UNDP-representant i Oslo og tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet frykter regjeringens foreslåtte kutt i kjernestøtten til UNDP vil kunne får store konsekvenser. Norge er en svært viktig bistandsgiver overfor UNDP.

FN-organisasjoner om revidert budsjett: – Svekker Norges omdømme

UNDP og Unicef reagerer med sjokk og undring på at Norge vil kutte kraftig i støtten til de to organisasjonene.

Publisert Oppdatert

Da Ap/Sp-regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett forelå torsdag, var forslaget å kutte 440 millioner kroner i støtten til FNs utviklingsprogam (UNDP) og drøyt 357,5 millioner til FNs barnefond (Unicef).

Dette er historisk i norsk utviklingspolitikk. Det er aller første gang en norsk regjering foreslår å stryke all kjernestøtte til FNs viktigste utviklingsorganisasjon. Dette kommer helt overraskende på oss. Vi fikk absolutt ingen signaler på forhånd og er midt inne i et budsjettår, sier Arvinn Gadgil, leder av UNDPs Oslo Governance Centre.

Den tidligere SV-statssekretæren i Utenriksdepartementet viser til at UNDP er ryggraden i alle utviklingsoperasjoner og en svært viktig koordinerende instans både i langsiktig og humanitær innsats. UNDP har ofte rollen med å ha en tett dialog med samarbeidslandets myndigheter og med de ulike bistandsorganisasjonene.

Svekker Norges omdømme

Dette vil drastisk bremse opp mange oppgaver vi har i arbeidet for fattigdomsbekjempelse. Forslaget vil i tillegg bidra stort til å underminere Norges rolle og omdømme som en forutsigbar aktør i internasjonalt utviklingssamarbeid, sier Gadgil.

Viktigheten av Norges kjernestøtte til internasjonale organisasjoner er ved flere anledninger blitt trukket fram både av norske regjeringer og deres mottakere. Kjernestøtten er en type budsjettstøtte som utviklingsaktører kan bruke raskt og fleksibelt både langsiktig og når plutselige behov oppstår. Midlene kan også brukes til å støtte landenes egen innsats for å finansiere innsats for FNs bærekraftsmål, samt planlegging, innovasjon og kvalitetssikring.

UNDPs regulære budsjett i 2021 var på omlag 640 millioner dollar. Norge bidro med 45 millioner dollar, tilsvarende cirka 7 prosent av totalen.

UNDP er kanskje ikke den beste til å synliggjøre seg selv offentlig, men alle som arbeider med dette vet at vi er både girkassa og hjulene for hele utviklingssystemet.

Gadgil karakteriserer kuttet som «sjokkerende» og viser til at det akkurat nå er enorme behov, både som følge av pandemien, høye energi- og matpriser og krigen i Ukraina.

Barn vil dø

Unicef Norge sier i en pressemelding at det er tragisk at regjeringen har valgt å kutte i global bistand og mener ulike kutt som foreslås rammer verdens barn.

Det er spesielt ille nå når veldig mange barn allerede lider som en konsekvens av pandemien, og det i tillegg er mange alvorlige kriser i verden, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge.

FNs barnefond er blant aktørene som har fått størst kutt i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Kjernestøtten til Unicef foreslås å kuttes med over 72 prosent.

Det vil si et kutt på 357 millioner kroner til totalt 133 millioner kroner, ned fra rundt 490 millioner kroner.

Unicef Norge anslår at bistandsbudsjettposter som angår barn – direkte eller indirekte – er redusert med litt over 1,5 milliarder kroner.

Dette betyr at mange barn som kunne fått hjelp, vil dø. Mange vil oppleve vold og overgrep som vi ellers kunne beskytte. Veldig mange barn vil miste tilgang til rent vann og mange flere barn vil miste muligheten til utdanning, sier Viken.

Unicef Norge håper budsjettforhandlingene fører til at kuttene reverseres.

Kutt i støtten til Unicef rammer verdens barn direkte. Vi kan rett og slett ikke akseptere at dette blir resultatet, og håper derfor særlig at budsjettforhandlingene fører til at kuttene reverseres i det endelige budsjettet, avslutter Viken.

Også støtten til FNs fellesfond for bærekraftig utvikling og internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN er foreslått kuttet kraftig.

FN-sambandet sier at de foreslåtte kuttene i FNs utviklingsarbeid utgjør omlag 850 millioner kroner - tilsvarende et kutt på hele 83 prosent sammenlignet med hva som ble vedtatt med Ap/Sp-regjeringens støtte sist høst.

– Dette kuttet vil få konsekvenser når land ikke får midlene de trenger for å finansiere utviklingstiltak. Verden har kun åtte år igjen for å nå FNs bærekraftsmål, og en av hovedutfordringene for å nå målene er manglende finansiering. Regjeringens forslag er nesten å fjerne alt av Norges bistand til FNs utviklingsarbeid, sier fungerende generalsekretær i FN-sambandet Ellen Sporstøl i en kommentar.

Svært viktig giver til FN-organisasjoner:

  • Norge har i en årrekke - uansett regjering - vært blant de viktigste giverne til FN-organisasjoner som UNDP og Unicef. Kjernestøtte har vært framholdt som særlig viktig.
  • I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021-22 heter det om kjernestøtte: "Forutsigbare kjernebidrag gir FN-organisasjonene mulighet til strategisk og langsiktig planlegging av programvirksomheten, samt å sikre kompetanse og kapasitet. Dette er særlig viktig for å følge opp 2030-agendaen, gjennom forpliktende samarbeid med andre organisasjoner. Forutsigbare kjerneressurser er også en forutsetning for at organisasjonene raskt kan tilpasse seg nye behov og endrede rammebetingelser i samarbeidslandene."
  • Etter forslag fra Ap/Sp-regjeringen og forhandlinger med SV om budsjettet sist høst ble bevilgningene til både UNDP og Unicef økt sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag.
  • I det nye forslaget til revidert budsjett er imidlertid begge organisasjoners kjernestøtte gjenstand for voldsomme kutt.
Powered by Labrador CMS