Direktør for det statlige investeringsfondet Norfund, Tellef Thorleifsson, hadde den klart høyeste lønna og høyest inntekten av norske "bistandstopper" i 2022. Men mye av Thorleiffsons inntekter har ikke noe med jobben hans i Norfund å gjøre.

Dette tjente norske bistandstopper i 2022

Norske bistandstopper har relativt moderate inntekter og lønninger sammenlignet med høytlønnede utenlandske kolleger. Men det er et betydelig unntak.

Publisert Oppdatert

Panorama nyheter har flere ganger tidligere omtalt lønninger og godtgjørelser på over 10 millioner kroner til ledere for en del utenlandske organisasjoner som mottar norsk bistand. 

Skattelistene for 2022, som ble offentliggjort i går, viser at norske bistandstopper stort sett har moderate lønninger og ligger langt under noen av sine best betalte kolleger i for eksempel USA.

I vår høyst uoffisielle 10-på topp-liste har vi tatt med både inntekter, som oppgis i skattelistene, og lønn fra organisasjonen de jobber for.

1. Tellef Thorleifsson

Hva er inntekter?

  • Skattelistene oppgir "inntekt": Det er  summen av de skattepliktige inntektene til personen, minus fradrag. Dette kan være minstefradrag, renteutgifter, tap på aksjer og andre fradragsberettigede utgifter. Inntekt er ikke det samme som lønn. Vi har også oppgitt lønn i saken. 

Tittel: direktør for Norfund

Inntekt: 12,44 millioner kroner

Av dette var knappe tre millioner kroner lønn for jobben i det statlige fondet for næringsvirksomhet i utviklingsland. Thorleifsson sitter også i en rekke styrer for ulike bedrifter. Han har vært sjef for for Norfund siden 2018. Før det var han blant annet med på å etablere og ledet investeringsfondet Northzone. I 2022 hadde Norfund-sjefen en formue på 244 millioner kroner.   Norfund finansieres av bistandsbudsjettet, men er i en særstilling i norsk «bistandsbransje". Fondet rekrutterer ofte annen type kompetanse enn resten av bransjen, noe som preger lønnsnivået. Norfunds regnskap  for 2022 viser at seks mellomledere  fikk lønn og godtgjørelser på over to millioner kroner. 

2. Jan Egeland

Tittel: generalsekretær i Flyktninghjelpen

Inntekt: 2,7 millioner kroner

Rundt 1,6 millioner av dette var lønn for sjefsjobben i Flyktninghjelpen. Egeland hadde i 2022 en formue på drøyt 3,3 millioner kroner. 66-åringen har ledet Flyktninghjelpen i 10 år. Organisasjonen har vokst kraftig i løpet av Egelands ledelse og er i dag Norges desidert største internasjonale hjelpeorganisasjon med rundt 9000 ansatte og inntekter på over sju milliarder i 2022. Egeland har før han ble sjef i Flyktninghjelpen blant annet vært generalsekretær i Norges Røde Kors, hatt toppjobber i FN og vært statssekretær i Utenriksdepartementet. 

3. Bård Vegar Solhjell

Tittel: Norad-direktør

Inntekt: 1,8 millioner kroner

Solhjell har ledet direktoratet  i fire år og alle forventer at åremålet hans blir fornyet om kort tid. Solhjell har fortid som stortingspolitiker for SV og har blant annet vært nestleder i partiet. Han har også vært utdanningsminister og miljø – og utviklingsminister. Solhjells lønn fra Norad var på drøyt 1,5 millioner kroner i fjor. Norad-direktøren sitter blant annet i styret i Fritt Ord og i Hafslund AS. 

4. Dagfinn Høybråten

Tittel: generalsekretær i Kirkens Nødhjelp,

Inntekt:  1,6 millioner kroner

Knappe 1,3 millioner kroner av dette var lønn for å lede Kirkens Nødhjelp. Høybråten har tidligere hatt flere statsrådsposter, vært leder for Kristelig Folkeparti og stortingsrepresentant for partiet. Han har også vært styreleder for den globale vaksinealliansen GAVI. GCAI. Høybråten hadde i 2022 en formue på 4,4 millioner kroner, ifølge  skattelistene.

5. Anne Beathe Tvinnereim

Tittel: utviklingsminister (SP)

Inntekt: rundt 1,4 millioner kroner

Som utviklingsminister fikk Tvinnereim en lønn på litt under 1,6 millioner kroner . Tvinnereim har jobbet som diplomat i UD og vært underdirektør i Norad. Hun er 2. nestleder i Senterpartiet.

6. Birgitte Lange

Tittel: (avtroppende) generalsekretær i Redd Barna

Inntekt:  1,2 millioner kroner

Hun har ledet Redd Barna siden 2018. Lønna i Redd Barna var på 1,34 millioner kroner. Lange har tidligere blant annet vært ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet.

7. Anne Bergh

Tittel: generalsekretær i Røde Kors

Inntekt: 1,085 millioner kroner

Lønnen i Røde Kors var i 2022 på ca 1,3 millioner kroner. Røde Kors har rundt 800 ansatte og over 40 000 frivillige.

8. Sissel Aarak

Tittel: generalsekretær i SOS Barnebyer

Inntekt: 1,1 millioner kroner

Lønna i SOS barnebyer var på drøyt 1,2 millioner kroner.

9. Tørris Jæger

Tittel: generalsekretær i Regnskogfondet

Inntekt: 927 000 kroner

Lønna for jobben i Regnskogfondet var på litt over en million kroner i 2022.

10. Maria Bergheim

Tittel: generalsekretær i Unicef Norge

Inntekt: 955 000 kroner

Lønna for jobben i Unicef Norge var på drøyt 1,1 millioner kroner.

Panorama har vært i kontakt med flere organisasjoner og stilt spørsmål om hvordan lederlønningene fastsettes. Svarene er ganske sammenfallende: organisasjonene oppgir at det er styret som avgjør lønnen til topplederen, at de ikke ønsker å være lønnsledende, men samtidig vil tilby en lønn som er konkurransedyktig.

Powered by Labrador CMS