Et langvarig, omfattende og systematisk bedrageri av bistandspenger, hevder statsadvokat Henrik Horn. Et viktig, omfattende og nyttig arbeid for utvikling og miljø, mener forsvarerne.

Rhipto-rettssaken:

Omfattende bedrageri, mener aktor – de tiltalte nekter blankt

Kyniske bedragere eller hardtarbeidende idealistiske forskere? Partenes forklaringer står milelangt fra hverandre i den såkalte Rhipto-saken, der rettssaken startet i dag.

Publisert Oppdatert

En av de mest alvorlige bedragerisakene i norsk bistands historie er til behandling i Oslo tingrett denne uka. På tiltalebenken sitter to styremedlemmer i et analyseforetak som i flere år leverte tjenester til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). 

Begge nektet straffskyld på alle punkter da tiltalen ble lest opp mandag. 

Økokrim er likevel klar i sine påstander, og krever nå tilbakebetalt på vegne av staten nærmere 47 millioner kroner – 29,3 millioner til UD og 17,3 til KLD.

Tilskuddene foretaket mottok ble finansiert fra bistandsbudsjettet. 

Ga råd mot internasjonal kriminalitet

Analyseforetaket leverte ulike rapporter til Utenriksdepartementet. Blant annet etterspurte departementet råd om hvordan man burde forebygge internasjonal organisert kriminalitet. Rapportene til KLD omhandlet blant annet skogkriminalitet og bevaring av regnskog.

De to tiltalte hadde ledende roller i «Rhipto – Norwegian Center for Global Analysis», som henholdsvis styreformann og styremedlem. 

Selskapet beskrives som et enmannskontor på Lillehammer. Det var bestyrt av styreformannen som også var direktør, og skal ha blitt organisert som en forening, noe som muliggjorde tilskudd fra departementene uten anbud.

– Rhipto skulle bare få dekket faktiske kostnader, men tilskuddene de mottok var i virkeligheten svært mye mer enn det. Hovedtiltalte skrev til UD at pengene var brukt opp, mens foreningen i realiteten hadde store overskudd, forklarte statsadvokat Hans Henrik Horn i retten.

Egenkapitalen økte kraftig

Statsadvokaten hevdet i retten at styreformannen (57) ved en rekke anledninger skulle ha gitt UD uriktige og villedende opplysninger om kostnader. Blant annet skal han i halvårlige og årlige regnskaper ha gitt opplysninger om at faktiske utgifter var betydelig høyere enn realiteten.

Samtidig ble det ikke opplyst at deler av tidligere utbetalte tilskudd sto ubrukt på konto. På den måten økte egenkapitalen kraftig på få år.

Aktoratet mener blant annet at foreningen benyttet ubrukte tilskuddspenger til å dekke private utgifter – til eksotiske reiser, hotellopphold, klær, kniver og våpen.

Kartla smuglere på gresk øy?

I retten mandag viste statsadvokaten blant annet fram kvittering for en flyreise fra Wien til Hellas, som han mener var en spontan ferie som hovedtiltalte spanderte på seg selv og en kjæreste. Ifølge Horn ble den betalt med det som egentlig var tilskudd fra UD.

Bilaget som ble framvist i retten hadde påskriften «Narkokartlegging smuglerruter til Balkan».

Tiltalen omfatter også et hyttekjøp på Synnfjell i Nordre Land kommune der aktoratet mener pengene stammer fra UDs tilskudd. Siden eiendommen er betalt med utbytte av straffbare handlinger, er det å betrakte som hvitvasking, mener aktor. Det hevdes også at den hovedtiltalte i forbindelse med hyttekjøpet skal ha forfalsket et dokument for å gi inntrykk av at UD samtykket til kjøpet av hytta.

Den medtiltalte, en 48-åring med militær bakgrunn fra Nordland, skal ha hatt en mindre rolle i det påståtte bedrageriet. Statsadvokaten mener imidlertid at han skal ha unnlatt å korrigere eller stanse bedrageriet, samt at han på ulike måter ga sin tilslutning til at de to departementene fikk uriktige opplysninger.

Hovedtiltaltes forsvarer Fredrik Berg avviser påstandene om bedrageri.

