Fra 2016 til 2021 støttet Norge nepalske utdanningsmyndigheter med 184 millioner kroner. Men leter du etter resultatene av denne omfattende norske bistanden finner du ingenting på Bistandsresultater.no, portalen som skal gi informasjon om resultatene av norsk bistand. Over 96 prosent av prosjektene i portalen har ingen resultater tilgjengelig. Bildet er fra en norskstøttet skole for blinde i Nepal.

Kostet over 11 millioner kroner:

Resultatportal uten resultater

Den digitale portalen bistandsresultater.no kostet rundt 11,5 millioner kroner og skulle gi nordmenn enkel tilgang til resultatene av norsk bistand. Men tre år etter at den ble lansert, er det nesten ingen resultater å finne. – Det kan svekke tilliten til bistandsforvaltningen, sier tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Publisert Oppdatert

Våren 2018 gikk daværende utviklingsminister Nikolai Astrup (H) på talerstolen i Stortinget for å redegjøre for utviklingspolitikken til regjeringen Solberg.

Astrup etterlyste mer debatt om norsk bistand og fortalte Stortinget at han hadde igangsatt arbeidet med en «digital resultatportal» som skulle bidra til mer håndfast informasjon om resultatene av norsk bistand.

Ifølge Astrup var dette «en nyvinning» som ville kunne få «stor betydning for både debatten og den overordnede strategiske tilnærmingen til utviklingsfeltet».

– Vise oppnådde resultater

En knapt år senere, i januar 2019, ble KrF med i regjeringen og Dag-Inge Ulstein ble utnevnt til utviklingsminister. Både han og den nye regjeringen ivret for økt bruk av digitale hjelpemidler i utviklingspolitikken, som fikk et eget punkt i regjeringsplattformen. Og i desember 2020 kunne Ulstein endelig lansere den nye digitale resultatplattformen Bistandsresultater.no.

Utviklingen av portalen kostet rundt 11,5 millioner kroner.

– Gjennom åpenhet skal alle som ønsker det, kunne følge med på den viktige norske innsatsen. Med denne resultatportalen vil man kunne se oppnådde resultater og følge med på løpende prosjekter. Med dette håper jeg også at vi kan fortsette å ha en god og faktabasert diskusjon om norsk innsats, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein under lanseringen.

Norad fastslo på sine nettsider at aldri tidligere hadde resultatene av norsk bistand blitt systematisert og publisert på denne måten.

96 prosent uten resultater

Men i dag, nesten tre år etter at Bistandsresultater.no ble lansert – med mål om å «styrke resultatinformasjonen ut til publikum, media og forskere» – er det knapt resultater å finne i «resultatportalen».

Av de 3612 prosjektene og programmene som er lagt inn i perioden 2020-2022, er det kun 130 prosjekter som har resultater man kan lese om. 

Hvis du for eksempel vil vite resultatene av den norske støtten på 2,4 milliarder kroner til organisasjonen Education Cannot Wait, eller resultatene av den statlige støtten på 96,5 millioner kroner til WWF Norge i perioden 2017-2020? Vel, da har det foreløpig ingen hensikt å bruke Bistandsresultater.no.

Det samme gjelder for drøye 96 prosent av prosjektene for perioden 2020–2022.

Utvider man søkeperioden, blir andelen prosjekter med tilhørende resultater enda lavere. I perioden 2018-2022 ligger det 6057 prosjekter inne, og kun 161 av dem inkluderer resultater. Det utgjør rundt 2,5 prosent av prosjektene. 

UD: – Vist seg vanskelig

I en e-post forklarer Henrik Hoel, pressetalsperson i Utenriksdepartementet (UD), mangelen på resultater i resultatportalen slik:

– Påfylling av data måtte gjøres manuelt og var svært tidkrevende. Dette er grunnen til at det finnes resultatrapportering bare fra et mindre antall prosjekter. Norad fikk i oppgave å arbeide videre med utvikling av grunnlaget for resultatrapporter. Målsetningen var at kvalitativ resultatrapportering skulle automatiseres ved en kobling mellom Resultatportalen og Tilskuddsportalen. Det har vist seg praktisk vanskelig å få til en slik kobling. Det er derfor ikke satt av nye midler til en videreutvikling av Resultatportalen, skriver han.

