Tørke, flom, kortere og mer intens regntid, elver som tørker ut og såkorn som skylles bort. Gjennom opplæring, kunnskapsdeling og rettledning skal det nye programmet Transform gjøre bøndene i Malawi rustet til å møte de dramatiske klimaendringene og samtidig øke inntektene sine, skriver Håvard Hovdhaugen, Sigbjørn Langvik og Lars Olav Eik. Foto: Kirkens Nødhjelp

Klimasmarte løsninger får bønder ut av fattigdom i Malawi

KRONIKK: Med støtte fra norske myndigheter skal programmet Transform gjøre bønder i Malawi bedre rustet til å møte klimaendringene. Utgangspunktet for samarbeidet er å introdusere småbønder for klimasmart jordbruk, og samtidig vise dem en vei ut av fattigdom, skriver Håvard Hovdhaugen, Sigbjørn Langvik og Lars Olav Eik.

Publisert

Til sammen skal programmet nå ut til 150.000 husstander ved bistand fra ti implementerende partnere i fem distrikter. Avtalen har en ramme på 3,5 år og et budsjett på 210 millioner kroner.

Håvard Hovdhaugen, Sigbjørn Langvik og Lars Olav Eik

Tørke, flom, kortere og mer intens regntid, elver som tørker ut og såkorn som skylles bort. Bøndene i Malawi forteller om store klimaendringer siden 90-tallet. De opplever lengre tørkeperioder og større ødeleggelser på grunn av ekstremvær. Gjennom programmet Transform skal Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med støtte fra norske myndigheter gjøre bønder bedre rustet til å møte klimaendringene.

Utgangspunktet for samarbeidet er å introdusere småbønder for klimasmart jordbruk, og samtidig vise dem en vei ut av fattigdom. I Malawi er 80 prosent av befolkningen direkte eller indirekte avhengige av jordbruk for å overleve.

Gjennom opplæring, kunnskapsdeling og rettledning skal bønder bli rustet til å møte de dramatiske klimaendringene og samtidig øke inntektene sine. Flere av bøndene som er med i programmet har allerede femdoblet inntektene sine.

Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet og NMBU har lange tradisjoner og sterk forankring i Malawi gjennom flere år med arbeid i landet. Det at programmet når ut til ulike målgrupper er en stor styrke i partnerskapet og viser at dette samarbeidet både er riktig og viktig. Man kan trekke frem Kirkens Nødhjelps unike posisjon gjennom trosbaserte og tradisjonelle strukturer. Dette gir tilgang til steder ingen andre organisasjoner når ut til. Det betyr at man sammen kan gi et tilbud til småbønder som ellers ikke har noe tilbud.

Utviklingsfondet har stor kompetanse innen klimasmart jordbruk blant fattige husholdninger, herunder involvering av kvinner og ungdom i jordbruk og samfunnsbygging, etablering av frøbanker og ressursforvaltning. Det er også en enorm styrke at forskningsmiljøet er med i dette partnerskapet. Gjennom NMBU gjøres det studier som gjør programmet mer treffsikkert og effektivt. Forskning er en sentral komponent i programmet, blant annet gjennom samarbeidspartneren Lilongwe University of Agriculture i Malawi.

Til sammen skal programmet nå ut til 150.000 husstander ved bistand fra ti implementerende partnere i fem distrikter. Avtalen har en ramme på 3,5 år og et budsjett på 210 millioner kroner. Mye arbeid gjenstår i kampen mot fattigdom og sult, men det å nå ut til grasrota vil gi ringvirkninger til veldig mange mennesker.

Powered by Labrador CMS