Ansvarsfraskrivelser og lettvinte, men grove påstander er dessverre blitt et vanlig innslag i regimets offentlige opptreden i Sør-Sudan, påpeker tidligere FN-topp i landet Hilde Frafjord Johnson. Foto: Marte Vike Arnesen / VG

Tidligere FN-topp om Sør-Sudan-kritikk av Kirkens Nødhjelp:

– Skyter fra hofta og skylder på andre

Guvernøren som hevdet at Kirkens Nødhjelp hadde medansvar for at fredsdelegater i Sør-Sudan ble drept, prøver å avlede oppmerksomhet ved å skylde på andre, mener tidligere FN-topp og Sør-Sudan-kjenner Hilde Frafjord Johnson.

Publisert Oppdatert

Det var etter en fredskonferanse nylig at det skjedde et angrep på to biler tydelig merket med Kirkens Nødhjelps logo. Tilsammen 14 mennesker ble drept. I etterkant har partene gitt ulike versjoner av ansvarsforholdene.

– Ingen frivillig organisasjon i Sør-Sudan får holde et slikt møte uten at offentlig myndigheter er kjent med dette eller har vært konsultert. Det gjelder også guvernørens folk. Dette omfatter også sikkerhet, sier Frafjord Johnson i en kommentar til Panorama.

Hun er idag tilknyttet European Institute of Peace i Brussel og har fredsprosesser på det afrikanske kontinentet som spesialområde – og kjenner Sør-Sudan svært godt.

Fra juni 2011 til juli 2014 var den tidligere utviklingsministeren og KrF-politikeren i FN-tjeneste som spesialutsending til Sør-Sudan. Lederjobben innebar blant annet ansvar for alle FNs operasjoner i det den gang helt nye og uavhengige landet.

Guvernør Louis Lobong Lojore var blant de maktpersoner innen regjeringspartiet som hun også hadde kontakt og dialog med i sin FN-periode.

– Ansvarsfraskrivelse er vanlig

Frafjord Johnson er, ut fra sin erfaring og sine kunnskaper om sørsudansk politikk, ikke overrasket over guvernør Lobongs beskyldninger mot Kirkens Nødhjelp (KN).

– Det ville vært mer overraskende om en offentlig myndighetsperson i Sør-Sudan tok ansvar for en slik hendelse eller innrømmet at ikke alle sikkerhetsforanstaltninger var slik de skulle, sier Johnson.

Den tidligere FN-toppen understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag, uten detaljkunnskap om den konkrete hendelsen.

Drapene på åtte mennesker skjedde 29. april, etter at de hadde deltatt i en fredsdialog mellom to rivaliserende folkegrupper i en småby i nærheten. «Fredsdelegatene» ble transportert i to av Kirkens Nødhjelps biler, men bilene ble stanset i en provisorisk veisperring. Det var her drapene skjedde. Åtte sørsudanere fra en av folkegruppene ble skutt, mens KNs to lokale sjåfører unnslapp.

La skylden på Kirkens Nødhjelp

Noen dager senere ble ytterligere seks mennesker drept, i det som lokale myndigheter omtaler som et hevnangrep.

Det var i uttalelser til en lokal nettavis at guvernøren i delstaten Eastern Equatoria la skylden for at «fredsdelegatene» ble drept på Kirkens Nødhjelp. Guvernøren er en erfaren politiker og eks-militær og delstatens absolutt mektigste mann.

Lobong kritiserer i intervjuet med Tamazuj den norske hjelpeorganisasjonen for ikke å ha konsultert med ham om den pågående freds- og forsoningsdialogen mellom de to lokalsamfunnene.

Det var i et intervju med nettavisen Radio Tamazuj at delstatens guvernør kom med sine kraftige utfall mot Kirkens Nødhjelp.

Delstatssjefen, som blant annet har kontroll over de lokale militære sikkerhetsstyrkene, hevdet også at drapene kunne ha vært unngått dersom han var konsultert på forhånd og nødvendige sikkerhetstiltak iverksatt.

Kvegraid, drap og hevndrap

– Under det nåværende regimet skyter man fra hofta og skylder på andre når noe uforutsett eller kritikkverdig skjer. Guvernør Lobong, som jeg kjenner, er ikke noe unntak. Det er også slik oppførsel som belønnes av president Salva Kiir, dessverre, sier Johnson.

Hun mener at regimet har endret seg og at guvernør Lobong ikke ville sagt dette for noen år tilbake.

– Men i dag er det slikt som forventes. Det gjør at Kirkens Nødhjelp her blir skyteskive, noe som er meget beklagelig, sier Johnson.

Hilde Frafjord Johnson var i 2011 FNs øverste militære og politiske sjef i Afrikas yngste land. Foto: Bibiana Piene / NTB

KNs landrepresentant Bent Simonsen har i en epost til Panorama nyheter uttalt at delstatens eget fredsdepartement både var informert og sto som arrangør for fredsdialogen. Ifølge ham begrenset den norske organisasjonens ansvar seg til økonomisk støtte og logistikk.

Han sier ellers at KN aldri benytter væpnet eskorte i forbindelse med fredskonferanser.

Konflikten mellom de to folkegruppene har hatt sin bakgrunn i uenighet om jordrettigheter, kvegtyverier, drap og hevndrap gjennom flere år.

Guvernør Lobongs presserådgiver er forelagt Frafjord Johnson og Simonsens uttalelser, foreløpig uten å ha ytret ønske om å gi noen ytterligere kommentar til saken.

Les mer:

Powered by Labrador CMS