De militære kuppmakerne lovet å rydde opp i økonomisk og politisk kaos i Sudan. I stedet har de blitt møtt med måneder med store folkelige protester. Her er det folk i Khartoum som er ute i gatene 13. september i år – med krav om tilbakevending til sivilt styre.

Sudan:

Kupp stanset norskstøttet gigantprogram – nå tar FN over jobben

Mange millioner sudanere mistet plutselig økonomisk støtte da landet i fjor ble utsatt for et militærkupp. Nå har Verdensbanken endelig funnet en måte å fortsette den norskstøttede cash-bistanden, uten å gå veien om militærregimet. Men erstatningen vil nå langt færre enn de tiltenkte 80 prosent av befolkningen.

Publisert Oppdatert

Sudan Family Support Program var en omfattende nysatsing i kjølvannet av revolusjonen i landet i 2019. For å redde landets skakkjørte økonomi var økonomiske reformer og avvikling av kostbare subsidier nødvendig.

Det ambisiøse, norskstøttede cash-programmet ble iverksatt i februar 2021, i regi av Verdensbanken og overgangsregjeringen.

– Det ble introdusert for å kompensere for de økonomiske reformene som blant annet bidro til økte priser, særlig på matvarer og drivstoff, sier Norges ambassaderåd i Khartoum, Anne Marie Skjold.

Skulle nå 80 prosent av befolkningen

Som giver til Verdensbankens flergiverfond for Sudan var Norge i godt selskap.

EU, Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Spania, Nederland, Sverige, Malta, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia sto alle på sponsorlisten.

Målet var at 80 prosent av befolkningen – til sammen 32,5 millioner mennesker – skulle motta fem dollar hver, månedlig, for å lindre akutt nød og styrke motstandsdyktighet.

Norges ambassaderåd i Khartoum, Anne Marie Skjold.

For fattige sudanere var det lille beløpet et livsviktig supplement til andre inntekter, og for noen kunne det bety forskjellen på mat eller ikke mat på bordet.

Så langt hadde 9,3 millioner personer blitt registrert, hvorav 4,7 millioner hadde fått utbetalt støtte. Siden pengene ble kanalisert via myndighetene, bidro støtten også til etablere et nasjonalt system for kontantoverføringer samtidig som støtten skulle styrke den sivile regjeringens popularitet og legitimitet i befolkningen.

«Å berede grunnen for demokrati», lød en av programmets målformuleringer.

Ett år siden kuppet

Men solen rakk bare å skinne over Sudans demokrati og cash-mottakere i et drøyt halvår før mørket senket seg.

25. oktober 2021 arresterte militære kuppmakere den sivile statsministeren Abdalla Hamdok og en rekke andre ministre. Det brutale kuppet ble samtidig startskuddet for måneder med demonstrasjoner og uro.

Verdensbankens svarte på nyheten om kupp med å sette alle operasjoner i Sudan på pause. Det samme skjedde med en rekke andre giverprogrammer. Ingen ønsket lenger å kanalisere penger gjennom statlige kanaler, og måtte raskt finne nye alternative partnere.

Kuppgeneral Abdel Fattah al-Burhans maktovertakelse 25. oktober i fjor fikk Verdensbanken og andre givere til å stanse alle utbetalinger via statsapparatet i landet. Her snakker han på en pressekonferanse dagen etter kuppet.

I mellomtida var millioner av familier overlatt til seg selv, uten at de lenger fikk cash-bistand som kompensasjon for økte priser.

Dårlige avlinger og høye matpriser

Hva med dem? Løsningen ble en FN-organisasjon som bankens ansatte i Sudan allerede hadde samarbeidet med om startfasen.

Sudan var i mange år underlagt diktatoren Omar al-Bashirs beinharde styre. Den sudanske demokratiaktivisten Alaa Salah ble et symbol på motstanden mot regimet. Tre år etter er et annet militærregimet ved makten.

– Sudan befinner seg fortsatt i en uavklart politisk blindgate og med bekymringer over folks matsikkerhet og levekår. I denne situasjonen har vi klart å etablere et krise-sikkerhetsnett som i første fase blir iverksatt av Verdens matvareprogram, forteller Verdensbankens landansvarlig i Sudan Milena Stefanova.

Hun viser til at befolkningen i det kriserammede Sudan nå er rammet av både dårlige avlinger og økende internasjonale matpriser.

Verdensbanken har i første omgang lovet å bidra med om lag 100 millioner dollar i direkte støtte til programmet Sudan Emergency Safety Nets Project. Prosjektet er i ferd med å bli igangsatt i 11 «mat-usikre» stater.

Prioriterer sårbare grupper

I første fase vil drøyt to millioner mennesker motta støtte av de omprogrammerte midlene i fondet, noe som allikevel er et betydelig mindre antall enn de 4,7 millioner som hadde begynt å motta støtte. Og langt fra det opprinnelige målet om å nå fire av fem sudanere.

– Kvinner, barn, eldre og funksjonshemmede vil bli prioritert, opplyser Stefanova.

Programmet vil ha ulike metoder for å nå ut til mottakerne. Mens noen får penger via mobiltelefon, vil andre brukere – som ikke har internett eller mobiltelefon – få kontanter.

– I områder der det ikke finnes nok mat å få tak i lokalt vil folk også få matvarer utdelt i stedet for penger, forklarer hun.

Håper på rask politisk løsning

Gitt den uavklarte politiske situasjonen er Norges ambassade i Khartoum godt fornøyd med at kontantstøtteprogrammet nå får en begrenset videreføring gjennom WFP.

– Programmet var et viktig bidrag for å kompensere for økte priser på bl.a. matvarer og drivstoff, men dessverre hadde det kun fått virke i cirka seks måneder. Skulle det hatt den tiltenkte effekt måtte det ha fått virke enda lenger og nådd ut til flere, sier ambassaderåd Anne Marie Skjold.

Hun viser samtidig til at den politiske situasjonen fortsatt er uavklart. – Det foregår fortsatt en aktiv dialog internt i landet - med støtte fra FN, Den afrikanske unionen (AU) og den regionale organisasjonen IGAD. Hensikten er å finne løsninger med sikte på å kunne vende tilbake til et sivilt overgangsstyre. Vi er håpefulle, sier ambassaderåden.

Ifølge Skjold er det fortsatt store ubrukte midler i det opprinnelige flergiverfondet. Behovet for påfylling har derfor ikke vært et aktuelt tema så langt.

Det nye cash-programmet

  • Omprogrammeringen av Sudan Family Support program er planlagt gjennomført i tre faser. Det nye programmet har fått navnet Sudan Resilience Building Safety Nets Program.
  • Første fase - 100 mill. dollar - er primært humanitær bistand med mat og kontantstøtte i samarbeid med Verdens matvareprogram. Det omfatter 81 distrikter i 12 stater. 1,8 millioner mennesker har mottatt cash månedlig siden september, 100 000 har mottatt matvarer.
  • Andre fase - 350 mill. dollar - vil bli en blanding av mat/kontantstøtte og forebyggende styrking av befolkningens motstandskraft i møte med kriser. Det vil være i hovedsak være universell cash-bistand uten betingelser, supplert med noe cash-bistand med betingelser.
  • Tredje fase vil være en mer langsiktig løsning i samarbeid med myndighetene eller en annen partner. Verdensbankens samarbeid med myndighetene forutsetter en fremforhandlet og legitim politisk løsning med en overgangsregjering.

Kilde: Norges ambassade i Khartoum

Powered by Labrador CMS