Tidligere utenriksminister og nåværende leder for Utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide, mener en tett kobling mellom politikk og forvaltning av norsk bistand er veldig viktig.

Ine Eriksen Søreide:

– Utviklingsministeren gir fra seg styringen og fleksibiliteten

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide er kritisk til regjeringens omlegging av bistandsforvaltningen. – Det gjør koblingen mellom politikk og forvaltning betydelig vanskeligere, sier hun.

Publisert

Bistandsforvaltning betraktes ikke lenger som en kjerneoppgave i Utenriksdepartementet. Norad får ansvaret for det meste av bistanden inkludert humanitær bistand, globale sikkerhetsspørsmål og store deler av FN-støtten. Allerede før sommeren ble det bestemt at direktoratet skulle ta seg av Ukraina-bistanden.

Det var Høyres utviklingsminister Nikolai Astrup som i 2018 satte i gang en omfattende gjennomgang av bistandsoppgavene til UD og Norad. Da Kristelig Folkeparti ble med i den borgerlige regjeringen, ble en mellomløsning valgt med et styrket Norad.

Ville styrke UD

– Som utviklingsminister og utenriksminister var Nikolai Astrup og jeg opptatt av å gjøre norsk bistand mest mulig målrettet for å bidra til å hjelpe flest mulig. En av de tingene vi gjorde, var å gjennomgå ulike modeller for tilskuddsforvaltning, der anbefalingen var å samle den enten i Utenriksdepartementet eller i Norad, forteller Ine Eriksen Søreide (H) til Panorama.

Hun mener bistand globalt har endret seg betydelig de siste ti årene, og at det også må få konsekvenser for hvordan Norge arbeider med dette.

– Vår foretrukne løsning var å samle tilskuddsforvaltningen i Utenriksdepartementet. Norge har et betydelig bistandsbudsjett og bistanden har endret natur, sier Søreide. 

Les også: Fagforeninger i UD:  – Mange er redde for å miste muligheter

– Behov for tett kobling

– Privat kapital er viktigere, bærekraftmålene vektlegger landenes eget ansvar for utvikling og geopolitiske maktforhold skifter. Derfor er tett kobling mellom politikk og forvaltning veldig viktig, sammen med tydelig styring og kontroll og fleksibilitet når for eksempel akutte hjelpebehov oppstår, sier den tidligere utenriksministeren.

Hun understreker at den nye modellen der all bistandsforvaltningen nå samles i Norad, vil gjøre den nødvendige koblingen mellom politikk og forvaltning betydelig vanskeligere.

– Utviklingsministeren og regjeringen gir fra seg mye av styringen og den nødvendige fleksibiliteten. Vi kommer til å følge utviklingen tett fra Stortinget, sier Søreide, som i dag leder Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget.

Les også: Organisasjonene reagerer:  – Norad må skifte gir

Fortsatt tett styring

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim mener at en spisset organisering er veien å gå for UD og Norad.

– UD skal gjøre det UD er best på, og Norad gjør det Norad er best på. Det skal selvsagt fortsatt være tett politisk styring av hvordan vi investerer norsk bistand. Norsk humanitær bistand skal fortsatt være rask og fleksibel. Det krever god etatsstyring og dialog, og det skal vi klare. Jeg er også glad for at våre partnerorganisasjoner ønsker grepet velkommen, og jeg ser fram til fortsatt nært samarbeid med dem, sier Tvinnereim i en kommentar.

Powered by Labrador CMS