Kontinuerlige vaksinasjonskampanjer har etterhvert til resultater i Sør-Afrikas kamp mot koronapandemien.

WHO: Afrikanske land ser en vei ut av pandemien

Sør-Afrika har for første gang siden mai 2020 ikke registrert noen koronarelaterte dødsfall de siste to døgnene. Også andre afrikanske land ser en positiv utvikling i pandemien.

Publisert

Koronapandemien har rammet Sør-Afrika hardere enn andre land på kontinentet, noe som gjør nedgangen i antallet dødsfall bemerkelsesverdig, skriver NTB.

Forrige gang landet ikke registrerte et eneste koronadødsfall i løpet av to døgn, var 12. mai 2020.

Sør-Afrika har gjennom pandemien registrert til sammen nesten 100 000 koronarelaterte dødsfall, og over 3,6 millioner smittetilfeller.

Omikron ga færre dødsfall

Da Omikron-viruset først ble oppdaget i landet var det stor frykt for at det ville føre til en omfattende og rask økning i dødsfall, men det skjedde ikke. Mens Delta-varianten forårsaket over 50 000 dødsfall i Sør-Afrika, har Omikron så langt gitt rundt 23 800 dødsfall, skriver nettstedet AllAfrica.

Selv i de hardest rammede landene i regionen var det i de første ukene av Omikron en svak økning i dødsfall sammenlignet med tidligere, men om lag tre uker senere hadde dette snudd til en nedgang.

Heller ikke Zimbabwe, Namibia, Angola, Mosambik eller Eswatini har registrert koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, men disse landene har dårligere overvåkingssystemer i helsesektoren enn Sør-Afrika.

WHO: Vil få kontroll i 2022

Verdens helseorganisasjon fastslo 14. februar i år at Afrika kom til å få kontroll på pandemien i løpet av 2022, men at fortsatt årvåkenhet og beredskap var nødvendig.

– I løpet av de siste to årene har det afrikanske kontinentet blitt smartere, raskere og bedre til å respondere på hver ny smittebølge, sa Matshidiso Moeti, WHOs regionaldirektør for Afrika.

Han viste til at afrikanske land – «mot alle odds» - hadde klart å motvirke pandemien tross store ulikheter i tilgang til vaksiner.

Fire korona-bølger

De to siste årene har kontinentet vært igjennom fire bølger av covid-19, som har gitt stadig nye smitterekorder og med påfølgende økninger i dødstall. Samtidig har hver smittebølge hatt kortere varighet enn de foregående. Mens første bølge varte i cirka 29 uker, varte den siste i bare seks uker.

– Vi sto stormen av med motstandskraft og bestemthet, i lys av Afrikas lange historie og erfaring med å kontrollere utbrudd. Men covid-19 har hatt en høy pris, med mer enn 242.000 tapte liv og enorme ødeleggelser for våre økonomier, sa Moeti.

Powered by Labrador CMS