I et nytt pilotprosjekt i Borno-staten i Nigeria skal tennbriketter laget av avføring blant annet minimere risikoen for at kvinner og jenter blir utsatt for vold og overgrep, ifølge Kirkens Nødhjelp. Bildet er tatt i en leir for internt fordrevne i Borno i november 2021. Foto: Audu Marte / AFP / NTB

Nigeria:

Norskfinansiert prosjekt skal bidra til å beskytte kvinner mot voldtekt

I et helt nytt prøveprosjekt i Borno-staten i Nigeria skal vedfyring erstattes av tennbriketter laget av slam og avføring. Hensikten er blant annet å hindre at kvinner blir overfalt og voldtatt når de henter ved til matlaging.

Publisert

Prosjektet er en del av kampen mot miljøforurensning og er satt i gang av Kirkens Nødhjelp. Tennbriketter laget av slam og avføring skal erstatte vedfyring til sårbare personer og internt fordrevne som bor i leirer i Borno-staten nordøst i Nigeria.

Løsningen og teknologien er ikke ny, men den er foreløpig lite utbredt og lite brukt i humanitære settinger, forklarer Marianne Opheim Sampo, seksjonsleder for Vest-Afrika i Kirkens Nødhjelp.

– Det å bruke avføring er stigmatisert, og møter gjerne motstand hos lokalbefolkningen. Men det handler om å utnytte ressurser i et samfunn som har lite ressurser, sier hun.

I løpet av tre uker blir avføring til tennbriketter i et UD-finansiert prosjekt nordøst i Nigeria. Foto: Kirkens Nødhjelp

Prosjekter finansieres av Utenriksdepartementet og har så langt en prislapp på én million kroner, ifølge Kirkens Nødhjelp.

Gjenbruk av ressurser

Formålet med pilotprosjektet er flere, forteller Sampo. I førsteomgang handler det om å ta i bruk og gjenbruke ressurser.

– Samtidig vil man holde omgivelsene fri for avføring ettersom latrinene vil bli tømt og forbli funksjonelle. Videre vil man unngå forurensning av vannkilder og spredning av sykdommer.

Den humanitære krisen i det nordøstlige Nigeria er fortsatt en av de mest komplekse humanitære krisene i verden, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA). Det anslås at 8,3 millioner mennesker i statene Borno, Adamawa og Yobe kommer til å ha behov for humanitær hjelp i år.

Konflikten mellom de militante grupperingene Boko Haram og nigerianske sikkerhetsstyrker, som nå er inne i sitt tolvte år, har ført til at millioner av mennesker er internt fordrevet i Nigeria. Hundretusenvis av mennesker lever i matusikkerhet som følge av volden. På toppen av det kommer virkninger av klimakrisen.

I høst ble det nordøstlige Nigeria rammet av flom som følge av kraftig regn, noe som gjorde situasjonen verre for en allerede sårbar befolkning. Vannkilder er blitt forurenset, levebrød har gått tapt og behovene for humanitær støtte økt. Det førte også til økt spredning av vannbårne sykdommer som kolera.

Men prosjektet skal også gi økt trygghet for kvinner.

Flere formål

– For å få tak i ved til matlaging, må befolkningen, primært kvinner og jenter, gå store avstander og inn i skogen for å få tak i brensel. På turen er det en risiko for å bli utsatt for vold, trakassering og voldtekt. Ved å produsere slike tennbriketter og gjøre disse tilgjengelige på markedet, har befolkningen et alternativ, og unngår å gå i skogen for å hente ved, sier Sampo.

Borno er av FN blitt omtalt som «det mest ustabile stedet å være» som følge av vilkårlige angrep. Særlig er kvinner og barn utsatt for bortføringer, voldtekt og overgrep.

I tillegg begrenser man avskoging og skaper inntektskilde for befolkningen, ifølge Kirkens Nødhjelp.

Fiks ferdige tennbriketter laget av slam og avføring. Foto: Kirkens Nødhjelp

Men for å få det til å fungere, er organisasjonen avhengig av aksept i lokalbefolkningen for å bruke briketter laget av avføring til vedfyring og matlaging.

– De aller fleste er positive til dette. Samtidig er vi avhengig av at produksjonen av brikettene blir effektiv og rimelig nok for at det skal være et reelt alternativ for lokalbefolkningen. Vi trenger også å møte etterspørselen på markedet, sier Sampo.

Hun forteller at hele prosessen tar omtrent tre uker.

– Først tømmer vi latriner og tørker deretter slammet. Det tar omtrent en uke avhengig av været. Så tilsetter vi aluminiumsulfat for å stimulere aggregering av fast stoff, og klor for å desinfisering. Etter en prosess så karboniseres slammet og omdannes til kull. Tennbriketten er nå klar til bruk og lagres på tørt sted og kan selges på markedet.

Hvor vellykket prosjektet er, gjenstår å se, men Sampo kan opplyse om at både lokale myndigheter i Nigeria og Unicef er positive.

– Det vil bety at vi kan fortsette å skalere opp produksjonen som vil bidra til at flere i lokalsamfunnene vil få tilgang til kullet.

Powered by Labrador CMS