En indisk bonde jobber på en åker like ved boligblokker i utkanten av byen Ahmedabad.

Verdensbanken: Dette er oppskriften for en levbar klode 

Nesten én tredel av verdens klimagassutslipp kan kuttes samtidig som flere får mat. Alt som trengs er noen enkle og rimelige grep i jordbrukssektoren og i matproduksjonen, skal vi tro Verdensbankens nye «oppskriftsbok».

Publisert Oppdatert

– Selv om maten på bordet ditt kan smake godt, er den også et heftig stort stykke av klimautslippskaken, sier Axel van Trotsenburg, sjef for utvikling og samarbeid i Verdensbanken, i en pressemelding fra organisasjonen.

«Oppskriftsboken», kalt Recipe for a Livable Planet: Achieving Net Zero Emissions in the Agrifood System, viser at verdens lavinntektsland kun står for én tidel av de globale utslippene i jordbrukssektoren, mens mellominntektsland står for hele to tredeler av disse utslippene. 

Derfor vil det som skjer i jordbrukssektoren i mellominntektsland ha enorm betydning for hvorvidt verden når Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen til under 2 grader – og helst under 1,5 grader – sammenliknet med førindustrielt nivå.

Men alle land kan ta grep i jordbruket, og disse tiltakene er både «rimelige, lett tilgjengelige og kan gjøre matforsyningene sikrere og mer robuste, spesielt for sårbare og fattige mennesker», heter det i pressemeldingen.

Axel van Trotsenburg, seniordirektør for utvikling og samarbeid i Verdensbanken.

– Det globale matsystemet kan redde kloden og gjøre jordsmonn, økosystemer og mennesker sunnere, samtidig som karbon lagres i jorden. Dette er innen rekkevidde i vår levetid, men da må land handle nå, sier van Trotsenburg.

– Bare ved at mellominntektsland ganske enkelt endrer hvordan de bruker områder som skog og økosystemer til matproduksjon, kan utslipp fra jordbruket kuttes med én tredel innen 2030, fortsetter han. 

Oppskriften 

    Verdensbanken kommer med ulike oppskrifter til verdens høy-, mellom- og lavinntektsland for hvordan de kan bidra til å kutte klimagassutslipp og samtidig sikre matsikkerhet for flere:

  • Høyinntektsland kan hjelpe lav- og mellominntektsland med å få på plass jordbruksmetoder og -teknikker som fører til mindre utslipp og bidrar til bevaring av skog. De kan også slutte å subsidiere matvarer med høye utslipp, noe som vil bidra til at alternativer som har mindre utslipp, sammenliknet sett blir billigere. 
  • Mellominntektsland spiller en viktig rolle fordi det er her de største kuttene kan skje. Får disse landene til å redusere utslipp, gjennom tiltak som å begrense utslipp fra husdyrhold og risproduksjon, investeringer i bærekraftig jord, kutt i matsvinn og mer effektiv arealbruk, kan én tredel av de globale utslippene fra jordbrukssektoren kuttes.
  • Lavinntektsland kan unngå å gjøre den samme feilen som rikere land tidligere har gjort, og ta i bruk klimasmarte metoder fra start. Da vil økonomiene både bli grønnere, mer bærekraftige og konkurransedyktige, mener Verdensbanken.

Finansieringsgapet

Verdensbanken beregner at de årlige investeringene i jordbruket må øke med 260 milliarder dollar i året, noe som tilsvarer hele 845 milliarder norske kroner med dagens kurs, for å halvere utslippene fra matproduksjon innen 2030 og nå verdens mål om netto nullutslipp innen 2050.

Men det er mulig, ifølge utviklingsorganisasjonen, som viser til at det i dag brukes over det dobbelte på landbrukssubsidier, hvorav «mye skader miljøet».

«Men selv om det å kutte sløsende subsidier kan finansiere noe av denne investeringen, er ytterligere finansiering avgjørende», heter det i pressemeldingen.

 

Powered by Labrador CMS