Fattigdom gir høyere risiko for vold, skriver Redd Barnas Birgitte Lange. Koronakrisen truer med å forsterke risikoen for vold mot barn, og da særlig mot blant andre jenter, fattige barn og barn med nedsatt funksjonsevne. Her fra protester mot vold mot barn i Pakistan. Foto: Asif Hassan / AFP / NTB scanpix
Fattigdom gir høyere risiko for vold, skriver Redd Barnas Birgitte Lange. Koronakrisen truer med å forsterke risikoen for vold mot barn, og da særlig mot blant andre jenter, fattige barn og barn med nedsatt funksjonsevne. Her fra protester mot vold mot barn i Pakistan. Foto: Asif Hassan / AFP / NTB scanpix

Åpent brev til Ulstein og Søreide: Beskytt en generasjon

MENINGER: Vi står i fare for å overse behovene til en hel generasjon, og det er nå opp til dere å snakke på vegne av de som så sjelden høres, skriver Redd Barnas generalsekretær i et åpent brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Publisert

Dere må åpne skoler og madrasas (religiøse skoler i Kenya). Jeg er redd for barneekteskap.

Jente 12 år, Kenya

Hjelp alle barn så vi kan få utdannelse. Jeg har ikke tilgang til internett så jeg har ikke lært stort de siste månedene.

Jente 15 år, Colombia

Pass på at barna er trygge, barna er landets fremtid.

Jente 14 år, India

Samarbeid mer med barn. Vi er fremtiden, og hvordan dere behandler oss nå vil påvirke hvordan fremtiden ser ut.

Jente 12 år, Kosovo

Koronaviruset har spredd seg til verdens kriker og kroker, og snudd dagene og livene våre opp ned. Verden er totalforandret, og vi vet ikke når vi kommer tilbake til normalen igjen. Det jobbes på spreng med å utvikle en vaksine, og myndigheter lukker ned samfunn i forsøk på å beskytte befolkningen sin. Midt i dette står 2,3 milliarder barn. Omtrent 2 milliarder av dem lever i utviklingsland. Barna rammes ikke like hardt av viruset, men basert på en undersøkelse Redd Barna har gjort blant mer enn 8000 barn, ser vi at de treffes ekstra hardt av konsekvensene av pandemien.

Helse

Barn er ikke like sårbare for koronaviruset som voksne, men det får alvorlige konsekvenser for dem når andre helsetilbud legges ned. Av 8000 barn og 17000 foreldre og omsorgspersoner svarte 90 prosent at de har slitt med å få tilgang til helsetjenester og medisiner under pandemien. Når helsearbeidere må ta seg av akutt syke og sykehusene fylles med mennesker som er koronasyke, blir det mindre kapasitet til å følge opp andre syke. Det går særlig ut over barn når rutineundersøkelser som svangerskapskontroll, barnevaksinasjonsprogrammer og helsekontroller utsettes eller ikke følges opp. Som et resultat vil mange barn dø av sykdommer vi vanligvis kunne forebygget.

Matsikkerhet

Som følge av nedstenginger verden over har en rekke forsyningskjeder brutt sammen og folk har mistet jobbene sine, som igjen har ført til at mange familier ikke kan skaffe den maten de trenger. To tredjedeler av de spurte fra Redd Barnas undersøkelse forteller at de har hatt problemer med tilgang til næringsrik mat, og at det var vanskelig å skaffe familien sin kjøtt, meieriprodukter, korn, frukt og grønnsaker. Barn er spesielt utsatt for matmangel, fordi de små kroppene ikke har mye å tære på når de går sultne over tid. Nå under pandemien er det forventet at antall barn som lider av underernæring vil øke, og verst er det for barn med kroniske sykdommer, funksjonshemminger og barn fra fattige familier.

Utdanning

Omtrent én milliard elever og studenter møter fortsatt stengte skoler på grunn av pandemien. Redd Barna spår at den midlertidige stengningen vil føre til at minst 10 millioner barn ikke kommer tilbake til skolen. Som kjent er jenter og de som vokser opp i fattigdom eller konflikt blant de mest utsatte. Av barna som ble spurt i Redd Barnas undersøkelse, svarte 8 av 10 at de følte at de lærte lite eller ingenting etter at skolene stengte. 40 prosent av barna fra fattige husholdninger sa at de trenger hjelp med skolearbeidet, men de har ingen som kan hjelpe dem. Dette er ekstra bekymringsfullt når vi vet at to tredjedeler av foreldre og omsorgspersoner rapporterte at barna deres ikke hadde hatt kontakt med lærere siden skolen stengte.

Beskyttelse

Koronakrisen utviklet seg raskt til en økonomisk krise, og Redd Barna spår at antall barn som lever i fattige husholdninger kan øke med hele 117 millioner bare i 2020. Vi vet at fattigdom gir høyere risiko for vold, inkludert barnearbeid og barneekteskap. Dessverre var vold mot barn allerede et globalt problem før pandemien: 1 milliard barn i alderen 2-17 år opplevde fysisk, seksuell eller emosjonell vold eller omsorgssvikt hvert år. Koronakrisen truer med å forsterke risikoen for vold mot barn, spesielt for de som allerede er utsatt: Jenter, fattige barn, barn med nedsatt funksjonsevne og barn i utsatte områder. Fra Redd Barnas undersøkelse rapporterte 20 prosent av familiene om at vold hadde funnet sted i hjemmet, og barn selv har rapportert om dobbelt så mye vold etter at skolene stengte (17 prosent) sammenlignet med da skolene var åpne (8 prosent).

Vær talspersoner

Vi er svært bekymret for de yngste i samfunnet vårt, som treffes så hardt av den lange rekken med negative konsekvenser av pandemien. Vi ber dere om å snakke høyt og klart på vegne av de 2,3 milliarder barna som ikke kommer til orde på de globale arenaene dere er, og sikre at også deres stemmer blir hørt og deres rettigheter innfridd. Vi står i fare for å overse behovene til en hel generasjon - og det er deres ansvar som utviklings- og utenriksministre fra et av verdens mest ressurssterke land, å snakke på vegne av de som så sjelden høres. Dere må være med oss sivilsamfunnsorganisasjoner for å beskytte en generasjon.

Powered by Labrador CMS