– Bak skjema

Håvard Mokleiv Nygård, som er avdelingsdirektør for avdeling for kunnskap i Norad, utdyper svaret.

– Det er ingen tvil om at det er for lite resultater i portalen i dag, og vi er ikke der vi hadde ambisjoner om å være.

– Hvorfor er det sånn?

– En viktig forklaring er at det ble gjort kutt i bevilgningen fra UD til arbeidet med portalen. Manglende bevilgning gjorde at videreutviklingen, som skulle integrere portalen med saksbehandlingen, aldri ble gjort. Å legge inn resultatene ble derfor ekstraarbeid for allerede travle saksbehandlere.

– Synes du Bistandsresultater.no er et dekkende navn for portalen når over 96 prosent av prosjektene ikke har tilgjengelige resultater?

– Portalen er veldig god på statistikk, og vi ser at den blir mye brukt. Den viser blant annet godt hvor pengene går og hvor mye som går til ulike partnere. Vi er nå i ferd med å utvikle tekniske løsninger som gjør det enklere for saksbehandlere å legge inn resultater. Det gjør vi internt med egne midler og kompetanse. Et viktig steg i dette er at det interne arbeidet med resultatrapportering settes opp på en måte som gjør at ekstern rapportering ikke krever mye ekstra arbeid, men blir en del av den vanlige arbeidsflyten til saksbehandlere. Dette håper vi ganske raskt vil få andelen av prosjekter med resultater i portalen til å øke.

Nygård poengterer at det å vise resultater av norsk bistand er viktig og fortsatt er høyt på agendaen i Norad.

– Å bruke resultatinformasjon på en god og effektiv måte er helt grunnleggende for at vi skal klare å forbedre bistanden. Det er også veldig viktig for tilliten til bistanden at vi klarer å kommunisere resultater på en god og faglig måte, både om det som fungerer og det som ikke fungerer. Og vi ligger altså etter skjema, men vi tar nå grep som gjør at dette vil bli bedre om ikke altfor lenge. 

– Kan svekke tilliten

Tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er nå stortingsrepresentant for KrF og sitter blant annet i Stortingets forsvars- og utenrikskomité.

Han er kritisk til at portalen han lanserte som utviklingsminister, nærmere tre år senere knapt inneholder resultater.

– Med de massive kuttene som regjeringen har gjort på feltet, er det skuffende – men dessverre ikke overraskende – at de kutter i slike prosjekter. Dermed blir det også vanskeligere å «kikke regjeringen i kortene». Dessverre vil det også kunne være med å svekke tilliten til bistandsforvaltningen i en tid der vi virkelig hadde trengt det motsatte, sier han.

– Men også regjeringen du var en del av, kuttet bevilgningen i 2021?

– Jeg husker ikke detaljene om hvorfor midler ble holdt igjen i 2021. Men den klare planen var å fullføre dette. For oss var dette viktig for å styrke tilliten til hele feltet – og ikke minst for å kunne parere noen av de håpløst udokumenterte påstandene som til stadighet dukker opp fra partier eller politikere som ønsker å devaluere det livsviktige bistandsarbeidet og den humanitære innsatsen, sier Ulstein.

Den tidligere utviklingsministeren understreker i likhet med Nygård behovet for åpenhet – også når ting ikke går som planlagt.

– Resultatportalten er således viktig både for å synliggjøre at arbeidet nytter, men like viktig som de positive resultatene er det å sikre åpenhet om prosjektene som ikke går slik vi ønsker – og deretter gjøre de nødvendige justeringene, sier han.

Powered by Labrador CMS