Bangladesh er særlig utsatt for ekstremvær, og nylig traff syklonen Amphan Satkhira-distriktet (bildet). Men ved hjelp av gode værmeldingstjenester, utviklet i samarbeid med Meteorologisk institutt i Norge, varsles flere enn tidligere i forkant av ekstremvær.

Værvarsling som redder liv

I et klimautsatt Bangladesh er gode varslingssystemer viktig for at befolkningen kan redde seg selv og sine eiendeler i forkant av ekstremsværhendelser. Det bidrar Meteorologisk institutt i Norge til.

Bangladesh er rangert som verdens syvende mest klimautsatte land de siste to tiårene på Global Climate Risk Index, og landet rammes stadig av ekstremværhendelser.

– Bangladesh opplever ofte ekstremvær, som sykloner, flom, jordskred og kraftig lyn- og tordenvær, og vintrene er kortere enn før, forteller meteorologen Quamrul Hassan fra stormvarslingssenteret ved Bangladesh sitt nasjonale meteorologiske institutt.

Ekstremvær rammer befolkningen hardt, blant annet fordi Bangladesh ligger lavt, er flatt og mangler robust infrastruktur. I en slik kontekst er det essensielt å få varslet befolkningen i forkant av ekstremvær. Det bidrar Meteorologisk institutt i Norge til gjennom samarbeid med Bangladesh sitt meteorologiske institutt.

– Samarbeidsprosjektet har totalt endret væremeldingssystemet vårt og våre værmeldere er i stor grad avhengige av verktøy fra Meteorologisk institutt i Norge, sier Hassan i Bangladesh.

Effektiv bistand

Samarbeidsprosjektet mellom Norge og det metereologiske instituttet i Bangladesh startet i 2011, og Meteorologisk institutt i Norge bistår søsterinstituttet med verktøy og kompetanse- og kapasitetsutvikling.

– Vi tenker at vi har gjort mange gode erfaringer i Norge i løpet av de 150 årene vi har hatt et meteorologisk institutt, og noe av det er overførbart til andre land, sier Kristine Gjesdal, leder for Meteorologisk institutts bistandsprosjekter og prosjektleder for initiativet i Bangladesh.

Gjesdal mener at prosjektet i Bangladesh er effektiv bistand fordi det ikke koster søsterinstitusjonen der noe utover arbeidstid.

– Det er nyttig for fattige land at vi bare bruker verktøy som er gratis og med det vi kaller åpen kildekode. Det vil si at programvaren vi bruker for å visualisere værdata og bearbeide klimadata, er gratis og tilgjengelige på nett. Alle kan laste ned og bruke disse verktøyene.

Gjesdal legger til at ett av verktøyene samarbeidspartnere, som meteorologene i Bangladesh, kan ta i bruk og få opplæring i, er datasettet som ligger bak Meteorologisk institutt og NRKs værtjeneste Yr.

Kristine Gjesdal, leder for Meteorologisk institutt sine bistandsprosjekter.

– Datasettet som ligger bak Yr, er også godkjent av FN som et digitalt fellesgode. Tanken er at gratis værdata også kan bidra til at søsterinstitusjoner kan laste ned, videreutvikle og tilpasse dette til sitt bruk.

Les også: Må fattige land gjøre store utslippskutt når de forurenser så mye mindre?

Når ikke ut til alle

Til tross for det Meteorologisk institutt bidrar med av IT-kunnskap og kunnskap om digitale løsninger, sier både de og søsterorganisasjonen i Bangladesh, som utarbeider værvarslingstjenestene, at det er utfordrende å nå ut til alle i et land med 167 millioner mennesker hvor mange ikke har smarttelefoner og/eller tilgang til internett.

– Tilgangen til værvarsler er avhengig av utstyret til mottakeren, sier Gjesdal.

De som ikke har TV, radio eller telefon, er avhengige av at myndighetene har andre metoder for å nå frem med informasjonen. Det meteorologiske instituttet i Bangladesh arbeider derfor med å forbedre varsler om farlig vær, og sende dem ut på en måte som når flest mulig og er forståelig for mottakerne.

– Vi bruker alle kanaler, som nettsiden vår, en mobilapp og Facebook, og vi sender ut tekstmeldinger, e-post, faks, taleopptak og folk kan ringe oss, sier Hassan, og legger til at det å besvare telefonsamtaler er tidkrevende, men særlig viktig for dem som ikke kan få værinformasjon på en annen måte.

– For eksempel ringer ofte fiskere og bønder og spør oss om været og risikoen for sykloner før de drar ut på havet eller starter arbeidet sitt, sier han.

I tillegg til problemer med å få informasjonen ut trekker Hassan fram at det meteorologiske instituttet i Bangladesh står overfor et kompetanseproblem.

Klimabistand fra MET

  • Meteorologisk institutt (MET) samarbeider med Bangladesh Meteorological Department, og bistår blant annet med værvarslingsverktøy, trening av meteorologer, varsling av lyn, flyværvarsling, statistikk og klimaprojeksjoner.
  • I tillegg til prosjektet i Bangladesh har Meteorologisk institutt bistandsprosjekter i Malawi, Mosambik og Etiopia, Vietnam og Myanmar.
  • Om du vil lære mer om MET sin klimabistand, kan du lese om prosjektene her eller høre MET sin podcast «Værfast».
  • Kilde: Meteorologisk institutt

– Hovedutfordringen vår er ikke arbeidskraft, men mangelen på folk med kompetansen vi trenger. Her har kapasitetsbyggingsarbeidet til Meteorologisk institutt i Norge virkelig vært til hjelp, sier han.

Les også: Håp i havet for et av verdens mest klimautsatte land

Langsiktig prosjekt

Samarbeidsprosjektet har siden oppstarten i 2011 mottatt norsk finansiering, og nå venter Meteorologisk institutt i Norge på svar på søknader om videre finansiering fra Norad. Gjesdal håper og tror at de vil få dette, og legger vekt på at det er god bistand å bygge opp kompetanse og kapasitet om vær og klima hos partnerinstitusjoner over tid.

– Langsiktig samarbeid gjør at de i Bangladesh kan utarbeide gode værvarslingssystemer, som er særlig viktig i forbindelse med ekstremværehendelser. Ved å varsle farlige hendelser i god tid kan folk ta gode beslutninger, sier hun og legger til at dette er spesielt viktig i forbindelse med kraftige sykloner.

– Ved bedre varsling før sykloner kan flere redde eiendeler, eller i hvert fall seg selv når det kommer kraftige flommer, stormflo eller sterk vind.

Hassan fra søsterinstituttet er også håpefull når det gjelder fremtidig samarbeid.

–Det er et svært viktig og effektivt prosjekt for Bangladesh og det meteorologiske instituttet her. Både vi og det meteorologiske instituttet i Norge jobber med hvordan vi kan forbedre værmeldingssystemet vårt videre gjennom samarbeidsprosjektet, sier han.

Powered by Labrador CMS