Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fikk god kontakt med Wilson (5) som hadde sittet tålmodig gjennom det formelle møtet mellom statsråden og den lokale foreningen for folk med albinisme. Foto: Jan Speed

Vil gi glemte grupper en stemme i Mosambik

Aldri før hadde foreningen for mennesker med albinisme i havnebyen Beira i Mosambik fått besøk av en statsråd. Om det ikke hatt vært tidlig på dagen hadde de sprettet champagnen, sa de i delvis spøk. - Når man er her merker man at stemmene til marginaliserte grupper er glemt, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Publisert

Under en firedagers besøk i Mosambik ønsket statsråden å understreke viktigheten av «Sammen for inkludering»-initiativet har lanserte i fjor der norske sivilsamfunnsorganisasjoner samarbeider med partnere i utviklingsland. I forrige uke hadde noen av organisasjonene et oppstartsmøte i Mosambik. Andre tiltak for funksjonshemmede støttes allerede direkte gjennom den norske ambassaden.

Utstøtt gruppe

De rundt 30 000 mennesker i Mosambik som har albinisme sliter med helseproblemer, vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, faren for drap og kidnappinger i forbindelse med overtro, og andre menneskers fordommer og uvitenhet. En person med albinisme har lys hud og hår, er svært utsatt for hudkreft og har ofte synsproblemer. Noen ganger er det bare ett barn i en familie som har denne type gener.

- Min lillebror, Mateus, møter mange utfordringer. Noen ganger vil han ut og leke fritt med de andre barna. Det kan han ikke siden han må unngå solen, sier Antonio Notatio.

- Venner og naboer ser ned på ham fordi han er albino. Selv familiemedlemmer har en tendens til å isolerer ham. Som bror vet jeg noen ganger ikke hva jeg skal gjøre. Dersom han spør: hvorfor er jeg annerledes? Da har jeg ingen svar, forklarte Antonio for statsråden.

Han mener foreningen for mennesker med albinisme i Beira, ADOD, er til hjelp og viser at de ikke står alene.

- Det er viktig å ha en organisasjon som arbeider for rettigheter. Et av de viktigste tester for et samfunn er hvordan de inkluderer alle, inkludert de mest marginaliserte, sa Ulstein.

De hardest rammede

Beira er byen som i mars i fjor ble hardt rammet av en kraftig syklon, Idai. De materielle ødeleggelsene var enorme. Mennesker med funksjonsnedsettelse ble hardest rammet.

FNs barnefond (UNICEF) skriver at «barn med funksjonsnedsettelse fra usynlige etter syklonen. Det var ingen informasjon om antall som ble rammet og om de fikk hjelp.»

Et kooperativ drevet av Associacao dos Cegos e Ambliopes de Mocambique (ACAMO) i bydelen Bairro da Manga lå under en meter med vann. Taket på hovedbygget ble revet av. Den er ennå ikke reparert.

Ulstein fikk være med på en kort treningsklasse for blinde der en gruppe lærer å gå med stokk.

- Jeg har aldri gått med blindestokk før og jeg ante ikke hvor jeg var. Da blir en helt avhengig av hjelp, sier han.

Blindeforbundet og lokale organisasjonene gir ulike opplæringstilbud til funksjonshemmede i Beira og i Mosambik som ellers hadde blitt holdt helt utenfor.

Gjenoppbygging

I Beira går UNICEF i bresjen for at skoler som gjenoppbygges både skal kunne motstå et hardere klima, men samtidig bli bedre tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettelser. Lærere og elever skal også få opplæring for å være mer bevisst utfordringene for denne gruppen.

- En del av befolkningen, ikke bare i Mosambik, men i veldig mange utviklingsland, holdes utenfor. Hvis vi mener alvor at ingen skal utelates så må vi begynne med disse menneskene. Vi kan ikke ta det helt til slutt. Vi må være sikker på at vi får med oss alle. Jeg er utrolig glad for å være her, men så blir jeg og mer engasjert for at vi må gjøre mer.

- Hva mer kan man gjøre?

- Det handler om å styrke kapasiteten til organisasjoner som er her: Det å være med og sørge for at de kan påvirke myndighetene, gi dem mer oppmerksomhet og ikke minst sørge for at de før delta i arbeidet med å få på plass et lovverk. Det handler ikke bare om tilrettelegging, men at funksjonshemmede er faktisk med og utvikler de programmene. At deres stemme blir hørt, sier Ulstein.

Synliggjør

I hovedstaden Maputo har Norge de siste to årene støttet produksjonsselskapet TV Surdo (Døve-TV). Den ledes av en hørselshemmet kvinne. Det leverer programmer til landets fire rikskanaler.

- Noen av våre programmer er blant de mest sett i landet. Vi får respons fra hele landet. Ofte må vi lage oppfølgere for å kunne svare på spørsmål som er blitt reist. Vi har korrespondenter over hele landet, fortalte Felismina Banze, direktøren for TV Surdo.

Selskapet gjorde opptak med både den norske kronprinsen og utviklingsministeren, og dekket besøket til en leir for folk som mistet sine hjem under syklon Idai i fjor. Der driver en bevegelseshemmet mann en butikk for å lade mobiltelefoner.

- Det er godt å se hvordan prosjektene vi har engasjert oss i det siste året faktisk når de aller mest sårbare og de som trenger det mest, sier Ulstein.

Powered by Labrador CMS