Paul Rusesabagina ankommer en rettssal i Kigali 2. oktober 2020, få uker etter at han ble lokket i en felle og arrestert av rwandiske sikkerhetsstyrker.

Uendret straff for «Hotel Rwanda»-sjefen

En ankedomstol i Rwanda har besluttet å ikke endre fengselsstraffen mot Paul Rusesabagina, hotelleieren som ble omtalt i filmen «Hotel Rwanda» og som senere ble en skarp kritiker av landets regime.

Publisert Oppdatert

Rusesabagina ble i fjor dømt til 25 års fengsel begrunnet med terrorrelatert virksomhet. Påtalemyndigheten i Rwanda anket straffeutmålingen for å øke fengselsstraffen til livstid, noe ankedomstolen avviste, melder NTB.

Den 67-årige tidligere hotellsjefen har på sin side boikottet alle rettsmøter siden mars 2021 og har begrunnet det med at han mener rettssaken mot ham ikke var rettferdig.

– Siden han er en førstegangsforbryter finner retten at straffen hans ikke bør økes, da de 25 årene er gitt i samsvar med hvor alvorlig forbrytelsene hans er. Retten opprettholder derfor straffen, sa dommer François Regis Rukundakuvuga.

En annen opposisjonell, den tidligere talsmannen for opprørsgruppen FLN Callixte Nsabimana, fikk sin straff redusert fra 20 til 15 år. 19 andre dømte, de fleste fra opprørsgruppen FLN, fikk opprettholdt sine straffer.

Lokket i en felle?

Den tidligere hotellsjefen, som var bosatt i Belgia, ble pågrepet under en utenlandsreise i august 2020. Det er antatt at Rusesabagina ble lokket i en felle av den rwandiske etterretningstjenesten.

I et intervju med avisen The New York Times fra fengselet har Rusesabagina opplyst at han gikk ombord i et privatfly i Dubai og at han var i den tro at han skulle lande i Burundi. Her var det planlagt at han skulle holde en tale, etter invitasjon fra en kristen pastor, men flyet landet i stedet i Rwandas hovedstad Kigali.

Påtalemyndigheten i Rwanda har beskyldt Rusasabagina for å ha støttet en væpnet fløy av opposisjonsgruppen Rwandan Movement for Democratic Change. Gruppen har tatt ansvar for noen angrep sør i landet i 2018 og 2019 der ni mennesker ble drept.

Hotellsjef Paul Rusesabagina er blitt hyllet som en helt etter at 1268 mennesker gjemte seg i hotellet han administrerte under folkemordet i Rwanda i 1994.

Mens tutsi-befolkningen ble slaktet ned i tusentall, søkte mange tilflukt i hotellet Mille Collines i Kigali, der Rusesabagina var direktør. Hotellsjefen er selv hutu, mens hans kone er tutsi. På mirakuløst vis overlevde alle som skjulte seg på hotellet.

Har kritisert regimet

Gjennom filmen fra 2004 ble historien kjent over hele verden. Rusesabagina har etterpå brukt berømmelsen til å snakke om menneskerettigheter og advare mot folkemord. Paul Kagame og den tutsi-dominerte opprørsgruppen Rwandan Patriotic Front grep makten etter folkemordet i 1994, og jaget det hutu-dominerte regimet på flukt.

Kagame har i realiteten styrt landet siden, og har klart å opprettholde fred og stabilitet i landet. I takt med at Rwanda har opplevd modernisering og økonomisk vekst, har han nytt velvilje og moralsk autoritet hos det internasjonale samfunnet.

Den tidligere geriljalederen har i økende grad blitt kritisert for et autoritært styresett og brutale metoder mot politiske motstandere. Rwandiske regjeringssoldater har også blitt kritisert for plyndring, drap og grove menneskerettighetsbrudd i nabolandet DR Kongo.

Kritikere har forsvunnet

Flere kritikere av president Paul Kagame har på mystisk vis forsvunnet eller mistet livet. Også utenfor landets grenser har kritikere blitt rammet. Både i Sør-Afrika, Belgia og Storbritannia har opposisjonelle rwandere blitt drept eller forsøkt drept.

Samtidig stilles det spørsmål om hvor mye av en helt Rusesabagina egentlig er. I en artikkel på nyhetstjenesten African Arguments skriver den nederlandske menneskerettighetsforskeren Jos van Oijen at man ikke bør godta filmen Hotel Rwanda som en sannferdig gjenfortelling av hva som skjedde under folkemordet, uansett hva man måtte mene om selve arrestasjonen.

Forskeren viser blant annet til at lederen for FN-styrkene i Rwanda under folkemordet, Romeo Dallaire, som blir oppfattet som noe av en helt etter folkemordet selv, mener at det var hans kongolesiske FN-soldater som reddet hotellgjestene, ikke Rusesabagina. Ifølge van Oijen er det svært få av flyktningene selv som i intervjuer har pekt på hotellsjefen som deres redningsmann.

Les mer: Hotel Rwanda-helten ble lurt i en felle, risikerer menge år i fengsel

Innsatte ankommer rettssalen i Kigali i forbindelse med anken over straffeutmålingen 4. april i år.
Powered by Labrador CMS