Forbruket vårt står ikke i stil med det jorden tåler. Vi bruker opp ressursene alt for raskt, og vi hadde trengt 1,7 jordkloder for at planeten skulle holde tritt. Nordmenn forbruker også langt mer enn gjennomsnittet.

Nå har verden brukt opp årets ressurser

Onsdag er verdens overforbruksdag, dagen da vi har brukt opp det jorden kan gi oss i løpet av ett år. Heretter lever vi på lånte ressurser.

Publisert Oppdatert

Overforbruksdagen beregnes hvert år av organisasjonen Global Footprint Network. I år faller dagen noe senere enn i fjor, da den ble markert 28. juli. Den langsiktige trenden at dagen kommer tidligere og tidligere, forteller WWF Verdens naturfond.

Earth Overshoot Day har blitt flyttet med tre måneder de siste 35 årene. Vi forbruker som aldri før, og klarer rett og slett ikke å holde oss innenfor planetens tålegrenser, sier generalsekretær Karoline Andaur.

WWF skriver at verden er inne i en akutt naturkrise, og at drøyt to tredeler av verdens dyrebestander er blitt borte i løpet av et halvt århundre.

Norge i forbrukstoppen

Dersom forbrukstempoet i verden skulle vært bærekraftig, hadde vi trengt 1,7 jordkloder. Hvis alle hadde like høyt forbruk som Norge, hadde vi trengt hele 3,6 planeter. 

Den norske overforbruksdagen kom nemlig allerede 12. april. Da hadde vi brukt opp vår andel for i år.

Norge ligger på 26. plass i forbruk per innbygger, og kun en liten del av økonomien kan regnes som sirkulær, sier Andaur.

– Norge er i dag kun 2,4 prosent sirkulært. Det betyr at mesteparten av det vi kjøper, går på dynga. Slik kan det ikke fortsette.

Organisasjonen hun leder, etterlyser regjeringens varslede handlingsplan for en sirkulær økonomi. Den må komme snarest og ha konkrete, effektfulle tiltak, skriver WWF Verdens naturfond. Sammen med Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender foreslår de flere tiltak, inkludert et natur- og klimabudsjett for å styre økonomien i retning av å holde seg innenfor jordens tålegrenser.

Halvere fotavtrykket

De tre organisasjonene sier en halvering av fotavtrykket må være hovedmålet med en sirkulær økonomi. Det vil sikre en reell nedgang i overforbruket, sier de. For Norges del vil en halvering av forbruket gjøre at vi nesten kommer ned på nivå med verdensgjennomsnittet.

I en nettsak etterlyser WWF og de andre organisasjonene også at myndigheter og næringsliv må rapportere om hvor sirkulære de er og vise om ressursforbruket går ned. I tillegg vil de at ha miljøavgifter på bruk av nye ressurser, slik at det blir billigere å satse på gjenbruk og resirkulerte råvarer.

– Norge har tatt til orde for at det globale naturfotavtrykket skal reduseres med 50 prosent. Nå gjelder det å følge opp store ord med handling. Dersom vi skal få med resten av verden, er det viktig at rike land som Norge viser lederskap og følger opp med tiltak som kan få ned fotavtrykket både på hjemmebane og i globale verdikjeder, sier Andaur.

Powered by Labrador CMS