Stor stemning i Sunnfjord når ordfører Olve Grotle meddeler regjeringens vedtak om Fredskorpset. Fra venstre: Gunhild Berge Stang, ordfører i Fjaler, Olve Grotle, ordfører i Førde, Andre Skjelstad, stortingsrepresentant fra Venstre, Bjørn Lødemel, stortingsrepresentant fra Høyre, Britt Dalsbotten, stortingskandidat fra Frp og Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant fra Venstre. Foto: Aleksander Åsnes, NRK Sogn og Fjordane

Førde-ordfører tror Fredskorpset kommer styrket ut

– Det kan hende det ligger noen verdier i det at Fredskorpset kommer til en mindre plass – verdier som vil vise seg på sikt, sier Førdes ordfører Olve Grotle til Bistandsaktuelt.

Publisert

Jeg har tro på at de fagmiljøene som allerede finnes i regionen kan finne felles kontaktpunkter og danne fruktbare partnerskap.

Olve Grotle, ordfører

Regjeringen vedtok tidligere denne uken å flytte Fredskorpsets administrasjon fra Oslo til Førde, noe som ble møtt med sterke reaksjoner blant mange av de om lag 40 ansatte i det statlige forvaltningsorganet.

Les mer: Fredskorpset flyttes til Førde

– Sett fra vårt ståsted er regjeringens beslutning både viktig og riktig, og vil bidra svært positivt for byen og regionen. Samtidig har vi stor forståelse for at en slik beslutning også innebærer utfordringer for en del av de ansatte i Oslo, sier Grotle.

Høyre-ordføreren forsikrer om at alt vil bli gjort for at de fredskorpsansatte som blir med på flyttelasset til Førde blir tatt godt imot.

– Gode erfaringer

Grotle viser til gode erfaringer fra tidligere etableringer av statlige arbeidsplasser i kommunen. Lotteritilsynet, som senere ble slått sammen med Stiftelsestilsynet, ble etablert i Førde i 2001. Institusjonen har i dag om lag 75 ansatte.

Ordføreren viser til at Lotteri- og stiftelsestilsynet plassering i Førde ved flere anledninger er blitt trukket fram som en suksesshistorie innen etablering av statlige arbeidsplasser, blant annet ved at «man har klart å etablere sterke og gode fagmiljøer».

– Det har vist seg at denne etableringen har gitt veldig kraft til byen, og institusjonen har i dag veldig engasjerte og dedikerte mennesker i sine rekker. At institusjonen er en såpass stor arbeidsplass i en liten by gir den mer fokus lokalt. Det gjør i neste omgang at det blir mer attraktivt å jobbe der, sier Grotle.

Han mener at lignende sammenhenger trolig også vil gjelde for Fredskorpset.

Videregående skole

– Det at Fredskorpset flyttes hit vil på mange måter gjøre at arbeidsmarkedet og regionen blir tilført en ny dimensjon, en internasjonalt rettet virksomhet. Jeg har tro på at de fagmiljøene som allerede finnes i regionen kan finne felles kontaktpunkter og danne fruktbare partnerskap, sier Grotle.

Ordføreren viser til at regjeringen i sin utredning har pekt på miljøet rundt Red Cross Nordic University World Colleges i nabokommunen Fjaler. Dette er en videregående skole beliggende på tettstedet Flekke som har studenter fra mer enn 80 ulike nasjoner.

«(…) I tillegg kan nevnes United World College (UWC) Red Cross https://uwcrcn.no som er lokalisert i Fjaler med 210 elever på vg 2 og 3 og med høyt kvalifisert personale innen internasjonal utdanning og helse. UWC har mer enn 40 partnerorganisasjoner og driver sitt eget utvekslingsprogram. Det er omtrent 1 times reisetid mellom Førde og UWC med bil.», heter det i Utenriksdepartementets utredning.

12 000 arbeidsplasser

– Hva kan Førde i dag tilby de ansatte i Fredskorpset og deres familier?

– Førde er en småby med et mangfoldig tilbud av aktiviteter og et stort arbeidsmarked. Når vi snart skal slå oss sammen med tre andre kommuner – Jølster, Naustdal og Gaular – vil vi til sammen ha et arbeidsmarked med om lag 12 000 arbeidsplasser. Det er på nivå med mange byer rundt om i landet, som for eksempel Halden, Kristiansund, Narvik eller Harstad. Jeg tenker at det vil være gode muligheter for ektefeller og samboere til å finne seg arbeid.

Grotle forsikrer om at også boligmarkedet lokalt er velfungerende og har kapasitet til bosette en gruppe tilflyttere av det omfanget man snakker om i dette tilfellet.

– Var du noen gang i tvil om at regjeringens utredning av tre mulige plasseringer (Trondheim, Stavanger og Førde, red.anm.)? Det var vel allerede tidlig i prosessen enkelte signaler i retning Førde?

– Jeg har hele tida gått ut fra at regjeringen ville gjennomføre en skikkelig, god og reell prosess. Det går jeg også ut fra er blitt gjort.

Venstres initiativ?

Det ble lagt merke til at enkelte stortingsrepresentanter for Venstre var aktive i saken på et tidlig tidspunkt. Hvem lanserte ideen om Førde som en mulig fredskorpsplassering i utgangspunktet?

– Det kjenner jeg ikke til, hvem som var aktive i dette innledningsvis. Det vi derimot vet er at Førde rent generelt er et regionsenter med kjennetegn og forutsetninger som passet godt inn i regjeringen og Venstre sine planer om utflytting av statlige arbeidsplasser. Dette er byer som bør styrkes med offentlige oppgaver og arbeidsplasser.

I løpet av 2018

Selve flyttingen av Fredskorpsets administrasjon skal skje i løpet av 2018, ifølge regjeringen. Det er foreløpig ikke avklart hvor mange stillinger som vil følge med på veien over fjellet.

Utenriksdepartementet opplyser at departementet «i lys av effektiviseringsagendaen» vil foreta en gjennomgang av både Fredskorpset og Norad i løpet av høsten. Det er ikke snakk om noen ny evaluering, slik NRK feilaktig rapporterte denne uka. Gjennomgangen vil se på både organisering og ressursbruk og komme med anbefalinger. Mandatet utarbeides i disse dager.

Les mer:

Powered by Labrador CMS