Lisa Sivertsen, direktør i Norads avdeling for menneskerettigheter og velferd, og Ida Oleanne Hagen, generalsekretær i FORUT, signerer en rammeavtale som vil gi Fortut støtte på over 200 millioner kroner de neste fem årene. Pengene skal blant annet brukes til arbeid med barns rettigheter og psykiske helse.

Rekordavtale til Gjøvik-organisasjonen Forut

Bistandsorganisasjonen Forut har signert en ny avtale med Norad på over 200 millioner kroner. Det er den største avtalen i organisasjonens historie.

Publisert Oppdatert

 – At vi nok en gang får tillit av Norad er en stor anerkjennelse av Foruts arbeid. Våre dyktige medarbeidere i utenlandsavdelingen og i partnerorganisasjonene har lagt ned en enorm innsats over lang tid for å få i land denne avtalen. Jeg vil si tusen takk til alle som har bidratt, sier Ida Oleanne Hagen, som er generalsekretær i den Gjøvik-baserte organisasjonen.

Forut har i dag 16 medarbeidere i Norge og generalsekretær Hagen gjør det klart at det ikke blir en kraftig vekst i organisasjonen selv om organisasjonen får betydelige mer penger enn før.

– Vi øker kun med en halv stilling i utenlandsavdelingen vår, fra 6,5 til 7 ansatte. Så vi ansetter ikke flere folk, men fortsetter med de samme dyktige medarbeiderne, både i utenlandsavdelingen og kampanjeavdelingen, sier hun. 

Fortut har ingen utekontorer i landene de arbeider i, men Hagen opplyser at den nye avtalen med Norad medfører at organisasjonen øker antallet lokale partnerorganisasjoner fra 15 til 17.

– Godt arbeid over tid

Lisa Sivertsen, direktør i Norads avdeling for menneskerettigheter og velferd, understreker at det er godt arbeid over tid som har ført til økt støtte.

– Vi vurderer Forut som en solid organisasjon som sammen med lokale partnerorganisasjoner har levert gode resultater over lengre tid, spesielt innenfor områder som rusproblematikk og psykisk helse. Et viktig mål for Norge og norsk bistand er å bidra til å styrke nasjonale helsesystemer i lav- og mellominntektsland. For å nå dette målet er Forut en viktig bidragsyter, sier Sivertsen.

Psykisk helse og barns rettigheter

Den nye rammeavtalen, som strekker seg over fem år, har en økning i støtten på 31 prosent fra den forrige avtalen med Norad. 

Pengene skal blant annet brukes til arbeid med psykiske helse for barn og unge i Nepal, arbeid med barns rettigheter, likestillingsarbeid og etablering av rundt 500 spare- og lånegrupper i en rekke utviklingsland.

Forut, som ble etablert i 1981, jobber i dag blant annet i Malawi, Sierra Leone, Nepal og Sri Lanka.

Powered by Labrador CMS