Tidligere redaktør for Bistandsaktuelt, Elisabeth Onsum. Nå redaktør for Panorama nyheter. Foto: Espen Røst

Bistandsaktuelt blir Panorama nyheter

«How do I pronounce the name of your publication?» Spørsmålet har dukket opp fra tid til annen i kontakt med utenlandske kilder og frilansere. De tar sats og forsøker å uttale noe som ligner på Bistandsaktuelt. Mulig jeg kommer til å savne underholdningsverdien i det.

Publisert Oppdatert

For en publikasjon som dekker globale utviklingsspørsmål og som også har en utenriksdekning av land i det globale sør, er det en fordel å ha et navn som er lett å kommunisere – både for frilansere i ulike land og til kilder vi er i direkte kontakt med.

Her hjemme har spørsmålet om tiden er moden for et navnebytte, blitt stilt i noen år. Som kjerneleserne vet, skriver Bistandsaktuelt om langt mer enn bistand.

Gjennom en lengre prosess har vi blant annet spurt etablerte og potensielle lesere om hva de opplever at Bistandsaktuelt-navnet kommuniserer. Et tydelig funn var at flere av de særlig litt yngre, globalt interesserte deltakerne, opplevde navnet som ekskluderende. Det har vi lyttet til.

Panorama nyheter skal være den viktigste formidleren av nyheter, reportasjer, debatt og analyse innen bistand og globale spørsmål. Normalt havner stoffområdet litt i blindsonen i de større nyhetsrommene, men vi erfarer at ved å finne relevante innganger til viktig fellesstoff, fyller vi et rom i det norske medielandskapet. Å belyse både det som fungerer, og det som ikke fungerer like bra når rundt 40 milliarder skattekroner årlig skal settes i arbeid, blir en viktig oppgave.

Verden er i endring og det er også folks lesevaner. De har endret seg betraktelig etter 1998, da fagbladet ble etablert med ti papiravisutgivelser i året. Jeg husker godt at jeg som student gledet meg over å få avisen levert på dørstokken. Så har utgivelsesfrekvensen gjennom årenes løp blitt omtrent halvert. Nå avvikles papiravisen helt. Vi erstatter den med et halvårlig, i større grad temabasert magasin. Det første er allerede på vei ut til nye og tidligere abonnenter.

Så er det på nett og i andre digitale kanaler vi nå i større grad satser, i tråd med folks lesevaner. Med daglig publisering på panoramanyheter.no og gjennom digitale nyhetsbrev med flere utsendelser i uka, kommer vi til å holde leserne våre oppdatert om nyheter og debatt innen bistand og global utvikling. Vi har ansatt en debattjournalist for å løfte debattstoffet vårt. Både de smale bransjedebattene, men også tematisk relaterte debatter som et bredere publikum vil finne interessante, skal ha plass hos oss.

Vi vet jo at det er mobilen folk i stor grad bruker til oppdatering. Derfor har vi nå et publiseringsverktøy som tar plattformen på alvor, og vi utvikler også en app som blir tilgjengelig for de som ønsker.

Selv om det er Norad som eier Panorama nyheter, ligger redaktøransvaret fast i henhold til Medieansvarsloven og Redaktørplakaten. Formålsparagrafen er revidert, og det har blitt opprettet et styre for å tydeliggjøre redaksjonens uavhengige rolle.

Den fotokyndige vet at et panoramabilde består av mange enkeltbilder. Til sammen utgjør de en ny helhet og nytt perspektiv. For oss ligger det et viktig journalistisk oppdrag i det. Vi vil sette det som skjer i verden i sammenheng. Covid, krig og klimaendringer minner oss om hvor liten verden tross alt er, og om hvordan vi påvirkes av hverandres valg – på godt og vondt.

Vi håper du vil være med oss videre!

Powered by Labrador CMS