– For å bidra til at omstillingen UD - Norad 2024 blir vellykket, utsetter UD tidspunkt for når mer forvaltningsansvar overføres til Norad, fastslår assisterende utenriksråd Aslak Brun
– For å bidra til at omstillingen UD - Norad 2024 blir vellykket, utsetter UD tidspunkt for når mer forvaltningsansvar overføres til Norad, fastslår assisterende utenriksråd Aslak Brun

Ansvaret for nødhjelp flyttes til Norad først om et halvt år

Den store omleggingen der forvaltning av norsk humanitær bistand og bistand knyttet til menneskerettigheter flyttes fra Utenriksdepartementet til Norad er utsatt et halvt år til senest midten av august neste år. Norad trenger 50 årsverk for å gjøre jobben, mener UD.

Publisert Oppdatert

Målet med reformen er å få en klarere arbeidsdeling mellom departementet og direktoratet, og en bedre og mer effektiv bruk av bistandsmidler. Norad har allerede overtatt en rekke forvaltningsoppgaver fra Utenriksdepartementet. Den siste store oppgaven er humanitær bistand og forvaltning av bistand tilknyttet menneskerettighetsfeltet.

– For å bidra til at omstillingen UD - Norad 2024 blir vellykket, utsetter UD tidspunktet for når mer forvaltningsansvar overføres til Norad, sier assisterende utenriksråd Aslak Brun til Panorama nyheter.

Norads direktør Bård Vegar Solhjell mener utsettelsen gir økte muligheter.

– Vi får tid til å forberede oss godt til å ta imot nye oppgaver og kollegaer. Norad vil kunne løse oppdraget på en god måte, og bygge en solid organisasjon og et helhetlig fagmiljø for forvaltningen av bistand, sier Solhjell.

Brun påpeker at denne høsten har store deler av utenrikstjenesten omstilt seg for å håndtere krigen i Midtøsten, både politisk, humanitært og konsulært.

– Den betydelige innsatsen som er lagt ned i det, har også gjort at vi ikke har fått nok tid til omstillingsarbeidet. Da tar vi oss den tiden vi trenger for at overgangen skal bli god. Det er en beslutning jeg opplever at de ansatte tar godt imot, sier Brun.

Stor overføringsjobb

– Vi har hele tiden ment at det opprinnelige tidsløpet var for knapt. Det er positivt at prosessen kan ta litt lengre tid, at det ikke blir hastverk, sier Marianne Skaiaa leder for Akademikerne i Norad.

Hun påpeker at det er en stor jobb å overføre de mange avtalene fra UD til Norad. Hun har forståelse for at dette er et vanskelig arbeid å få til midt i den humanitære krisen i Gaza.

Lederen for NTL i UD, Turi Bundlie Bakke mener det er positivt – og helt nødvendig – med utsettelse, for at det skal være mulig å ha en god prosess for overføring av oppgaver og personell. 

–  Samtidig håper vi at man beholder fremdriften i omstillingen, slik at de ansatte ikke må vente unødvendig lenge på avklaring av sin arbeidssituasjon, sier Bakke.

Brun mener utsettelsen skaper muligheter for bedre overføring av de pågående avtalene og partnerskapene.

– Det gir også mulighet for en bedre prosess for overføring av kompetanse, og til å bygge kultur- og informasjonsutveksling mellom UD og Norad.

Norad trenger 50 årsverk

Utenriksdepartementet har gjort en omfattende kartleggingsprosess av hvor mange årsverk Norad vil trenge for å utføre oppgavene som følger med omstillingen. Den har konkludert med at Norad vil trenge minst 50 årsverk for å løse oppgavene som følger med omstillingen.

– UD vil avgi driftsmidler tilsvarende 30 årsverk til Norad. Dette tilsvarer det antall årsverk som UD bruker i dag på forvaltningsoppgavene som nå overføres til Norad, sier Brun til Panorama nyheter.

– I tillegg får Norad tilført ekstra driftsmidler tilsvarende ti årsverk. Disse ekstramidlene skal gå til å løse oppgaver der vi ikke har frigjort årsverk i UD, til oppgaver som for eksempel styrket faglig rådgivning. Norad vil også omprioritere interne ressurser tilsvarende minst ti årsverk, for å gjennomføre det nye oppdraget, sier Brun.

Han understreker at alle detaljer ennå ikke er på plass.

– Vi vil bruke tiden fram til midten av august til å etablere gode rutiner for samarbeid og arbeidsdeling mellom UD og Norad, som sikrer at Norge vil være gjenkjennelig både som politisk aktør, giver og partner.

Behov må vurderes fortløpende

Fagforeningene i Norad har vært mest opptatt av at det skal bli nok ressurser for å kunne gjennomføre de nye oppgavene på en god måte. De stiller seg derfor positive til at Utenriksdepartementet har sagt seg villig til å avgi driftsmidler til Norad.

– Det betyr at vi ikke utelukkende er avhengig av hvor mange UD-ansatte som kommer til Norad, sier Skaiaa.

– Det som er foreslått nå er ikke en fasit for det som trengs i framtiden. Det vil måtte vurderes fortløpende når den nye reformen implementeres. Poenget her er at det er store endringer og når implementeringen starter vil det kanskje vise seg at det er flere behov enn det som nå er besluttet, sier Skaiaa.

NTL-lederen i UD har forståelse for at Norad har behov for ressurser for å kunne håndtere de nye oppgavene på en god måte. 

–  Vår vurdering er imidlertid at UD avgir mer ressurser enn vi bruker på tilskuddsforvaltningen i dag. Det vil merkes på utenrikspolitikken, særlig på menneskerettighetsfeltet, sier Bakke

Norad arbeider nå med en ny organisasjonsplan for å ta hånd om de nye oppgavene innen bistand på det humanitære og på menneskerettighetsfeltet.

 

Powered by Labrador CMS