– Alt arbeidet ble stoppet på én dag, nemlig 24. februar da de russiske styrkene startet invasjonen, sier Olja Klymenko som har jobbet med tuberkulosebekjempelse i Ukraina. Bildet er fra et sykehus i Mariupol, Ukraina, tidligere i mars.
– Alt arbeidet ble stoppet på én dag, nemlig 24. februar da de russiske styrkene startet invasjonen, sier Olja Klymenko som har jobbet med tuberkulosebekjempelse i Ukraina. Bildet er fra et sykehus i Mariupol, Ukraina, tidligere i mars.

Verdens tuberkulosedag:

Ukrainas tuberkuloseprogram har kollapset på grunn av krigen

Krigen har satt en bråstopp for Ukrainas program mot tuberkulose. Helsepersonell frykter konsekvensen blir økende forekomst av den farlige sykdommen.

Publisert Oppdatert

Tuberkulose tar årlig livet av 1,5 millioner mennesker på verdensbasis, og i Ukraina har forekomsten av tuberkulose vært høy i mange år. Landet registrerte før krigen rundt 30 000 nye tilfeller i året og hadde også en av verdens høyeste forekomster av medikamentresistent tuberkulose. Denne typen tuberkulose sto for nærmere 30 prosent av landets nye tuberkulosepasienter i 2018, viser tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

De siste årene har Ukraina gjort en stor innsats for å bekjempe tuberkulose og var det første landet i verden til å prøve ut en ny medisin mot sykdommen.

– Før krigen hadde Ukraina oppnådd svært mye på feltet, forteller Olja Klymenko.

Hun ble frisk fra tuberkulose i 2016 og var med på å grunnlegge den frivillige organisasjonen TB People Ukraine for å bidra til å bekjempe sykdommen.

– Men alt dette arbeidet ble stoppet på én dag, nemlig 24. februar da de russiske styrkene startet invasjonen av Ukraina, sier hun.

Klymenko mener at vi må leve med krigens konsekvenser i lang tid.

– Når krigen en dag er over, vil vi være satt kraftig tilbake. Vi ser at vi blir nødt til å bygge alt opp igjen, mye av den medisinske infrastrukturen ligger jo i grus, uttalte Klymenko på en pressekonferanse i forbindelse med verdens tuberkulosedag i dag.

Tuberkulose

  • Verdens tuberkulosedag markeres i dag, 24. mars. Det er årsdagen for kunngjøringen av oppdagelsen av bakterien i 1882.

  • I 1921 ble BCG-vaksinen utviklet – som har vært en av verdens eldste og mest pålitelige vaksiner. Et århundre senere er vaksinen fortsatt i bruk.

  • I dag er antibiotikaresistent tuberkulose blitt et enormt og økende problem internasjonalt.

  • Tuberkulose er en av de vanligste dødsårsakene på verdensbasis og var før koronapandemien den dødeligste infeksjonssykdommen i 2020.

  • Fordi pandemien har gjort store beslag på helsetjenestene verden over, er innsatsen mot tuberkulose satt kraftig tilbake.

  • Tuberkulose er nå på vei opp igjen globalt, og det antas at en tredel av verdens befolkning er smittet med tuberkulose.

Kilder: NTB, AFP, WHO, FHI

Askar Yedilbayev, som er leder for tuberkulose-enheten ved WHOs europeiske kontor, forteller at Ukraina var et av pionerlandene i kampen mot sykdommen i regionen.

– Ukraina jobbet eksemplarisk mot sykdommen. Nå har den russiske invasjonen rammet helsetjenestene kraftig. Det påvirker både diagnostiseringen og behandlingen, sier han.

En alvorlig helsekrise

Michel Kazatchkine, tidligere FNs spesialutsending for HIV/AIDS i Øst-Europa og Sentral-Asia, sier at et av hovedproblemene nå er å få medisiner ut til pasientene.

– Det er krise. Ukraina vil sitte igjen med et helsesystem som er totalt kollapset. Resultatet er at tuberkulose vil øke kraftig, advarer Kazatchkine.

Kate White er leder for nødprogrammet i Leger Uten Grenser i Genève. Hun sier at krigen har ført til at man nå kanaliserer det meste av ressursene i helsesektoren til å behandle sårede.

– Et annet problem er at vi har mistet oversikten over tuberkulose -pasientene våre fordi de også er blant menneskene som har lagt på flukt, sier White. Dermed har mange mistet muligheten til å fortsette behandlingen.

WHO har derfor satt inn store ressurser for å støtte helsetjenestene i nabolandene som tar imot flyktningene.

Et katastrofalt tilbakeslag

– Pandemien har resultert i mange års tilbakeslag i kampen mot tuberkulose globalt. Og så kommer Ukraina-krisen på toppen, fastslår Jose Luis Castro, president for den globale helseorganisasjonen Vital Strategies.

Ifølge WHO økte antallet tuberkulosedødsfall over hele verden i 2020 for første gang på mer enn et tiår.

Denne uken ba WHO om at man må øke innsatsen mot tuberkulose kraftig.

Mange land har også bedt om økt innsats for å utvikle en ny vaksine mot tuberkulose.

– Den nåværende BCG-vaksinen er hundre år gammel og i dag fullstendig ineffektiv for voksne, understreker Lucica Ditiu, administrerende direktør for Stop TB Foundation i Genève.

På 100 år har vi ikke klart å frambringe en ny vaksine mot tuberkulose. Men vi har sett at koronapandemien førte til rekordrask produksjon av virksomme vaksiner.

– Vi ønsker oss selvsagt den samme innsatsen mot tuberkulose, sier hun.

Powered by Labrador CMS