Statssekretær i UD Bjørg Sandkjær lover at regjeringen vil se kritisk på trenden i retning av stadig flere globale fond delfinansiert av norsk bistand. Hun sier også at det jobbes med nye ordninger for at flere nordmenn skal få FN-erfaring. Foto: UD

UD-statssekretær lover å luke ut uhensiktsmessige globale fond

Regjeringen vil se kritisk på det stadig økende antallet globale fond som har fått norsk støtte de siste årene. – Vi er ikke redd for å kutte ut det som ikke virker, sier statssekretær i utenriksdepartementet Bjørg Sandkjær.

Publisert

Statsssekretæren fra Senterpartiet har merket seg rapporten fra Agenda som gir en rekke anbefalinger til en bedre og mer strategisk bruk av den såkalte multi-bistanden. Dette er den bistanden som Norge gir gjennom kanaler som FN, utviklingsbanker og globale fond.

- Jeg synes dette er en god rapport, som bygger på mye kunnskap og diskuterer veldig viktige problemstillinger. For oss er det dessuten et godt tidspunkt å få et slikt innspill, gitt at vi er tidlig i regjeringsperioden, sier Sandkjær.

Hun viser til at de to regjeringspartiene, i Hurdals-plattformen, har lovet å ha en kritisk gjennomgang av de mange globale fondene Norge har støttet de siste årene.

Et mylder av mekanismer

Global helse er eksempel på et område der veksten i ulike ordninger har vært formidabel. For 4-5 år siden ble det kartlagt at det fantes opp mot 100 ulike globale mekanismer på helseområdet.

Agenda-rapporten beskriver at norske regjeringers ønske om profilering internasjonalt og å vise handlekraft tidvis har vært et incitament til å opprette nye mekanismer.

- Noen ganger er det helt klart positivt å opprette nye globale ordninger, men det er også eksempler på at fond og mekanismer beholdes lenger enn det som var intensjonen. Da må vi vurdere behovet og hensiktsmessigheten. Når det ikke lenger er hensiktsmessig, skal vi være tøffe og «legge ned», lover Sandkjær.

Hun understreker samtidig at man vil bruke tid og at hvert enkelt avtale vil bli vurdert nøye.

- Komplisert å holde oversikt

- Agenda-notatet beskriver et system rundt multi-bistand som er uoversiktlig og vanskelig å holde kontroll med fra norsk side?

- Jeg er enig i at det er det. Jeg er sikker på at hver enkelt avtale er forvaltet i tråd med alle regler og rutiner, i henhold til resultatrammeverk, regnskapskrav og krav til rapportering. Men samtidig er det et poeng at det på det overordnede plan blir for vanskelig å holde oversikt. Nettopp derfor tror jeg tida er inne for å stanse opp, ta et skritt tilbake og sjekke om de ulike mekanismene faktisk bidrar til at vi når våre mål. Vi skal ta den jobben.

Nordmenn til FN-jobber?

- Rapporten foreslår også at kompetansen på forvaltning av multilateral bistand i UD og Norad må styrkes og at det etableres ordninger for at flere UD- og Norad-ansatte får erfaring fra det multilaterale systemet?

- Dette er noe vi allerede diskuterer. Vi har jo allerede ordninger for at Norge kan rekruttere junioreksperter til FN, men vi sliter med å rekruttere folk til mellomnivå og seniornivå. Så der har vi faktisk noen konkrete planer, uten at jeg foreløpig kan si mer om dette.

Powered by Labrador CMS