Begge parter anklages for krigsforbrytelser åtte måneder etter Hamas-angrepet mot Israel. Her patruljerer israelske soldater utenfor UNWRAs lokaler inne på Gazastripen.

FN-gransking: Både Israel og palestinske grupper anklages for krigsforbrytelser

FN-granskere mener i tillegg at Israel har gjort seg skyldig i «utryddelse» og forbrytelser mot menneskeheten.

Publisert

– Det er avgjørende at alle som har begått forbrytelser, stilles til ansvar, sa kommisjonens leder Navi Pillay onsdag.

I tillegg til at granskerne mener krigsforbrytelser er begått på begge sider, anklages Israel for forbrytelser mot menneskeheten. Årsaken er de store lidelsene for sivilbefolkningen på Gazastripen.

– Utryddelse, drap, kjønnsbasert forfølgelse rettet mot palestinske menn og gutter, tvungen fordriving og tortur og umenneskelig og grusom behandling ble begått, står det i kommisjonens rapport.

Israel beskyldes også for å bruke «utsulting» som et våpen i krig.

Seksuell vold

Myndighetene i Israel reagerte umiddelbart skarpt på konklusjonen. Israels ambassadør til FN i Genève anklager granskingskommisjonen for systematisk diskriminering mot Israel.

Granskerne har undersøkt både krigføringen på Gazastripen og angrepet på Israel som Hamas og andre væpnede palestinske grupper sto bak 7. oktober i fjor.

FN-granskerne har funnet en rekke indikasjoner på at de væpnede palestinske angriperne begikk seksuell vold. De mishandlet ofre, tok gisler og begikk seksuell og kjønnsbasert vold, står det i konklusjonen.

I tillegg er det mye som tyder på at drepte personer ble skjendet, blant annet på seksualisert vis.

Granskerne har likevel ikke selv kunnet verifisere rapporter om voldtekt. Israel har ikke gitt dem adgang til Israel eller Gazastripen.

– Tortur på Vestbredden

Videre peker granskerne på at angripere tvang israelske barn til å se familiemedlemmer bli drept – og filmet dette for propagandaformål.

At barn ble tatt som gisler, beskrives som særlig grovt. Både kvinnelige gisler og drepte kvinner ble tatt som «trofeer» av mannlige gjerningspersoner, konstaterer granskerne.

Nyhetsbyrået Reuters har bedt Hamas om en kommentar, så langt uten å få svar.

På den okkuperte Vestbredden mener granskerne at israelske styrker har gjort seg skyldig i seksuell vold. De skal også ha stått bak tortur og annen umenneskelig behandling.

Granskerne krever at Israel om umiddelbart stanser krigføringen på Gazastripen og at Hamas og andre væpnede palestinske grupper umiddelbart løslater alle gisler og stanser rakettangrep på Israel.

Omfattende gransking

Navi Pillay har tidligere vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Granskingskommisjonen ble nedsatt i 2021 for å undersøke anklager om brudd på menneskerettigheter og den internasjonale humanitærretten i Israel og de palestinske områdene.

I november i fjor ble det opplyst at kommisjonen skulle granske mulige krigsforbrytelser i krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

Funnene som ble lagt fram onsdag, stammer fra to ulike rapporter utarbeidet av kommisjonen. Én omhandler angrepet på Israel 7. oktober, og den andre omhandler Israels krigføring.

Neste uke skal funnene presenteres for FNs menneskerettsråd.

Powered by Labrador CMS