Forsvarerne: Leverte nyttige rapporter

De to tiltaltes forsvarere bestrider anklagene og mener tvert imot at foreningen Rhipto leverte et stort antall etterspurte og viktige rapporter til UD, KLD, Interpol og FN-systemet, inkludert FNs sikkerhetsråd. Det ble vist til ulike dokumenter der internasjonale organer beskrev Rhiptos rapporter og analyser som «svært nyttige» og av «god kvalitet».

– Prosjektet har vært min klients liv. Han har jobbet dag og natt for dette, sa den hovedtiltaltes forsvarer Fredrik Berg under avslutningen av rettssakens første dag.

Det ble også vist til at både UD og FN-organer bidro med innspill til utvikling av prosjektene.

Pengene til analyseforetaket ble gitt i form av ulike tilskudd fra UD og KLD til foreningen i tidsperioden 2016 til 2020. Foreningen mottok tilskudd for å utarbeide ulike rapporter og bidra til opplæring og kompetanseoppbygging.

Arrestert på vei inn til møte

UD ga støtte til prosjektet «Prevention of organised crime and illegal trade and Prevention of Radicalisation, Violent Extremism and terrorism». KLD støttet et prosjekt for overvåking og politiinnsats mot illegal avskoging. 

Det var i oktober 2021 det først ble kjent at foreningen «Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses» var under gransking av både Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Foreningen hadde da fått utbetalt nesten 56 millioner kroner i offentlig tilskudd mellom 2014 og 2021.

I januar 2022 ble Rhipto-sjefen arrestert på vei inn til et møte i KLD. Og nå er han og en annen tidligere ansatt tiltalt for grovt bedrageri og medvirkning til dette. 

Direktøren er tiltalt for to grove bedragerier, forsøk på grovt bedrageri, hvitvasking og dokumentfalsk. Tiltalebeslutningen mot den medtiltalte gjelder medvirkning til grovt bedrageri.

Kaster skygger over UDs rutiner 

Statsadvokaten mener at strengere kontrollrutiner i UD og KLD kunne ha bidratt til at bedrageriet hadde blitt oppdaget på et mye tidligere stadium.

– Min oppfatning er at både UD og KLD kunne ha oppdaget forholdene tidligere. Systemet er i veldig stor grad tillitsbasert. Man kunne sett for en seg et system hvor departementene hadde tettere og mer løpende dialog med revisor og regnskapsfører. –

– Departementene kunne også ha foretatt egne kontroller med fokus på mulig misbruk av tilskuddsmidler. Men det ville naturligvis vært mye mer arbeidskrevende, har Horn tidligere uttalt til Panorama Nyheter.

Rhipto-saken

  • I oktober 2021 avslørte Filter nyheter at både Klima- og miljødepartementet (KLD) og Utenriksdepartementet (UD) hadde igangsatt gransking av den Brønnøysund-registrerte foreningen Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses grunnet frykt for misbruk av offentlige tilskudd.
  • Rhipto, som i Enhetsregisteret er oppført som en forening med adresse på Lillehammer, har siden 2014 mottatt 56,9 millioner kroner i statlige tilskudd. Rhipto har levert analyser og rapporter til UD og KLD, som ifølge Rhiptos leder har hatt stor innvirkning internasjonalt, inkludert bidrag til FNs sikkerhetsråds resolusjoner.
  • Granskingen ble iverksatt etter at det ble oppdaget at Rhipto satt igjen med ubrukte midler samtidig som det ble rapportert om høy aktivitet under pandemien. Som et resultat av funnene i granskningen, har UD og KLD krevd at det meste av tilskuddene tilbakebetales.
  • UD og KLD anmeldte Rhipto til Økokrim 27. september 2021. Foreningens leder ble pågrepet 12. januar 2022. 
  • I mars tok Økokrim ut tiltale mot Rhipto-sjefen og et tidligere styremedlem.
  • Rettssaken startet mandag 6. mai og vil pågå i omlag en måned. 

§ 372 - Grovt bedrageri

Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om

a. det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,

b. det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,

c. det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,

d. det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg,

e. lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag,

f. det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, eller

g. lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

 

Powered by Labrador CMS