommene har ødelagt avlinger, drept husdyr og skylt vekk det folk avhenger av for å skaffe seg et levebrød, sier FN-kontoret.

– Det har konsekvenser for den umiddelbare matvaresikkerheten i mange lokalsamfunn, og forverre allerede eksisterende sårbarhet fordi folk står igjen uten eiendeler og produksjonsmidler.

Langvarige skadevirkninger

Store områder i Bangladesh er fortsatt oversvømt, men mange andre steder har flomvannet nå trukket seg tilbake. Likevel frykter mange at flomskadene vil ramme dem i lang tid framover.

Nepal er et av landene som ble hardest rammet. Over 130 mennesker omkom i flommene. Nesten 30 av Nepals 75 distrikter er blitt rammet, de fleste i slettelandet mot grensa til India i sør. Dette er de viktigste jordbruksområdene i Nepal, og er kjent som landets brødkurv.

Ifølge regjeringen har flommene ødelagt over 60 prosent av landbruksjorda. Tap av avlinger og husdyr anslås til en verdi av 160 millioner dollar, 1,2 milliarder kroner.

– Det er et svært betydelig tap for et fattig land som vårt, sier Mahadev Poudel, seniorekspert på agroøkonomi i landbruksdepartementet.

– Vi opplevde tap i denne størrelsesorden for 10 år siden, da elva Kosi (ei viktig sideelv til Ganges) gikk over sine bredder og oversvømte hele regionen. Vi frykter at tapstallene nå vil øke ytterligere, siden vi ennå ikke har fått vurdert situasjonen i enkelte fjerntliggende områder, legger han til.

Plukket fisk på veiene

De største tapene er i sektorene salgsavlinger, fiskeoppdrett og husdyrhold, opplyser landbruksdepartementet.

– Folk kunne plukke fisk på veiene etter at flommen feide vekk hele området som hadde fiskeoppdrettsdammer, forteller Narayan Basnet. Han bor i Dhanusha-distriktet, det viktigste fiskeoppdrettsområdet i landet.

– Da flomvannet trakk seg tilbake så folk at fiskedammene deres var fullstendig ødelagt, og all fisken var borte, fortalte han meg da jeg dekket flommen for BBC.

Flomvannet hadde lagt igjen tonnevis av sand på åkrene, og gjort dem uproduktive for mange år framover.

Uproduktive jorder

– Flomvannet er borte, men se hva det har gjort med gården min, sier Rajamani Thakur, og peker ut over jorder dekket av sand. Han bor i Saptari, det området i Nepal som ble hardest rammet av flommen.

– Jeg har ingenting annet enn disse jordene, og nå er de også blitt ubrukelige. Jeg vet ikke hvordan jeg skal skaffe mat til barna mine nå, sier han med tårer i øynene.

Situasjonen er den samme i store deler av Bangladesh og i den indiske delstaten Bihar, nær grensa til Nepal.

– Vi frykter at dette vil ha alvorlige skadevirkninger for landbruket og vår lokale økonomi. Vi er alvorlig bekymret for at det vil føre til en kraftig økning i arbeidsløsheten, sier en tjenestemann i Bihar, som ikke ønsker å navngis.

Rammer rismarker

Over grensa i nord, i Nepal, er det rismarkene som er hardest rammet. Regjeringen hadde planlagt å øke risavlingene i år til 5,4 millioner tonn, opp fra 5,2 millioner tonn i fjor. Det målet kan nå bli vanskelig å nå, opplyser landbruksdepartementet.

Landbruket står for 30 prosent av Nepals bruttonasjonalprodukt.

Noen landsbyer var isolert av flommen i flere uker, og jordene rundt dem var fremdeles under vann.

– Dyrene våre, kornet, klærne - alt ble skylt vekk av flommen, sier Devi Yadav i landsbyen Shakarpura i Saptari-distriktet.

– En eneste okse var igjen. Mannen min prøvde å berge den, da han falt og brakk foten. Han er fremdeles fanget der inne, sier hun, og peker mot ei oversvømt hytte som kan falle sammen når som helst.

Slanger i huset

Landsbyboere med oversvømte hus hadde ikke bare vannet å bekymre seg over. Det var også slanger overalt.

– Vi måtte sove utendørs fordi det hadde kommet slanger inn i huset, sier Baby Jha. Den unge kvinnen viser oss et mørkt rom hvor hun sier det er minst tre slanger. Bare i landsbyen Shakapura har seks mennesker blitt bitt av slanger og sent i hui og hast til sykehuset.

Kvinner, med barn og husdyr, har søkt ly i templer og i provisoriske leirer, mens mennene deres er migrantarbeidere i andre land, de fleste i Midtøsten.

Enkelte steder forble utilgjengelige i ukevis og befolkningen fikk ikke basisvarer som vann og medisiner.

Forskere: Mer regn på kortere tid

– Rednings- og nødhjelpsoperasjonene har vært svært utfordrende, fordi flommen har vært svært omfattende og vi mangler båter og flåter, sa innenriksminister Janardan Sharma til journalister.

Forskere har lenge advart om at nedbøren i regionen vil bli mer ekstrem og uforutsigelig på grunn av klimaendringene.

Monsunregnet i Sør-Asia har vanligvis kommet mellom juni og september. Prognosene nå er at det vil komme massive regnmengder over korte tidsrom. Regnet som utløste storflommen i år tilsvarte ifølge eksperter halvparten av den årlige nedbøren, i løpet av to korte uker.

Devi Yadav i landsbyen Shakarpura uttaler seg til vår reporter Navin Khadka (her på oppdrag for BBC og Bistandsaktuelt). Hun mistet ektemannen, buskapen, kornet og huset hun bodde i. Foto: BBC Nepal
Powered by Labrador CMS