Medlemmer av en ikke-statlig, indisk organisasjon former en rød, lysende sløyfe. Røde sløyfe er en internasjonal solidaritetsaksjon for å vise støtte til kampen mot hiv og aids. Onsdag markeres verdens aidsdag. Foto: Ajit Solanki /AP /NTB

Koronapandemien har svekket kampen mot hiv og aids

Minst 300.000 barn ble smittet med hiv i 2020, viser ny rapport. Det tilsvarer et barn hvert andre minutt. Koronapandemien har svekket kampen mot aids og hiv.

Publisert

Verdens aidsdag markeres 1. desember for å vise støtte til mennesker rammet av hiv og aids og for å minnes alle som har mistet livet på grunn av sykdommen. FN og andre organisasjoner bruker dagen til å mane til fornyet innsats mot sykdommen - en innsats de samtidig understreker er blitt svekket under pandemien.

FNs barnefond Unicef har offentliggjort en ny rapport som viser at minst 300.000 barn ble smittet av hiv i 2020.

- 120.000 barn døde av aids-relaterte sykdommer i samme periode, det tilsvarer et barn hvert fjerde minutt, heter det i pressemeldingen.

Kan bli verre

Unicef frykter at den langvarige covid-19-pandemien skal gjøre situasjonen enda verre for de som er mest utsatt for smitten.

-Hiv-epidemien går inn i sitt femte tiår midt i en global pandemi som har overbelastet helsevesenet og begrenset tilgangen til livreddende tjenester. I mellomtiden skaper økende fattigdom, psykiske helseproblemer og overgrep en stigende risiko for infeksjon blant barn og kvinner, sier Unicefs administrerende direktør Henrietta Fore i en pressemelding.

-Med mindre vi øker innsatsen for å løse hiv-epidemien, som nå forverres av covid-19, vil vi se flere barn smittet med hiv og at flere barn tape kampen mot aids, understreker hun.

Unicef peker på at det er svært alarmerende at to av fem barn som lever med hiv over hele verden ikke selv vet det. Bare litt over halvparten av barna med hiv får antiretroviral behandling (ART).

Organisasjonen understreker at det finnes mange barrierer og at det er store forskjeller mellom hvem som får tilbud om behandling. Diskriminering og kjønnsforskjeller er noen av problemene.

7,7 millioner nye tilfeller

FNs viktigste organ for å bekjempe hivepidemien globalt ( Unaids ) mener at verden vil kunne få nye 7,7 millioner aids-relaterte dødsfall det neste tiåret dersom man ikke gjør noe med ulikhetene i verden.

Unaids mener at en av konsekvensene av koronapandemien er at målet om å utrydde aids som en offentlig helsetrussel innen 2030 er undergravd.

Organisasjonen understreker at koronapandemien har ført til at tilgangen til helsevesenet, testing og behandling er blitt svekket. Dermed blir også muligheten til å fange opp og bekjempe aids svekket.

- Kampen mot aids hadde allerede sporet av før covid-19-krisen traff oss. Nå som pandemien fortsetter å herje påføres hiv-forebyggingen store problemer, skriver Unaids' administrerende direktør Winnie Byanyima. Hun peker på at behandlingstjenester, skolegang og programmer for bekjempelse av vold og andre forhold er over hele verden blitt skadelidende under pandemien, i større eller mindre grad.

Det går igjen utover både forebygging, oppfølging og behandling av hiv og aids.

En ny studie offentliggjort i Journal of Medical Economics viser dessuten at pandemien har direkte konsekvenser for folk med svekket immunforsvar, som de med hiv og aids. De med svekket immunforsvar sto for 60 prosent av sykehusinnleggelsene og dødsfallene i studien.

40 år med hiv/aids

Det har gått over 40 år siden det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging (CDC) første gang meldte om den mystiske immunsviktsykdommen. Hiv og aids skulle i mange år etter spre både frykt, lidelse og død rundt om i verden.

I løpet av disse årene har rundt 35,3 millioner mennesker dødd som følge av komplikasjoner knyttet til sykdommen.

Ubehandlet vil flertallet av hivsmittede etter hvert utvikle aids. Uten behandling regnes fullt utviklet aids som svært dødelig. Det finnes i dag svært virksomme medisiner og behandling, og mange aids-pasienter blir nærmest symptomfrie når de får riktig og tidlig nok behandling.

Organisasjonene som jobber med aids og hiv frykter at en langvarig covid-19-pandemi vil forsterke ulikhetene som lenge har drevet hiv-epidemien og bidra til enda flere smittede og døde.

Powered by Labrador CMS