FN anslår at dersom kvinner hadde hatt tilgang til de samme ressursene knyttet til land, teknologi, finansielle tjenester, utdanning og markeder som menn, ville antall sultne mennesker i verden blitt redusert med 100-150 millioner, skriver Spires nestleder. Foto: UN Photo
FN anslår at dersom kvinner hadde hatt tilgang til de samme ressursene knyttet til land, teknologi, finansielle tjenester, utdanning og markeder som menn, ville antall sultne mennesker i verden blitt redusert med 100-150 millioner, skriver Spires nestleder. Foto: UN Photo

Kampen mot sult: Kunstgjødsel er ikke nøkkelen

MENINGER: Gjødselprodusenten Yara har rett i en ting - kvinnelige småbønder er en av gruppene som blir hardest rammet av klima- og matkrisa. Men kunstgjødsel er ikke nødvendigvis en gave for noen andre enn det selskapet som profiterer på å selge det.

Publisert

Det står på Yara sine nettsider at planter trenger gjødsel og at uten gjødsel vil jorda bli utarmet. Tvert imot fører kunstgjødsel på sikt til mer utarmet jord og skaper en avhengighet som bare løser et symptom på problemet. Når kunstgjødsel tilsettes bidrar det på ingen måte til at jorda næres, det hjelper bare planta der og da. Jorda får et mindre innhold av organisk materiale og behovet for kunstgjødsel økes.

Ond sirkel

Det er også et problem med avrenning der næringsstoffene i kunstgjødsel vaskes lettere ut av jorda og igjen må gjødsling trappes opp. I tillegg skaper avrenningen problemer i nærliggende områder, slik som ekstrem algevekst i vann. Med andre ord, avrenning fører til en ond sirkel der behovet for kunstgjødsel øker og det som skulle være en gave blir i stedet en byrde.

Vi kommer til å få en mangel på matjord dersom vi ikke tar vare på jordkvaliteten. En av hovedingrediensene i kunstgjødsel er fosfor, en ikke-fornybar ressurs, som betyr at jo mer den blir utvunnet til bruk i kunstgjødsel, desto mindre vil det være igjen. Resultatet vil være et fosfor-avhengig landbruk, og ingen fosfor. Dersom vi går tom for fosfor vil det ha skremmende konsekvenser for matsikkerheten vår.

Trenger endring

Måten vi driver industrielt landbruk i Norge i dag, med monokulturer, kunstgjødsel-avhengighet og overproduksjon, er ikke noe vi skal videreføre til resten av verden. Vi trenger en endring i hvordan vi selv driver landbruk. Vi trenger et regenerativt og bærekraftig landbruk der vi selv må gå vekk fra kunstgjødsel. Hvorfor skal vi da prøve å selge de metodene som ødelegger vårt landbruk videre til andre og late som at det er bistand? Det er bare salg. Gi den første gratis, så blir de avhengig og kommer tilbake i mange år for mer.

FN anslår at dersom kvinner hadde hatt tilgang til de samme ressursene knyttet til land, teknologi, finansielle tjenester, utdanning og markeder som menn, ville antall sultne mennesker i verden blitt redusert med 100-150 millioner. En omfordeling og endring i maktstrukturer er det vi trenger - ikke utmatta jord som er avhengig av kunstgjødsel. Yara-direktøren sier at hun mener det er viktig å få fattige samfunn til å klare seg selv. I virkeligheten blir samfunn som er mest utsatt for klimaendringer avhengig av Yara.

Det er helt riktig at det tar år å forhindre sult og etablere god matsikkerhet, men dette krever samstemte og langvarige løsninger. Vi trenger en endring i hele matsystemet, og da kan vi ikke fokusere på en kjapp løsning som på sikt bare fører til flere problemer. Om Yara-direktøren vil ha langvarige løsninger så burde hun bevege seg bort fra kunstgjødsel og heller gi makten tilbake til småskalaprodusentene.

Powered by Labrador CMS