Under perioden som utviklingsminister gjennomførte KrFs Dag-Inge Ulstein en stryking av Norad i det som kalles Reform2019. Forvaltningsreformen som nå kommer er viktig og riktig mener han.

Dag-Inge Ulstein:

– Dette må ikke bli en sparereform

Tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) mener endringene av bistandstandsforvaltningen et viktig og riktig steg nummer to – etter forvaltningsreformen i 2019, som KrF var del av.

Publisert

– Vi trenger å rendyrke Utenriksdepartementet som et politisk og strategisk kraftsenter i utviklingspolitikken. Samtidig trenger vi å styrke Norad som forvaltnings- og utviklingsfaglig aktør. Begge deler er helt avgjørende for å sikre en effektiv og kunnskapsbasert bistand, sier Dag-Inge Ulstein til Panorama nyheter. 

Forrige uke kom nyheten om at Norad skal overta ansvaret for en betydelig del av bistandsbudsjettet som frem til nå er forvaltet i Utenriksdepartementet (UD). Ulstein mener at formen for samarbeid mellom direktorat og politikk i departementet som det legges opp til her, er langt på vei hovedmodellen i Norge.

– Med en politisk ledelse som vet hvor man vil og tør styre, tror jeg dette kan fungere godt, sier Ulstein.

Norad må styrkes

Samtidig, understreker den tidligere utviklingsministeren, er det viktig at Norad får styrket sine ressurser og økt kompetansen på forvaltning av humanitær hjelp – og på samordningen mellom fred, nødhjelp og langsiktig utvikling.

– Dette må ikke bli en sparereform, men en reform som styrker bistandsforvaltningen. 

Ulstein poengterer at det er viktig med effektiv bruk av bistandspengene, slik at flest mulig liv kan reddes og flest mulig kan komme ut av fattigdom.

– Til dette trenger vi en sterk, faglig og effektiv bistandsforvaltning med klar ansvarsfordeling mellom Utenriksdepartementet og Norad. Jeg tror denne reformen er et riktig grep for å få dette til, sier Ulstein.

Han advarer samtidig mot at altfor mange poster skal «skyves inn» i bistandsbudsjettet. Han frykter at det å også legge områder som nedrustning og sikkerhetsspørsmål inn i Norads portefølje, vil føre til en ytterligere svekkelse av andelen fattigdomsorientert bistand.

– Det må ikke skje. Derfor bør Stortinget følge ekstra tett opp denne delen omleggingen, sier Ulstein. 

Powered by Labrador CMS