Innovasjon innen miljø og infrastruktur hatt stått sentralt i Grete Faremos ledertid i FN-kontoret UNOPS. Her taler hun under lanseringen av et innovasjonssenter i Lund i Sverige, ett av 17 slike globale sentere i regi av UNOPS.
Innovasjon innen miljø og infrastruktur hatt stått sentralt i Grete Faremos ledertid i FN-kontoret UNOPS. Her taler hun under lanseringen av et innovasjonssenter i Lund i Sverige, ett av 17 slike globale sentere i regi av UNOPS.

FN-kontor granskes for millionlån til boligbygging

En gransking av omstendighetene rundt en serie millionlån vil sette sitt preg på Grete Faremos siste måneder som toppsjef i FN-kontoret UNOPS. Lånene til et Singapore-basert entreprenørselskap er satt under lupen av FNs egne kontrollører. Planen var å bygge millioner av boliger, men resultatet så langt er null.

Publisert

Tidligere utviklingsminister Grete Faremo (Ap) har i åtte år ledet FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS), og bebudet nylig at 2022 ville bli hennes siste år i jobben. Nå har hun fått en delikat sak i fanget i sine siste måneder som toppsjef, samtidig som hennes egen rolle i saken også vil bli belyst i en intern gransking.

I en kommentar til Bistandsaktuelt bestrider FN-kontorets kommunikasjonsavdeling en påstand om at Faremo skal ha blitt bedt om å fratre sin stilling, slik nettstedet Devex hevder. UNOPS ønsker for øvrig ikke å kommentere saken og henviser til en uttalelse fra toppsjefen som er publisert på deres nettsider.

Et Singapore-basert selskap står sentralt i skandalen FNs internrevisorer nå skal granske. Entreprenørselskapet SHS Holdings har gjennom flere år mottatt titalls millioner dollar fra FN-organisasjonen. Oppdraget gikk ut på å planlegge bygging av over en million lavkostnadsboliger i seks ulike land, blant dem Ghana.

Kontrakten ble gitt til tross for at selskapet manglet erfaring fra prosjekter av tilsvarende type eller størrelse, skriver nettstedet Devex.

Store planer, ingen hus

I Ghana lanserte den norske FN-direktøren planen om å bygge 100.000 boliger under hennes besøk til Accra i april 2019. Boligene skulle være rimelige, bærekraftige, miljøvennlige – blant annet med bruk av lokale materialer og solceller på takene.

Nå har hele byggeprosjektet stanset opp – uten at et eneste hus har blitt bygget. Det betyr samtidig at kontraktsvilkårene er brutt og at FN-organisasjonen må kreve sine millionlån tilbakebetalt. Et hovedproblem for prosjektet skal ha vært at det var vanskelig å få lån i private banker.

Byggeprosjektet var del av en ambisiøs UNOPS-satsing på miljøvennlig infrastruktur kalt Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation, forkortet S3i. Satsingen hadde også som mål å bygge vindparker. Fra og med 2020 har S3i vært en selvstendig kommersiell enhet innenfor UNOPS.

«Betydelige utfordringer»

«UNOPS innser at det er betydelige utfordringer med dets initiativ Sustainable Infrastructure Investments and Innovation Initiative (S3i). og tar alle påstander om forseelser ekstremt alvorlig» , heter det i en uttalelse fra FN-kontoret 17. april.

UNOPS viser til at det i i desember 2021 plasserte underavdelingen S3is administrerende direktør på administrativ permisjon. Dette ble gjort i påvente av resultatene av den pågående etterforskningen fra internrevisorene i FNs Office of Internal Oversight Services.

«UNOPS har forpliktet seg til en grundig og omfattende prosess for å sette søkelys på enhver mulig klanderverdig opptreden og påstander om dårlig forvaltning og vil sørge for at de involverte blir stilt til ansvar», heter det videre i uttalelsen.

Leder fikk permisjon

FNs kontor for internrevisjon har nå igangsatt en gransking av omstendighetene rundt lånene til SHS Holding. Granskingen fokuserer på underavdelingen S3i og dens toppleder Vitaly Vanshelboim, som sto bak initiativet og hadde ansvar for å godkjenne lånene til selskapet i Singapore, skriver Devex.

SHS Holdings er eid av David Kendrick. Ifølge nettstedet foretar FNs internrevisorer også en separat gransking av millionlån gitt til et havmiljøprosjekt i regi av Kendricks datter, studenten Daisy Kendrick.

S3i har som mål å redusere risiko og å fremme investeringer i infrastrukturprosjekter i utviklingsland og framvoksende økonomier. Boligsatsingen i Ghana var ett av åtte investeringsprosjekter S3i sto bak. De øvrige prosjektene var planlagt gjennomført i India, Guinea, Karibia, Pakistan og Nigeria. Investeringsporteføljen beløp seg totalt til 63 millioner dollar (drøyt 550 millioner kroner).

Eneste norske toppleder i FN

I uttalelsen fra 16. mars i år der Faremo bebudet sin avgang i løpet av året viste hun til at kontraktsperioden gikk ut i mars, men at styret i UNOPS hadde bedt henne om å fortsette fram til 30. september.

Faremo, som har bakgrunn som jurist, var i flere år en sentral Arbeiderparti-politiker og norsk utviklingsminister i årene 1990-92. Hun var også justisminister, olje- og energiminister, forsvarsminister og stortingsrepresentant. I tillegg har hun hatt flere lederjobber i næringslivet.

Etter at Erik Solheim gikk av som leder av FNs miljøprogram i 2018 har Faremo vært den eneste norske toppleder i en FN-organisasjon. I kraft av sin stilling har hun også hatt tittelen visegeneralsekretær i FN.

Powered by Labrador CMS