SVs utviklingspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa er overrasket over at regjeringen foreslår store kutt på helse, likestilling, menneskerettigheter og skatt - saksområder regjeringen selv har sagt den vil prioritere.

SV reagerer på bistandskutt:

– Flaut og farlig forslag

Regjeringens budsjettpartner SV reagerer kraftig på regjeringens foreslåtte kutt i internasjonal bistand.
– Flaut for regjeringen og farlig for verden, sier SVs Ingrid Fiskaa. Også KrF reagerer kraftig.

Publisert Oppdatert

SVs utviklingspolitiske talsperson mener at regjeringen i liten grad har tatt krisesignalene i verdens fattige land på alvor og at det nye budsjettforslaget gir et uheldig signal internasjonalt.

– Vi befinner oss i øyeblikket i en kritisk situasjon internasjonalt. Vi har hatt to år med pandemi som har bidratt til økt fattigdom og ulikhet. Mange fattige er blitt skjøvet ut i ekstrem fattigdom. På toppen av dette har vi kriger som bidrar til mangel på mat og kraftig økte matpriser. Dette rammer enkeltmennesker hardt og vil dessuten kunne skape økt sosial og politisk uro – og i neste omgang fare for mer krig og konflikt, sier Fiskaa.

Hun reagerer på store kutt på områder som utdanning, helse, sivilsamfunn, menneskerettigheter og likestilling, samt til FN og regionbevilgningen til Afrika og Afghanistan.

– Usolidarisk

– Å kutte hele kjernestøtten til FNs viktigste langsiktige utviklingsaktør, UNDP er svært dramatisk. Det samme gjelder støtten til sivilsamfunn, menneskerettigheter og likestillingsarbeid, for ikke å snakke om Afghanistan som er midt oppe i en enorm humanitær krise. Å øke støtten til matsikkerhet hjelper da lite for å endre det store bildet av et rikt land som opptrer lite solidarisk, sier SV-representanten.

Hun viser til at Norge de siste månedene har hatt store ekstra inntekter fra eksport av olje og gass.

Fiskaa er også overrasket over at det er store kutt på flere enkeltområder som Ap/Sp-regjeringen tidligere har signalisert som prioriterte satsingsområder. Ett av dem er arbeidet for å styrke innenlandsk ressursmobilisering via skatt.

– Økning heller enn kutt

– Skatt er ett av de aller viktigste grepene for å øke utviklingslandenes egne inntekter. Det vil bidra til å redusere inntektsbortfall som følge av skatteplanlegging og -unndragelser. Å gi bistand til dette er effektiv hjelp til selvhjelp, sier hun.

– Er det slik at SV vil gå inn i forhandlinger med et krav om at alle de foreslåtte kuttene på internasjonal bistand skal reverseres?

– Vårt utgangspunkt er at det ikke skal være kutt på en måte som skyver regningen over på verdens fattigste. Dagens situasjon tilsier heller en økning enn at vi kutter i de internasjonale bevilgningene.

Ulstein: – Jeg begriper det ikke.

Også KrF er skuffet over forslagene i revidert nasjonalbudsjett.

– Å foreslå så store kutt i bistand som det her er snakk og på de postene, det er svært overraskende. Jeg begriper det ikke. Det er jo nærmest en katastrofe, sier KrF utviklingspolitiske talsperson og tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

KrF-representanten mener i tillegg at regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett prøver å pynte på regnestykket. – Vi har regnet på dette, og vi mener at de reelle kuttene er på 5,5 mrd. kroner, sier han.

Ulstein viser til at verdens fattige land står midt oppe i flere kriser samtidig; en pandemi som ennå ikke er over, klimakrise og sult flere steder og økonomiske ringvirkninger av Ukraina-krigen i form av kraftig økte matpriser.

– Sjokkerende kutt

KrF-representant og tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein mener at de reelle kuttene i internasjonal bistand er større enn det regjeringen prøver å gi inntrykk av.

– Det er store kutt på helse og utdanning. Det er store kutt til FN-organisasjoner. Blant dem Unicef som driver et ekstremt viktig arbeid for barns rettigheter og blant annet har et stort ansvar for å koordinere innsats for barn i Ukraina. Det er forbausende, sier Ulstein.

Han viser også til at det er forslag til «sjokkerende kutt» i støtten til sivilsamfunn, menneskerettigheter og demokrati.

– Om man tar med reduksjonen til FNs menneskerettighetsarbeid er det snakk om samlede kutt på nesten 500 millioner kroner bare på disse områdene. Dette vil blant annet gå ut over arbeidet og sikkerheten til menneskerettighetsforsvarere i en rekke land, sier han.

– Kan skade vårt omdømme

Også Ulstein viser til Norges moralske ansvar i en tid da det rike Norge har hatt milliardinntekter fra olje, gass og energieksport. – I en slik situasjon burde Norge gått foran og vist internasjonal solidaritet, ikke foreslå kutt, sier han.

Den tidligere KrF-statsråden frykter at Norges omdømme og troverdighet internasjonalt vil bli svekket – blant annet som en leder i arbeidet for FNs bærekraftsmål.

Powered by Labrador CMS