Forfatterne bak «The Hunger Crime» håper at boken kan bidra til å gi sultkrisen enda mer oppmerksomhet. At utgivelsen sammenfaller med den verste tørken på Afrikas Horn på flere tiår, er tilfeldig, forteller de. Her ligger en to år gammel gutt på stabiliseringsavdeling på et sykehus i den somaliske byen Baidoa, desember 2022. Foto: Sally Hayden / Sipa USA / NTB

Ny spenningsroman fra Somalia:

– Hjelpearbeidere blir drept mens de forsøker å redde barn som sulter

Humanitære lidelser, internasjonal kriminalitet og hjelpearbeideres utfordringer er rammen for en ny spenningsroman fra konfliktherjede Somalia. Med «The Hunger Crime» vil de tidligere FN-arbeiderne Trudy E. Bower og John Crisci både opplyse og underholde.

Publisert Oppdatert

– Jeg mistet mannen min og var selv nær ved å miste livet flere ganger. Jeg føler jeg har noe å si om hvordan det er å jobbe i humanitær sektor, sier Trudy E. Bower.

Hun er en av de to forfatterne bak «The Hunger Crime», en spenningsroman skrevet for å minne om at sultkriser er en realitet som det ikke er lett å bli kvitt.

Til sammen har Bower og medforfatter John Crisci nesten seks tiår bak seg i Verdens matvareprogram (WFP) og andre humanitære organisasjoner.

De to forfatterne forteller at de ønsker å rette fokus mot det stadig økende behovet for humanitærhjelp – og mot den risikoen nødhjelpsarbeidere tar når de reiser ut i felt.

Crisci forklarer at de valgte romanformatet for å gjøre det lettere å nå et bredt publikum.

– Vi ønsket å skrive en bok som var båre underholdende og lærerik, sier han.

Forfatter John Crisci. Foto: Privat

Et feltoppdrag som slo feil

«The Hunger Crime» forteller historien om nødhjelperen Ben Tano, som leder et mislykket feltoppdrag i Somalia hvor flere av hans kolleger blir drept av opprørere. Selv overlever Tano, men han diagnostiseres i etterkant med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Boken er både fortellingen om hans vei tilbake til å arbeide i felt og om hva som foregår i kulissene bak store humanitære operasjoner som mange av oss bare hører om gjennom nyhetene.

En romanse og et innslag av internasjonal kriminalitet bidrar til å øke spenningsfaktoren i boken som også har fokus på ofrene for krig og naturkatastrofer – mennesker som er helt avhengige av humanitærhjelp for å overleve.

– De er på mange måter de virkelige hovedpersonene, sier Bower.

Referanser til WFP er tatt bort

Alle navn er endret og alle referanser til FN-organisasjonen Bower og Crisci jobbet for gjennom så mange år, er visket ut i fortellingen.

Forfatter Trudy E. Bower. Foto: Privat

Bower forteller at det å beskytte kolleger som fremdeles jobber i Verdens matvareprogram, og ikke minst mottagerne av humanitærhjelp – spesielt i Somalia, var en viktig årsak til at de valgte romansjangeren for å dele sitt budskap.

– Boken er inspirert av virkelige hendelser, men vi bestemte oss for å endre alle navn og referanser, også til noen av opprørsgruppene vi beskriver, for ikke å sette liv i fare.

Bower understreker at hun og Crisci ikke ville hatt problemer med å ta opp mer kritiske forhold ved humanitære organisasjoner, men forteller at de i denne boken ønsket å hedre Verdens matvareprogram og den innsatsen mange humanitærarbeidere gjør.

Tilfeldig at boken publiseres nå

Skriveprosessen har tatt over ti år å fullføre, og forfatterne forteller at det er en tilfeldighet at den utgis nå, i en tid der krigen i Ukraina og påfølgende økte matvarepriser har ført til nytt fokus på matmangelen blant verdens fattige.

Forfatterne sier at de håper at boken kan bidra til å gi sultkrisen enda mer oppmerksomhet.

– Vi startet skrivearbeidet da to av de største humanitære katastrofene verden hadde kjent, inntraff – nemlig tørken på Afrikas Horn og jordskjelvet i Haiti. Dessverre, ti år etterpå, er ikke disse problemene løst. Over tre millioner barn dør av sult hvert år. Samtidig blir humanitærarbeidere drept mens de prøver å redde dem, sier Crisci.

Aktuell bok:

«The Hunger Crime» (2023) er utgitt gjennom Amazons egen-publiseringsverktøy. Les mer på nettsiden thehungercrime.com

Ønsker fokus på PTSD

Det er heller ingen tilfeldighet at hovedpersonen i boken, Ben Tano, lider av PTSD – et problem blant humanitære feltarbeidere. Tano går også gjennom en skilsmisse, også det et kjent fenomen i en sektor der arbeidshverdagen er krevende å balansere med et familieliv.

– Humanitærarbeidere jobber for å løse problemer andre har skapt. De gjør en utrolig innsats, men betaler også en svært høy pris, av og til med livet som innsats, forklarer Bower.

Crisci forklarer at boken i første rekke er myntet på mennesker som selv jobber i humanitær sektor, men at de også håper å nå ut til ungdom og studenter. Han sier at de håper å motivere unge mennesker til å bidra til den humanitære innsatsen.

– Humanitært arbeid har en helt spesiell verdi, sier Crisci.

Powered by Labrador CMS