Ny handlingsplan: Minst halvparten av norsk bistand til mottakerland skal ha likestilling som mål

De neste syv årene skal kjønnslikestilling ligge til grunn for alt arbeid i utenrikstjenesten, og minst 50 prosent av all stat-til-stat bistand skal ha likestilling som hoved- eller delmål. Det sier regjeringens nye handlingsplan, lagt fram mandag. 

Publisert

«Når vi i denne handlingsplanen snakker om jenter og kvinner, omfatter det hele mangfoldet av jenter og kvinner, uavhengig av etnisitet, alder, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk».

Slik begynner regjeringens nye og lenge varslede handlingsplan for kvinners rettigheter og kjønnslikestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, som ble lagt fram av utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim kl. 11.30 i Oslo.

Planen, som har fått navnet «En rettferdig verden er en likestilt verden», legger tydelige føringer for norsk bistand fra i år og helt fram mot 2030. 

Ifølge handlingsplanen skal minst 50 prosent av all bilateral bistand, som gis direkte til mottakerland, ha likestilling som hoved- eller delmål. I tillegg skal likestilling vurderes på tvers av alle utviklingspolitiske satsinger, særlig innen klima, energi og matsikkerhet, og i alle nye strategier og planer som utarbeides. Dette for å oppnå planens fem hovedmål og deres tilhørende delmål.

Dette er de fem hovedmålene: 

1. Alle har rett og mulighet til å bestemme over egen kropp

2. Alle har rett og mulighet til å leve sine liv uten vold og skadelige skikker

3. Alle har like økonomiske rettigheter og muligheter til å delta i arbeidslivet

4. Alle har like politiske rettigheter og muligheter til å delta i det offentlige liv

5. Alle har rett og mulighet til å delta i arbeidet for klima, energi og matsikkerhet

Utenriksdepartementet, Norad og utestasjonene skal årlig rapportere på målene. Og hele utenrikstjenesten, noe som også inkluderer andre aktører som forvalter norske utenriks- og utviklingspolitiske midler, står ansvarlige for å gjennomføre planen. 

I tillegg legges det opp til en midtveisgjennomgang i 2026 og en evaluering av arbeidet i 2029, før en ny handlingsplan legges fram i 2030.

Powered by Labrador CMS