Det er bare SVs medlem av kontrollkomiteen, Freddy Andre‘ Øvstegård, som ønsker en gransking av den norske våpeneksporten til land som har deltatt i krigen i Jemen og en gjennomgang av regelverket.Foto: Terje Pedersen / NTB

Våpeneksport: SV får nei fra Ap og Sp på granskings-kravet

Sosialistisk Venstreparti får ikke med seg resten av opposisjonen på å kreve en uavhengig gransking av om norske våpen kan ha havnet i den blodige krigen i Jemen. I morgen skal kontrollkomiteens innstilling opp til debatt i Stortinget.

Publisert

Et hemmeligstemplet vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport, omhandler omfattende norsk våpeneksport til De forente arabiske emirater. Våpeneksporten skjedde selv om FN-rapporter konkluderte med at landet deltok i krigshandlinger i Jemen, der det var klare brudd på folkeretten.

Våpeneksporten til Emiratene kan være brudd på Stortingets forutsetninger for norsk våpeneksport som forbyr slik eksport til land som er i krig, eller der krig truer.

Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen kritiserer UD for ikke å ha ivaretatt godt nok Stortingets forutsetning om at norsk materiell ikke skal havne på avveie. Flertallet, som består av Ap, Sp og SV, mener at departementets saksbehandling ikke hindrer at norsk materiell blir brukt til intern undertrykking eller havner på avveie.

Men kun SVs medlem av kontrollkomiteen, Freddy Andre‘ Øvstegård, ønsker en gransking av den norske våpeneksporten til land som har deltatt i krigen i Jemen og en gjennomgang av regelverket.

- Betydelig risiko

SV-representanten mener det er en betydelig risiko for at norsk forsvarsmateriell blir brukt til folkerettsbrudd og alvorlige overgrep i Jemen.

- Emiratene har vært involvert på flere måter i krigen i Jemen. Mange har lenge pekt på frykten for at norsk materiell har blitt brukt og fortsatt blir brukt i konflikten. Riksrevisjonens rapport om våpeneksporten, som vi har behandlet, viser alvorlige og grunnleggende systematiske feil i saksbehandlingen og kontrollen av våpeneksporten, sier Øvstegård til Bistandsaktuelt.

- Hva vil dere oppnå med en uavhengig gransking?

- Vi må komme til bunns og få svar på om norske våpen har blitt brukt i krigen i Jemen, og om de er blitt brukt til folkerettsbrudd og til brudd på menneskerettighetene. Hvis det er sant, må det få alvorlige konsekvenser for norsk våpen eksport og politikk. Da må dette strammes inn, så noe sånt aldri kan skje igjen. Det vil det være et brudd på Stortinget sitt vedtak om at norske våpen ikke skal eksporteres til land i krig eller der krig truer.

Vil ha gransking

- Derfor ber vi regjeringen sette ned en uavhengig granskingskommisjon, sier Øvstegård. Han sier den gjerne kan ta form av en norsk offentlig utredning som gransker rutiner og praksis.

- Hva synes du om at dere står alene om dette kravet?

- Det er en urovekkende passiv konsensus i debatten om norsk våpeneksport. Jeg kommer til å spørre Ap og Sp om hva de mener når forslaget skal debatteres. Jeg oppfordrer resten av opposisjonen om ikke på vende det blinde øyet til. Jeg håper fortsatt å få dem med på laget. SV har jo stått altfor alene om dette i mange år. Vi har foreslått gransking hvert år de siste åra. Men nå har vi en undersøkelse fra Riksrevisjonen som kan bidra til at flere kommer etter, sier SVeren.

Saksordfører

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen er saksordfører i kontrollkomiteen:

- Det er litt ulikt syn i kontrollkomiteen på hvor mye man støtter kritikken fra Riksrevisjonen. Men vi i Arbeiderpartiet støtter konklusjonene fra Riksrevisjonen.

- Det er tre ting de påpeker: For det første at det drives for dårlig forebyggende arbeid, sier hun til Bistandsaktuelt og peker på at forsvarsmateriell og annen teknologi kan ha blitt eksportert uten at eksportlisensen har vært på plass. Hun peker blant annet på at Politiets sikkerhetstjeneste ikke har drevet godt nok forebyggende arbeid.

- For det andre var ikke beslutningsgrunnlaget godt nok til å vurdere risikoen for at materiell kommer på avveie før man godkjente eksport til Emiratene. Det betyr at materiell kan ha havnet steder vi ikke ønsker og benyttet til ting vi ikke vil. Det er veldig alvorlig.

- For det tredje har Tolletaten ikke vært gode nok på å kontrollere utførsel. Man har ikke hatt kontroll på våpeneksporten av forsvarsmateriell fra Norge.

- Ministeren tar for lett på det

SV-representanten påpeker at Riksrevisjonen bruker sterke ord i sin rapport.

- Men utenriksministeren tar for lett på det i sine svar. Hun er mer opptatt av å forsvare seg selv enn å ta tak i det Riksrevisjonen beskriver. Det bekymrer meg.

- Vi har bedt om at Riksrevisjonens vedlegg til sin rapport bli avgradert. Men dette blir ikke imøtekommet. Nok en gang skal offentligheten holdes unna. Det er ikke bra. Nå har vi hatt så mange saker der man skyver nasjonal sikkerhet foran seg. Og dermed får man ingen offentlig debatt om sentrale ting.

- Hvorfor ønsker dere ingen gransking av våpeneksporten?

- Vi gikk ikke inn på det, fordi vi er usikre på hva en gransking skal føre til. Vi mener man skal bruke Stortingets kontrollorganer til å gå etter det regjeringen gjør. Riksrevisjonens rapport alarmerer oss om hva Norge gjør, og den viser store mangler. Den viser at vi må ha ekstra fokus på eksportkontrollen i årene framover. Stortinget må være en enda bedre vaktbikkje.

- Vi har fått en grundig rapport fra Riksrevisjonen. De vil vi skal følge med på om ting vil bli endret. Og det skal vi gjøre, fastslår Eva Kristin Hansen.

- Må følges opp

- Vi mener det er svært viktig at myndighetene følger opp regelverket, og at de ulike etatene i Norge samsnakker, sier Nils T. Bjørke som sitter i kontrollkomiteen for Senterpartiet. Han sier at hovedproblemet er at gjennomføringen av våpeneksporten ikke har vært konsekvent.

- Det er viktig at ikke våpen kommer på feil hender.

Bjørke er ikke enig med SV i at det trengs en uavhengig gransking av norsk våpeneksport.

- Riksrevisjonen er veldig tydelige på hva som er utfordringene. Dette må myndighetene følge opp. Jeg tror ikke det vil komme så mye ut av en ny granskingskommisjon, sier Bjørke.

Powered by Labrador CMS