Tvinnereim: Beskyttelse av journalister er høyt prioritert

Fredsprisen: Utenriksdepartementet vil bruke nær 87 millioner kroner på å støtte ytrings- og pressefrihet i 2021. Dette inkluderer støtten til UNESCO. I tillegg kommer støtte kanalisert via Norad, primært til sivilsamfunnsorganiasasjoner.

Publisert

- Beskyttelse av journalister og mediearbeidere, uavhengige medier, mediemangfold og likestilling og tilgang til informasjon er høyt prioritert, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Hun mener at Norge fremmer ytringsfrihet i alle partnerlandene.

- Ytringsfrihet inngår også konkret i mange av partnerlandstrategiene, blant annet for Mosambik og Somalia.

- Vi jobber langs en rekke spor, både normativt gjennom FNs organer og operativt på bakken via våre partnere og ambassadene. I landgjennomgangene (UPR) i FNs menneskerettighetsråd gir vi konkrete anbefalinger til Somalia, Mosambik og en rekke av partnerlandene om å beskytte ytringsfriheten, sier Tvinnereim.

Norske myndigheter samarbeider med blant andre UNESCO, International Media Support (IMS), Article 19, Norsk Journalistlag, norsk PEN samt OsloMet.

Flere eksempler

Utenriksdepartementet viser til at i Somalia har Norge for eksempel støttet FNs fellesprogram for menneskerettigheter, som blant annet gir opplæring til journalister i ytringsfrihet, dokumentasjon og rapportering om menneskerettighetsbrudd. Vi har også støttet at UNESCO lærer opp sikkerhetsstyrker i å beskytte journalister og ytringsfrihet forut for valget. Gjennom «International Media Support» styrker vi bla. presseetisk rapportering, mediereform og beskyttelse av kvinnelige journalister, som er svært utsatt for vold og trakassering.

I Mosambik støtter ambassaden styrking av uavhengige medier, spesielt lokalradioer, som er en svært viktig informasjonskilde på landsbygda. Vi støtter også fjernsyn som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i målgruppen. Videre fremmer vi ytringsfrihet via støtte til teater som setter søkelys på korrupsjon, styresett og likestilling. Gjennom Norsk journalistlag kurser vi kvinnelige journalister i sikkerhet og bekjempelse av trakassering, samt i likestilling og organisasjonsutvikling.

- Beskyttelse av journalister og mediearbeidere, uavhengige medier, mediemangfold og likestilling og tilgang til informasjon er høyt prioritert. Vi støtter dette arbeidet i nær alle partnerlandene, via våre samarbeidspartnere, sier Tvinnereim.

Hun viser til eksempler på tidligere prosjekter:

  • I Mali, Ghana, Malawi, Mosambik, Tanzania og Uganda bidrar Norsk journalistlag til kursing av kvinnelige journalister i sikkerhet og bekjempelse av trakassering og diskriminering.
  • I Afghanistan har OsloMet blant annet støttet styrking av uavhengige medier og kritisk journalistikk, mens IMS jobber med beskyttelse og bistår journalister som har måttet flykte, med å utvikle medieløsninger i eksil.
  • I Etiopia har vi sammen med UNESCO og EU støttet en panafrikansk media-hub for å styrke spredning av pålitelig informasjon om covid-19 og hindre desinformasjon.
  • I Nepal kurser OsloMet mediefotografer i visuell formidling.
  • I Colombia styrker International Media Support (IMS) blant annet journalisters sikkerhet, presseetikk og gjennomføring av sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet gjennom medier.
  • I Palestina og Uganda samarbeider OsloMet med lokale institusjoner, organisasjoner og eksperter om å sikre tilgang til pålitelig informasjon.
  • I Indonesia arbeider IMS for å styrke etisk journalistikk og mangfold i media, samt beskyttelse av journalister.
  • I Myanmar har våre partnere hatt fokus på beskyttelse av journalister og mediearbeidere, etisk journalistikk, bekjempelse av hatefulle ytringer og kvinner, fred og sikkerhet
Powered by Labrador CMS