Kirkens Nødhjelp-sjef Dagfinn Høybråten mener en norsk og internasjonal anerkjennelse av Palestina vil virke positivt for en kommende fredsprosess.

Kirkens Nødhjelp og Kirken gleder seg, KrF frykter «fredsstopp»

Kirkens Nødhjelp gleder seg over Norges historiske anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat. – KN har et sterkt engasjement i Midtøsten og det er helt naturlig for oss å gi vår tilslutning til dette, sier organisasjonens generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Publisert

KN-sjefen, som også er tidligere partileder i Kristelig Folkeparti (2004-11), ønsker ikke å kommentere uttalelser fra KrF, Høyre og Fremskrittspartiet om at den norske beslutningen kommer på feil tidspunkt og kan virke negativt i forhold til en fredsløsning.

– Jeg uttaler meg om det som er Kirkens Nødhjelps vurdering, og har ikke tenkt å gå i klinsj med noen av de politiske partiene, sier Høybråten.

I en uttalelse til NTB var KrFs utenrikspolitiske talsmann Dag-Inge Ulstein onsdag klar i sin kritikk av at den norske anerkjennelsen av Palestina kommer nå, noe partiet mener kan bidra negativt til en eventuell fredsløsning mellom Israel og palestinerne.

– KrF ønsker å anerkjenne Palestina når en fredsløsning mellom begge parter er på plass, men en anerkjennelse av Palestina i dag setter tvert om fredsarbeidet tilbake, sier partiets utenrikspolitiske talsperson Dag-Inge Ulstein.

– Risikerer å parkere en fredsprosess

Tidligere har Norge ventet med en slik anerkjennelse med begrunnelse om at det ville «vanskeliggjøre forhandlinger mellom Palestina og Israel om fred og framtidig tostatsløsning».

Ulstein mener regjeringen er presset til det han omtaler som en «symbolhandling».

– I verste fall kan det parkere alt som ligner på en fredsprosess, sier han.

Aller mest kategorisk negativ er Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug som mener vedtaket indirekte vil belønne Hamas’ terrorhandlinger mot Israel. Høyres partileder Erna Solberg er noe mindre bombastisk og sier til NTB at partiet er «usikre» på om en anerkjennelse er riktig akkurat nå.

Tror anerkjennelse bidrar positivt 

Kirkens Nødhjelps generalsekretær understreker at det «å vurdere riktig tidspunkt alltid er vanskelig» i slike sammenhenger.

– Men når det fra norsk side er tatt en beslutning, så er det et spørsmål om hvilken effekt det kan ha. Når Norge har vedtatt en anerkjennelse – og får flere med seg – tror vi at det vil ha en positiv påvirkning på situasjonen og mulighetene for en fredsløsning, sier Høybråten.

Han tror en bredere internasjonal anerkjennelse av en palestinsk stat kan bidra til å redusere det skjeve maktforholdet mellom partene i konflikten og derved øke mulighetene for fredsforhandlinger og en reell tostatsløsning.

– Fra israelsk side har dagens norske, irske og spanske vedtak om anerkjennelse blitt omtalt som «å belønne Hamas med en gullmedalje»?

– At Israel reagerer negativt bør ikke overraske noen. Det skjer samtidig mot et bakteppe av at Gaza ligger i ruiner og titusener av uskyldige liv har gått tapt. Viljen til å få til en midlertidig stans i krigshandlingene synes også å være fraværende. I en slik situasjon mener vi det er viktig å opprettholde et press på partene, og vi tror det norske vedtaket bidrar i en slik retning.

Sympati for krav om våpenstopp

– Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker applauderer også den norske anerkjennelsen, men fremmer samtidig et krav om at regjeringen må sikre at norske våpendeler ikke blir brukt av den israelske hæren mot palestinere?

– I KN har vi betydelig sympati for det synspunktet, og det pågår en diskusjon om dette. Vi ser på Changemakers markering som et betimelig utspill.

Blant de norske bistandsorganisasjonene har også generalsekretærene i Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp uttalt seg positivt om det historiske vedtaket om norsk anerkjennelse av Palestina.

Den norske kirken sendte onsdag ut en pressemelding der den uttrykte glede over regjeringens Palestina-vedtak.

– Jeg er svært glad for at statsminister Jonas Gahr Støre i dag har kunngjort at Norge anerkjenner Palestina som stat. Dette er viktig et skritt fram mot forhandlinger, mellom likeverdige parter, som kan føre til en rettferdig og varig fredsløsning, sier kirkens preses Olav Fykse Tveit.

Han mener den norske anerkjennelsen av Palestina gir økt håp om varig og rettferdig fred.

Powered by Labrador CMS