Når skolene sakte men sikkert begynner å åpne opp igjen vil frafallet av jenter være stort, skriver Plans Kari Helene Partapuoli. Hun mener at jentene må prioriteres for å sikre deres rett til utdanning og beskyttelse. Foto: Plan International / Sven Cocu
Når skolene sakte men sikkert begynner å åpne opp igjen vil frafallet av jenter være stort, skriver Plans Kari Helene Partapuoli. Hun mener at jentene må prioriteres for å sikre deres rett til utdanning og beskyttelse. Foto: Plan International / Sven Cocu

Når koronakrisen er over, må jentene vende tilbake til skolebenken

MENINGER: Over 120 millioner jenter får ikke gå på skolen under koronakrisen. Når skolene gjenåpnes må jentene prioriteres slik at deres rett til utdanning og beskyttelse mot vold og overgrep sikres, skriver Plan International og andre organisasjoner i en ny veileder.

Publisert

Når skolene sakte men sikkert begynner å åpne opp igjen vil frafallet av jenter være stort.

Kari Helene Partapuoli

I april 2020 var over 90 prosent av verdens skoleelever og studenter påvirket av de strenge smittevernstiltakene og stengte skoler. Det har særlig gått hardt utover jentene.

Etter nedstengingen rapporteres det om en kraftig økning i vold, overgrep og tenåringsgraviditeter i flere afrikanske land. I Uganda ble det rapportert om 2344 saker om kjønnsbasert vold og overgrep i februar. To uker senere hadde antall overgrepssaker steget med nesten 500. De fleste sakene handlet om jenter.

I Kenya meldes det om 4.000 rapporterte tenåringsgraviditeter under koronakrisen. 200 av disse er barn under 14 år. De fleste av graviditetene skyldes overgrep utført av et nært familiemedlem.

Jentene må prioriteres ved skolestart

Volden og overgrepene mot jenter skjer hjemme. Jentene har ikke lenger trygge skoler og lærere å forholde seg til. Når skolene sakte men sikkert begynner å åpne opp igjen vil frafallet av jenter være stort.

Verdensbanken hevder nå at 25 prosent av skoleelever risikerer å falle under det grunnleggende ferdighetsnivået som trengs for å delta effektivt og produktivt i samfunnet. Over 11 millioner av disse er jenter og unge kvinner.

Jentene må prioriteres for å sikre deres rett til utdanning og beskyttelse. Gjenåpningen av skolene er en mulighet til å skape et inkluderende miljø hvor jenter trives, er trygge og lærer. Regjeringer, politikere, ansatte i utdanningssektoren, lærere og skoleansatte bør se gjenåpningen som en mulighet til å ruste opp og legge til rette for likestilte og inkluderende skoler.

Veileder skal sikre inkluderende åpning

Plan International, UNESCO, UNICEF, UNGEI og Malala Fund har utarbeidet veilederen Building Back Equal: Girls Back to School Guide. Den nye veilederen viser hvordan skoler kan sikre en god gjenåpning som inkluderer jentene og dekker deres behov. Veilederen gir råd til utdanningsmyndighetene for å sikre at jenter lærer, har god helse og er trygge når de kommer tilbake. Målet er at jenter skal ha det bedre på skolen nå enn før koronakrisen.

Veilederen gir også råd og anbefalinger om hvordan data på kjønn og alder kan bidra til likestilling i skolen, samt til å fremme jenters rettigheter, pedagogiske deltakelse og muligheter etter endt utdanning.

Norges rolle og stemme er viktig i dette arbeidet. Norge er et foregangsland på likestilling og har lovet å løfte global utdanning og bærekraftsmål 4. Den nye veilederen kan brukes i dialogen med utdanningsmyndigheter i samarbeidsland for å sikre at de benytter koronakrisen til å bygge opp et godt, likestilt og inkluderende utdanningssystem.

Powered by Labrador CMS