Bård Vegar Solhjell på Noradkonferansen 2019, kort tid etter at han overtok som direktør. Han er en av ti søkere til det nye åremålet som Norad-direktør.

Disse har søkt stillingen som Norad-direktør

Hvem blir den første direktøren for det nye Stor-Norad? Tidlig på nyåret skal et titalls stillinger og flere milliarder bistandskroner overføres fra Utenriksdepartementet til Norad. Ti personer har søkt på direktørjobben.

Publisert Oppdatert

Bård Vegar Solhjell tiltrådte i stillingen som Norad-direktør ved nyåret 2020. I desember utløper åremålet hans på fire år.

Stillingen som direktør i Norad blir dermed ledig fra 1. januar 2024.

Solhjells store oppgave var å gjennomføre det som kalles Reform 2019, der flere oppgaver ble flyttet fra UD over til Norad. Nå skal rollene til departementet og direktoratet bli enda tydeligere.

Tidligere Norad-direktører:

2015-2019: Jon Lomøy

2010-2015: Villa Kulild

2005-2010: Poul Engberg-Pedersen

1996-2005: Tove Strand

1988-1996: Per Ø. Grimstad

1984-1988: Nils Vogt

1982-1984: Borger A. Lenth

1975-1982: Arne Arnesen

1968-1975: Rudolf K. Andresen

I tillegg til Solhjell, som har søkt om nytt åremål, har ni andre søkt stillingen som Norads øverste leder. To av dem er kvinner og syv er menn, og én av søkerne har bedt om at navnet unntas offentligheten. 

I stillingsutlysningen heter det at «innsikt i internasjonale utviklingsspørsmål og erfaring fra arbeid i internasjonal kontekst vil være relevant», og at Norads direktør må ha «bred ledererfaring og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning, da det kreves at direktøren utviser god rolleforståelse for stillingen som direktoratsleder, og kan samspille godt med departementene, inkludert politisk ledelse, og andre deler av forvaltningen».  

Solhjell kom i sin tid fra jobben som generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Han hadde bred ledererfaring, og har blant annet vært miljøvernminister og kunnskapsminister

Dette er de ti søkerne:

1. Sachin Kumar Raut (29) – Department of Business and Law, University of Agder

2. Zeeshan Ali (42) – seniorrådgiver (prosjektleder)

3. Håvard Seter (54) – uføretrygdet

4. Natalija Iscenko (51) – Åkrehamn videregående skole

5. Trym Kreiner (62) – marketingkonsulent

6. Kamal Anwar (36) – Programme Management Officer

7. Øyvind Eggen (53) – fagdirektør, leder for Kunnskapsbanken i Norad

8. Bård Vegar Solhjell (51) – direktør i Norad

9. Søker er unntatt offentlighet (mann)

10. Bente Mikkelsen (64) – direktør i Verdens helseorganisasjon

Utenriksdepartementet opplyser at de «jobber aktivt med prosessen».

Powered by Labrador CMS