En frivillig bærer en sekk frø i Leer i Sør-Sudan i april 2017. Det ble erklært hungersnød i to provinser i verdens yngste nasjon i fjor, men ifølge Global Report on Food Crises vil «ingen signifikant forbedring i mattrygghet kunne forventes» hverken i Sør-Sudan eller de andre hardest rammede landene i 2018. Foto: Albert Gonzalez Farran / AFP / NTB scanpix
En frivillig bærer en sekk frø i Leer i Sør-Sudan i april 2017. Det ble erklært hungersnød i to provinser i verdens yngste nasjon i fjor, men ifølge Global Report on Food Crises vil «ingen signifikant forbedring i mattrygghet kunne forventes» hverken i Sør-Sudan eller de andre hardest rammede landene i 2018. Foto: Albert Gonzalez Farran / AFP / NTB scanpix

«Svimlende mange» har ikke nok mat

Klimaendringer og konflikt gjør at 124 millioner mennesker vil trenge matvarehjelp i år.

Publisert

Det kommer frem i Global Report on Food Crises 2018 som ble presentert i Roma i dag. Rapporten påpeker at de 124 millioner menneskene befinner seg i IPC-fase 3 eller høyere på Integrated Food Security Phase Classification (IPC), der fase tre betyr krise – og den øverste klassifiseringen betyr hungersnød.

Etter flere år med nedgang i antall mennesker som lever med mat-usikkerhet, har konflikter og «klimarelaterte sjokk» bidratt til en dyster oppgang i tallene, ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO). Verdens matvareprogram (WFP) – som omtaler situasjonen som svimlende – påpeker at funnene viser en økning på mer enn 15 millioner mennesker fra 2017-rapporten.

FN-organisasjonene fremhever konflikter i Midtøsten og tørke på Afrikas Horn som del av et komplisert årsaksbilde der mennesker i nordøstre Nigeria, Somalia, Jemen og Sør-Sudan var hardest rammet i fjor. Hungersnød ble erklært i to fylker i Sør-Sudan i februar 2017, men selv om humanitær hjelp har bidratt til å forebygge en storskala hungersnød, vil de humanitære behovene være «eksepsjonelt høye i disse fire landene også i år», heter det.

«Intensiverte konflikter»

En sammenligning av de 45 landene som er inkludert både i den nye rapporten og fjorårets rapport, viser en økning på 11 millioner mennesker – eller 11 prosent – som trenger akutt matvarehjelp i verden i år.

Økningen skyldes i stor grad ny eller intensivert konflikt i land som Jemen, DR Kongo, Sør-Sudan, Myanmar og rundt Tsjadsjøen. Vedvarende tørke, som på Afrikas Horn, har også spilt inn – da dét har forårsaket dårlige avlinger i flere land som allerede hadde høye nivåer av mat-usikkerhet.

Og det er ikke noe som tyder på en snarlig bedring:

«Ingen signifikant forbedring i mattrygghet kan forventes. Matsikkerhet, ernæring og livsgrunnlagsbaserte tiltak vil være avgjørende for å redde liv og bygge motstandskraft» også gjennom 2018, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS