Mennesker som forsøkte å ta seg over Den engelske kanal ble reddet og kjørt i land ved Dungeness i Kent i 2021. Nå har Storbritannia godkjent en lov som gir myndighetene mulighet til å fengsle og utvise de som kommer med småbåter over kanalen uten dokumentasjon eller gyldige innreisepapirer.

Dette trenger du å vite om britenes nye «lov mot illegal migrasjon»

Det britiske parlamentet godkjente denne uken loven som tar fra alle irregulære migranter retten til å søke asyl i landet. Loven åpner også opp for å sende asylsøkere i Storbritannia til et annet land, som Rwanda. Det til tross for at en britisk ankedomstol i juni mente at dette er ulovlig, og Den europeiske menneskerettsdomstolen i fjor stoppet deportasjonene til Rwanda.

Publisert Oppdatert

Statsminister Rishi Sunak og hans regjering har møtt hard kritikk for forslaget til «illegal migrasjons-loven». Men tirsdag ble det kontroversielle lovforslaget godkjent av overhuset, House of Lords

Forslaget er dermed godkjent av begge de to kamrene i parlamentet, og venter bare på signaturen til kong Charles – noe som kun er en formalitet.

Under loven kan alle som har vært i et land der de ikke ble utsatt for forfølgelse på vei til Storbritannia, kunne arresteres og deporteres før sakene deres vurderes. Det inkluderer også enslige mindreårige.

Ifølge en uttalelse fra FN onsdag bryter dette med internasjonale lover og menneskerettighetene. Trygge og lovlige ruter er nemlig sjelden tilgjengelige for dem som flykter fra krig og forfølgelse, og de mangler ofte pass og visum. Det er grunnen til at Flyktningkonvensjonen anerkjenner at mennesker kan bli tvunget til å reise inn i et land irregulært for å søke asyl. 

Den britiske regjeringen vil på sin side innføre loven fordi den kan ha avskrekkende effekt og hindre migranter fra å legge ut på den farefulle ferden over kanalen. Loven inngår også som en viktig del av Rishi Sunaks plan om å stoppe båter med migranter fra å krysse Den engelske kanal, noe som var ett av de fem løftene han lovet å innfri som statsminister. 

Storbritannia har i en årrekke hatt svært høy innvandring, og i fjor krysset mer enn 45 000 mennesker Den engelske kanal til Storbritannia. Det er det høyeste antallet noensinne i ett enkelt år. Det var også en økning på 60 prosent fra året før.

Rwanda-planen

Panorama har skrevet en rekke saker om Storbritannias omstridte Rwanda-plan.

Planen ble først introdusert av tidligere statsminister Boris Johnsons regjering, som ønsket å sende asylsøkere i Storbritannia med en enveisbillett til Rwanda. Men i juni i fjor ble deportasjonen av de første asylsøkerne fra Storbritannia til Rwanda stanset av Den europeiske menneskerettsdomstolen. 

I desember mente likevel en britisk domstol at planen om å overføre asylsøkere og asylbehandling til et tredjeland som Rwanda, ikke er i strid med internasjonale flyktning- og menneskerettighetskonvensjoner. Den samme domstolen avgjorde i januar at migranter som risikerer tvangsutsendelse har rett til individuell ankebehandling. 

Men i juni ble hele planen om å sende asylsøkere til Rwanda kjent ulovlig i en ankedomstol i London. Dommerne mente at Rwanda ikke er et trygt tredjeland å sende asylsøkere til. Denne dommen vil ankes til Høyesterett.

Og uansett utfall når det gjelder Rwanda, åpner den nye loven opp for å deportere asylsøkere i Storbritannia til et annet land som myndighetene anser for å være trygt.

Redd for ny praksis

Den britiske innvandringseksperten Erica Consterdine mener loven er «den mest ekstreme innvandringsloven til dags dato». 

Og FN har sagt at Rishi Sunaks nye migrasjonslov «vil få alvorlige konsekvenser for mennesker som trenger internasjonal beskyttelse». Dette er en spesiell bekymring siden Storbritannia ikke har en grunnlov, og avgjørelser som danner presedens veier tungt.

– Lovforslaget danner en bekymringsfull presedens for å ikke følge asylrelaterte forpliktelser, andre land, inkludert europeiske, kan nå bli fristet til å følge etter Storbritannia. Dette kan potensielt ha negativ effekt på det internasjonale flyktning- og menneskerettighetsbeskyttelse-systemet i sin helhet, sa FNs menneskerettighetssjef Volker Türk, samtidig som han oppfordret den britiske regjeringen til å omgjøre loven.

Powered by Labrador CMS