Et knippe forskere tilknyttet Development Learning Lab, skal bistå hjelpeorganisasjonene med å øke kvaliteten på bistandsprogrammene sine når de søker om støtte om offentlige midler. F.v: Jon Einar Flåtnes, Ottar Mæstad, Marianne Tøraasen, Peter Hangoma, Pauline Lemaire, Viola Asri, Charlotte Ringdal.

Vil styrke resultater i norsk bistand

Et nytt norsk initiativ tilbyr gratis hjelp til organisasjoner i utformingen av sine bistandsprogrammer. Målet er å oppnå bedre resultater i bistanden.

Publisert

I et lite kontorfellesskap ved Chr. Michelsens institutt i Bergen er et knippe medarbeidere allerede i gang med å bistå de første organisasjonene. Ideen med den nye «helpdesken», som den kalles på godt norsk, er å gi en-til-en-assistanse til organisasjoner som ønsker tilgang til forskningsbasert kunnskap for de programmene de oppretter.

- Så langt er det fire organisasjoner som har benyttet seg av tilbudet, sier DLL-direktør Ottar Mæstad til Panorama.

Developement Learning Lab, eller DLL er et forsknings- og læringssenter som ble etablert i 2021, og er et samarbeid mellom Chr Michelsens Institutt, Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Hensikten er å gjøre det lettere for frivillige organisasjoner å få tilgang til forskningsbasert kunnskap som kan styrke effektiviteten av bistandsprogrammer.

Helpdesktjenesten tilbys organisasjoner som jobber for å fornye avtaler med Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Mæstad tror denne tjenesten kan gi verdifulle innspill til organisasjoner som skal utarbeide søknader.

- Å finne relevant forskning er en tidkrevende og utfordrende oppgave. Vår helpdesk vil hjelpe bistandsorganisasjoner med å manøvrere i dette enorme landskapet. Vi oppsummerer relevant forskning og har dialog med organisasjonene om hvilken støtte forskningen gir for endringsteoriene deres, og om hvor det finnes kunnskapshull. Vi tilbyr også dialog om hvordan organisasjonene kan jobbe for å bygge ny kunnskap der det trengs, sier han.

Mæstad understreker at DLL har ekspertise på viktige områder innen bistanden som kan komme organisasjonene til gode. Det gjelder for eksempel temaer innen klimatilpasning, matsikkerhet, helse, utdanning, og fattigdom og økonomisk utvikling.

Samarbeidet med frivillige organisasjoner gjennom helpdesk-tjenesten, gir muligheter for å utvikle et mer effektivt kunnskapssystem i bistandssektoren, tror Mæstad.

- Mange organisasjoner jobber med de samme temaene, og det er behov for en koordineringsmekanisme for å unngå dobbeltarbeid. DLL kan tjene denne rollen og gradvis bygge en kunnskapsbase om et bredt spekter av temaer, sier han.

Helpdesk-tjenesten er gratis for de som ønsker å benytte seg av den, men i første omgang er det bare organisasjoner med mer enn 100 millioner kroner i omsetning som kan søke om bistand.

Økte forventinger fra Norad

Håvard Mokleiv Nygård, direktør for Norads kunnskapsavdeling, synes helpdesk-initiativet er godt.

Norad er hovedleverandøren av midler til mange frivillige organisasjoner. Nylig økte Norad forventningene til organisasjonene om å dokumentere kunnskapsgrunnlaget for tiltakene de foreslår, og legge planer for hvordan man kan generere relevant kunnskap når den mangler. DLL vil bistå organisasjonene i å møte disse forventningene.

Håvard Mokleiv Nygård, direktør for Norads kunnskapsavdeling, hilser initiativet velkommen.

- Norad syns dette er et strålende initiativ og vi er veldig glade for at DLL (og CMI) har fått denne finansieringen. Norsk utviklingssamarbeid skal være kunnskapsbasert og effektivt. Dette initiativet, som direkte bidrar til å støtte sivilsamfunnets evne til å arbeide kunnskapsbasert og bygge ny kunnskap, er noe vi støtter helhjertet, sier Mokleiv Nygård.

Nye læringsnettverk

I tillegg til helpdesken har miljøet i Bergen også planer om å etablere flere tematiske læringsnettverk.

Ideen er at bistandsarbeidere og forskere som jobber med samme tematikk skal møtes jevnlig over en tre-årsperiode. Sammen skal de utforske både hva forskningen forteller og hva erfaringer viser, og slik bidra til å styrke læringen og resultatene i bistanden.

- Vi vet allerede at interessen for slike læringsnettverk er stor blant organisasjonene, sier Ottar Mæstad til Panorama. 

Et nettverk om styrking av kvinners økonomiske stilling starter opp før sommeren. Rett over sommeren starter et nettverk om klimatilpasning.

Både helpdesk-tjenesten og læringsnettverkene er pilotprosjekter som foreløpig er finansiert av et knippe amerikanske filantroper. Målet på sikt er å få statlig støtte.

 

Powered by Labrador CMS