President for Den interamerikanske utviklingsbanken, Mauricio Claver-Carone, sparkes etter avsløringer om utroskap, korrupsjon og fiendtlig lederskap.

Sjefen for Den interamerikanske utviklingsbanken sparket etter etikk-etterforskning

Amerikanske Mauricio Claver-Carones periode som banksjef skulle ha vart til 2025, nå er han kastet av bankens styre. Det viser seg blant annet at han tok med seg en nær medarbeider og elskerinne fra tiden i Det hvite hus og ga henne et solid lønnshopp da han ble utnevnt til banksjef av Donald Trump.

Publisert Oppdatert

Etter å ha mottatt et anonymt tips om at Claver-Carone hadde et intimt forhold med en ansatt, satte styret i Den interamerikanske utviklingsbanken (IDB) i gang en ekstern etterforskning.

Undersøkelsen, utført av advokatfirmaet Davis Polk & Landwell, fant at bankens president i tillegg til å ha et romantisk forhold til en av sine ansatte, også skal ha gitt henne lønnsøkninger på over 40 prosent på mindre enn ett år, skriver nyhetsbyrået AP.

Utnevnt av Trump

Mandag denne uken stemte styret i IDB enstemmig for å fjerne Claver-Carone som president. Dette skjedde etter at han nektet å følge anbefalinger om å trekke seg fra stillingen.

Biden-administrasjonen trakk også tilbake sin støtte til Claver-Carones presidentskap like før helgen etter å ha fått innsyn i resultatet av etterforskningen.

– Jeg har aldri følt meg så forrådt av landet mitt, sa Claver-Carone til nyhetsbyrået Reuters, og tilføyde at han aldri ble informert av bankens juridiske rådgivere om hva han kunne forvente av etterforskningsprosessen.

Claver-Carone ble tildelt presidentskapet mens Donald Trump var president, og har sittet siden oktober 2020.

Han skal ha vært et kontroversielt valg blant de aktuelle kandidatene, ettersom presidentskapet for IDB inntil da aldri hadde hatt en ikke-latinamerikansk president.

USA er IDBs største aksjonær og står for over 30 prosent av stemmevekten i banken, noe som bidro til at Trump fikk gjennomslag for utnevnelsen av Claver-Carones.

Til sammenligning har Styret i IDB 14 medlemmer, hvorav 9 representerer er fra latinamerikanske land.

Latinamerikanske land sitter på til sammen 50,02 prosent av stemmevekten. Brasil og Argentina er låntakerlandene med mest makt i styret med henholdsvis 10,84 og 11,18 prosent stemmevekt.

USA og Canada er de eneste medlemslandene som har hver sin egen styrerepresentant.

Norge har bidratt med en andel på 10,1 millioner USD over den siste syvårige perioden fra 2016-2022. Det utgjør til sammen 4,74 prosent av samfinansieringen av banken. I IDBs øverste beslutningsorgan deltar Norge med en representant, sammen med representanter fra de andre 49 medlemslandene.

Den interamerikanske utviklingsbanken

  • Banken er en mellomstatlig finansieringsinstitusjon som arbeider for å fremme økonomisk og sosial utvikling i de latinamerikanske landene og Karibia.
  • Banken hører til de regionale utviklingsbankene som er etablert etter modell av Verdensbanken for å tjene lignende formål i sine regioner.
  • Banken er eid av 26 stater i regionen, i tillegg til 22 utenfor regionen (inkludert Norge) som bidrar med kapital for å styrke utvikling i regionen.

Fiendtlig lederskap

Etterforskerne fant også at Claver-Carones lederskap har skapt et fiendtlig arbeidsmiljø i banken, med høy grad av mistillit mellom de ansatte.

Mange ansatte skal også ha fryktet konsekvensen av å ha bidratt i etterforskningen. Ti av 50 personer som deltok, uttrykte bekymring for å oppgi ærlige tilbakemeldinger i intervjuene, viser rapporten.

Etter at oppsigelsen ble annonsert denne uka, benektet Claver-Carone alle anklager og sa at han ikke var blitt informert av banken om avstemningen om å fjerne ham.

Nå vil han saksøke banken for kontraktsbrudd og potensielt ærekrenkelse, opplyste han til Reuters.

– De har ennå ikke vært i stand til å underbygge én enkelt regel jeg skal ha brutt, men vi har identifisert 15 regler som banken brøt i oppsigelsen, sa Claver-Carone.

Han skal også ha nektet å overlevere jobbtelefonen til etterforskerne under påskudd av at telefonen inneholdt konfidensielle tekster fra verdens ledere.

Ønsker nå en latinamerikansk kvinne

IDB sa i en uttalelse at Claver-Carone ville forlate posisjonen sin i banken umiddelbart, og hans stedfortreder, Reina Irene Mejia, vil tre inn som fungerende president inntil en ny leder blir valgt.

Nominasjonsprosessen for å utnevne Claver-Carones erstatter er forventet å starte allerede neste uke.

Flere stemmer i styret skal allerede være i gang med å lobbe for sine kandidater, forteller Reuters. Det skal være ønskelig å finne en kvinne til stillingen.

Den amerikanske senatoren Patrick Leahy uttalte til Reuters at forsøket på å utnevne noen utenfor Latin-Amerika hadde mislyktes, og at ledelsen i banken nå burde returnere til regionen.

Powered by Labrador CMS