Det er en massivt propagandakrig om Etiopia og Tigray vi opplever nå, med mye desinformasjon. Man skal ikke ta noe for gitt, uansett hvor det kommer fra, man skal ha en sterk kildekritikk på alt, sier professor Kjetil Tronvoll. Arkivfoto: Jan Speed

Dødstrusler mot norsk Etiopia-forsker

Døds- og voldstrusler rettes nå mot den kjente norske Etiopia-forskeren Kjetil Tronvoll. – En massiv svertekampanje er satt i gang av eksilmiljøer i Washington DC og fra Eritrea, sier han. –Det foruroligende er at truslene nå også fremsettes av enkelte norsk-etiopiere.

Publisert

I mer enn tredve år har professor Kjetil Tronvoll, som nå er tilknyttet Bjørknes Høyskole, forsket på konfliktene i Etiopia og Eritrea. Flere bøker er det blitt. Han var den første internasjonale forsker som kom inn i Eritrea etter Derg-regimet falt i 1991, og bosatte seg i en liten høylandsby frem til etter selvstendigheten i 1993. Under 1990-tallet hadde han flere feltopphold i områdene i Eritrea og Tigray-provinsen av Etiopia, og gjorde nytt feltarbeid under 1998-2000 krigen, denne gangen i Tigray. Tronvoll har også gjort feltarbeid i flere regioner i Etiopia og har besøkt landet mange ganger i året siden 2000. Han har et bredt kontaktnett i flere miljøer i Etiopia og Eritrea.

Både Etiopia og Eritrea er preget av sterke politiske og etniske skillelinjer, og hat. I begynnelsen av november gikk regjeringsstyrker til angrep mot Tigray-regionen med mål om å styrte regionstyret til Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF), etter at TPLF hadde utført det de kaller et "forebyggende angrep" mot føderale militæranlegg. Statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed og TPLF hadde lenge vært på kollisjonskurs.

Utløst av Tigray-besøk

Tronvoll har likevel gjennom alle år fått «all slags kommentarer og dritt slengt» etter seg når han har publisert noe.

- Så lenge det kom fra alle kanter så kunne jeg tro at jeg var litt balansert, sier Tronvoll lakonisk.

Alt forandret seg i september da professoren var i Tigray i september i forbindelse med at regionen skulle avholde valg. Han var der som forsker og valgobservatør for å samle inn data til et bokprosjekt om tigreansk nasjonalisme og ett om Etiopias politiske fragmentering.

- Mens jeg var der ble det satt i gang en veldig organisert svertekampanje mot meg av miljøet rundt ESAT - den etiopiske satellitt-tv kanalen basert i Washington DC. Kanalen er en ekstrem nasjonalistisk, amhara-basert medieplatform. Dette ekstreme miljøet fikk med seg den globale diasporaen.

- Det interessante fra mitt ståsted som forsker er hvordan dette miljøet ble koblet sammen med de eritreiske trollfabrikkene. De kom med falske beskyldninger om at jeg var i Tigray ulovlig og krevde at jeg skulle arresteres, noe som også ble støttet av eritreiske regimevennlige sosiale media aktivister. Statsministerens kontor, og Abiy selv lener seg på disse gruppene til å få støtte for sin politikk og nettopp krigen mot Tigray, og han måtte nok respondere til dem. Det var grunnen til at jeg ble kort anholdt i det jeg kom tilbake til Addis Abeba. Men jeg hadde alle tillatelser i orden, så det ble ingen formell sak ut av det, sier Tronvoll.

Eritrea har ikke desinformasjonsfabrikker ala Russland der det sitter flere hundre som troller, men de har et ekstremt godt nettverk som er delvis profesjonalisert over lang tid, mener Tronvoll

- Det jeg syns er et paradoks er at de ekstreme eritreiske nasjonalistene har slått seg sammen med de ekstreme amhara-nasjonalistene, som i utgangpunkt er erkefiender. Men de har en felles agenda å knuse TPLF og å nøytralisere alle som prøver å nyansere denne krigen, og hva som foregår i landet.

Når den aktive krigen startet økte hat-kampanjen mot Tronvoll.

- All informasjon jeg deler blir kritisert, og det er greit nok, men det kommer også trusler: Både på Facebook-kommentarene, men også direkte meldinger på twitter, messenger, mail og i tekstmeldinger. Det dreier seg om alt fra «vi skal ta deg», «drepe deg og gjøre alt mulig rart». Og så beskylder de meg for å motta penger fra TPLF og andre. Men jeg har ennå ikke sett pengesekken.

- Jeg har hittil ikke bekymret meg i særlig stor grad ettersom dette har vært etiopiere som sitter i USA, I Etiopia eller andre steder i verden, men det har nå også begynt å komme fra norsk-etiopiere. Da er det med en gang mer ubekvemt, og nærmere, innrømmer Tronvoll. Han vurderer å politianmelde truslene.

Sosiale media-krigen

- Dette viser at landet er i krig, og alle ressurser benyttes. Veldig mange føler seg forpliktet til å ta del i krigen ut fra det ståstedet de har. Sosiale medier er blitt en arena der krigen videreføres. Det er en massivt propagandakrig vi opplever nå, med mye desinformasjon. Man skal ikke ta noe for gitt, uansett hvor det kommer fra, man skal ha en sterk kildekritikk på alt.

- Vi ser her hybrid krigføring på informasjonsnivå. Statsminister Abiy Ahmed er den første sosiale media-statsministeren Etiopia har hatt, og er en av de mest aktive statsledere i Afrika på SoMe, med en stor, profesjonell propaganda-apparat rundt seg. Dette hadde han lenge før krigen.

Mer stoff til forskning

Ytringene som kommer på sosiale medier betrakter Tronvoll som forskningsdata.

- Jeg forsker hele tiden på prosessen, og diasporaen, spesielt den amharisk-nasjonalistiske diasporaen, er en av de største konfliktdriverne i Etiopia i dag. Aktivistene i Tigray-diasporaen ber nesten unisont om fred og forhandlinger, mens de fleste sosiale medie-aktivistene i amhara-diasporaen ber nesten unisont om krig og behovet for å eliminere tigray-lederskapet. Det er interessant hvordan det påvirker etiopiere over hele verden og kan bidra med å forstå hvordan krigen drives på bakken, sier Tronvoll.

Powered by Labrador CMS